top of page

Service Design model

Разучаване

Въведение - Какво представлява тази фаза?

 

Основната цел на този етап е да се проучи идентифицираният проблем и да се придобие представа за него. След като основният проблем бъде определен, придобиването на по-добро разбиране за него ще помогне да се определят правилните инструменти за справяне с проблема, за да се намери решение. Проучването също така означава установяване на връзка с клиентите и намиране на повече информация за техните нужди. В този смисъл разучаването дава възможност да се определят желанията на клиентите, за да се направят услугите по-удобни за ползване, устойчиви и смислени.

Защо е важна за културните и творческите сектори?

 

Получаването на представа за идентифицирания проблем помага на културните и творческите сектори да идентифицират различни елементи и информация, свързани с проблема, които са от съществено значение за насочване на процеса на разработване на услуги и решаване на проблема. Информацията може да включва как и защо се използва услугата, кой е свързан с услугата, информация за целевите групи, културни измерения и проблеми, свързани с използваемостта. Освен за заинтересованите страни и клиентите, фазата на проучването дава възможност за запознаване със собствената организация, вътрешните процеси и бизнес процедури, продуктите и услугите, които организациите предлагат, както и персонала, който е от решаващо значение за функционирането на услугата.

казус от фазата

Тази фаза насърчава по-доброто разбиране на идентифицирания проблем. Инструментите се фокусират върху различни аспекти от по-широкия контекст и разкриват детайли, които ще помогнат на културните и творческите организации да видят услугите си от гледна точка на техните клиенти. Например, рок група изнася концерти в местни клубове, но постепенно заявките им за участия намаляват. Вместо обичайните три изпълнения седмично, сега те са ангажирани само за една или две вечери. След като идентифицират проблема, а именно, че все по-малко хора посещават клубовете в четвъртък вечер поради финансовата криза, групата може да използва един от инструментите за проучване, за да получи повече информация за него. За тази цел те биха могли да направят карта на емпатията и да се поставят на мястото на обичайния посетител на клуба, така че да преживеят по-добре ситуацията.   

Крайни резултати от тази фаза

Фазата на разучаване предоставя знания и прозрения, за да се започне проучване на идеи.

Инструменти на фазата

6 въпроса за придобиване на цялостна представа за проблема

6 questions.png

Визуален модел на услугата с цел изследване

Preliminary service blueprint.png

Карта за придобиване на представа за емоционалните и когнитивните възприятия на клиентите.

Empathy map.png

Интервюиране с изображения за стимулиране на по-спонтанни отговори.

Image interview.png

Метод за самодокументиране, използван за наблюдение и размисъл

Probing.png

Карта на всички заинтересовани страни, тяхното значение и взаимоотношения.

Stakeholder map.png

Получаване на информация за потребителския опит чрез наблюдение.

Observation.png
bottom of page