top of page

Изграждане на алтернативни прототипи

Roleplay.png

Ролева игра

Duration.png

1-2 часа

Learning material4.png
  • Сценарий с инструкции

  • Хартия и химикал за водене на бележки

  • Видеозапис (ако е възможно)

  • Реквизит и сценарии

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Ролевите игри са инструмент за създаване на прототипи, който може да помогне за бързото получаване и събиране на потребителски опит за прототип на услуга. Той предоставя автентична информация и помага да се разберат изискванията и очакванията на потребителите, тъй като насърчава участниците да действат и реагират естествено в ситуации на прототипиране. Ролевите игри могат да се възпроизвеждат повторно за създаване на нови прототипи на услуги, за да се съберат повече данни за различни потребителски преживявания и функционални характеристики на услугата, и да се използват многократно, колкото е необходимо, като просто се променят аспектите в сценариите, което дава възможност за създаване на множество прототипи на услуги. Това е особено полезно, тъй като в ситуация на потребление услугите се консумират, докато се създават. Освен това ролевата игра не изисква допълнителни разходи и е забавно занимание.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група.

Стъпка 1

Подгответе сценария на ролевата игра за прототипа на услугата. В зависимост от идеите за възможно решение на разглеждания проблем можете да имате различни сценарии, като във всеки от тях се променят елементи, които ще доведат до различно преживяване на потребителите с услугата.

Стъпка 2

Предоставете сценария на ролевата игра на участниците и ги помолете да я изиграят като самите себе си или да поемат конкретни роли въз основа на инструкциите. Насърчете ги да се потопят в сценария и да го изиграят възможно най-подробно.

Стъпка 3

Оставете участниците да изиграят ролевата игра на прототипа на услугата. Не се намесвайте в процеса, но наблюдавайте действията и реакциите им и си водете бележки.

Стъпка 4

След изиграването на ролите помолете участниците да разсъждават върху услугата и взаимодействието с нея и по време на нея.

Стъпка 5

Можете да направите промени в прототипа на услугата и да разиграете отново променената версия или други сценарии на услугата, за да видите дали промяната на някои детайли ще повлияе на преживяването на участниците от услугата.

Съвети за използване на този инструмент

  • Ако е възможно, запишете ролевата игра на видео. По този начин ще можете да гледате отново и да видите детайли или нюанси, които може да сте пропуснали.

  • Ако разполагате с време, опитайте се да проиграете отново същия сценарий с различни участници, за да разберете как биха действали различните потребители в една и съща ситуация.

Други инструменти от тази фаза

Прехвърляне на концепции в лесна за разбиране визуална форма

Concept visualization.png

Подробна оценка на услугата и нейните аспекти

Service blueprint.png

Визуален инструмент за сортиране и подбор на идеи

Affinity diagramming.png

Бързи, прости, евтини и нискотехнологични прототипи

Low-fidelity prototype.png

Използва се за генериране на бързи и лесни прототипи

Rapid experiments.png

Гласуване и избор на идеи със стикери

Dot voting.png
bottom of page