top of page

Симулации

Evaluation matrix.png

Матрица за оценка

Duration.png

45 минути

Learning material4.png
  • Голям лист хартия, минимум А3, или бяла дъска или флипчарт

  • Хартия, моливи или маркери с различни цветове

  • Самозалепващи се листчета

  • Данни от оценки, изследвания и спецификации на услугите

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Матрицата за оценка е инструмент за оценка на прототипи и вземане на решения въз основа на резултатите от изпитванията. Тя представлява таблица, в която са изброени прототипите или версиите на прототипа, които трябва да бъдат оценени, и критериите за оценка, които са важни за предоставянето на крайната услуга, като например ориентация към потребителя, използваемост, предвидени разходи, жизнеспособност и осъществимост на прототипа, и по този начин помага да се визуализира кой от прототипите има най-много от необходимите критерии. Матрицата помага да се сравни качеството и целесъобразността на прототипите и да се види кои необходими елементи все още трябва да бъдат обхванати или кои трябва да бъдат подобрени преди окончателното разработване на услугата.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в групи.

Стъпка 1

Вземете голям лист хартия, бяла дъска или флипчарт и добавете в горната му част името на вашия проект. Например името на разработваната услуга, и нарисувайте две оси и матрица върху хартията или флипчарта.

Стъпка 2

Добавете прототипите или версиите на прототипите върху другата ос, например вертикалната, като ги назовете и номерирате, всеки в собствена колона.

Стъпка 3

Определете критериите за услугата/дизайна, които са важни за предоставянето на крайната услуга, и ги добавете на другата ос, всеки на свой ред. Те идват от определените по-рано данни от изследванията и спецификациите на услугата. Критериите трябва да бъдат същите като критериите за тестване, но също така могат да се добавят нови, ако по време на тестването възникнат съответни проблеми. Можете също така да добавите оценка (за предпочитане по скала 1-5) към всеки критерий в зависимост от тяхната важност.

Стъпка 4

Вземете данните от тестването за всеки прототип и започнете да ги добавяте в матрицата, като данните за всеки критерий се поставят на съответния ред и под съответния прототип. Можете да запишете тези данни на хартия/на бяла дъска или на самозалепващи се листчета.

Стъпка 5

След като сте готови, погледнете матрицата и вижте кой прототип запълва най-много и най-важните критерии (точкуването може да помогне в това). Можете също така да подчертаете важните елементи с маркери с различен цвят. Също така отбележете всички елементи, които са слаби или все още липсват. Можете да използвате различен цвят за тях.

Стъпка 6

Направете окончателен избор на прототип въз основа на резултатите от вашата матрица, като посочите кой прототип изглежда с най-подходящо качество за услугата и за окончателна разработка. Можете също така да комбинирате елементи от други прототипи в избрания или да създадете нов с най-добрите характеристики на всички прототипи.

Съвети за използване на този инструмент

  • Възможно е за една и съща услуга да няма достатъчно версии на прототипи.

  • Този инструмент може да се използва и за подбор на концепции и идеи или за вземане на решение относно въпросите за изследване и оценка.

Други инструменти от тази фаза

Тестване на ползваемостта на прототип.

Usability testing.png

Получаване и анализиране на обратна връзка от клиентите за точките на контакт.

Touchpoint analysis.png

Заинтересовани страни, които оценяват прототипи

Evaluation workshop.png

Пилотно тестване на окончателния прототип преди финализирането му

Piloting concept.png

Създаване на предложение за стойност.

Value proposition canvas.png
bottom of page