top of page

Анализиране на проблема

Media and trend study3.png

Проучване на медиите и тенденциите

Duration.png

45-60 минути/без фиксирана времева рамка, тъй като може да продължи до няколко дни или да е постоянен процес

 • Настолни компютри/лаптоп/ноутбук

 • Достъп до интернет

 • Различни медийни източници, включително вестници, социални медии

 • Тефтер

 • Химикалки

 • Фотоапарат/телефон

 • Бяла дъска

 • Самозалепващи се листчета

Learning material4.png

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Инструментът за проучване на медиите и тенденциите се използва за проучване на конкретно предизвикателство или тема, за да се открие основният проблем, който трябва да се реши на етапа на проучване. Той дава обща представа за настоящи и минали ситуации, тенденции, възможности, предизвикателства и други въпроси, свързани с областта на предизвикателството, а също и за това какво е работило или не е работило добре. Проучването на тенденциите може да бъде и непрекъснат процес за наблюдение на случващото се в обществото и сектора, за да се намерят нови бизнес идеи , които да ви подготвят за промените.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в група.

Стъпка  1

Започнете да проучвате избраната област на предизвикателство, като използвате онлайн и печатни медии, литература, социални медии и други източници, като например магазини, като изберете най-подходящите за случая източници. Проучете какво има там и какво се говори и пише за предизвикателството, за да разберете повече за него, да определите настоящите и бъдещите тенденции, предизвикателства, възможности и какво изглежда е проработило и какво не в областта на предизвикателството. Водете си писмени и визуални бележки за своите констатации.

Стъпка 2

След като се наситите с информация, започнете да търсите закономерности в констатациите си. Те осигуряват общ преглед на явлението и разкриват категории.

Стъпка 3

Започнете да категоризирате данните и моделите в групи, които идентифицирате, включително предишни, настоящи ситуации и решения, бъдещи тенденции, предизвикателства, възможности и какво изглежда работи и какво не изглежда да работи добре, за да си осигурите информация за предизвикателството. Добавете всякакви други категории, които може да сметнете за полезни. Използвайте метод за категоризиране, който е подходящ за вас и за вашата цел, например записвайте всеки възникнал проблем на самозалепващо се листче, така че идентифицираните проблеми да могат да бъдат групирани и премествани от една група в друга.

Стъпка 4

Идентифицирайте и обобщете най-съществените въпроси за всяка категория. Това ви помага да определите основния проблем, с който трябва да се справите, както и какво вече работи добре за даденото предизвикателство и какво не.

Съвети за използване на този инструмент

 • Задължително използвайте надеждни автентични интернет източници за своите проучвания.

 • Можете също така да разгледате отзивите на клиентите за услугите/продуктите на конкурентите.

 • Инструментите за проучване на тенденциите в социалните медии включват Google Trends и Hootsuite. Платформите за социални медии, като например Facebook, обикновено разполагат с инструменти, които можете да използвате за анализиране на тенденциите в техните платформи.

Други инструменти от тази фаза

Преживяване на услугата от първа ръка

(Service safari).png

Визуална карта на пътуването на клиента

(Customer journey map2).png

Визуална диаграма на възможностите

Opportunity mind map.png

Изслушване на съществуващите клиенти и анализиране на обратната връзка.

Analysing customer feedback.png

Проектното задание представлява кратък преглед на жизненоважни аспекти на даден проект.

Design brief.png
bottom of page