top of page

Ideointi

SCAMPER.png

SCAMPER

Duration.png

30-60 minuuttia tai muu kesto

Learning material4.png
  • Paperia tai tietokone muistiinpanojen tekemiseen

  • Kyniä

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

SCAMPER on ideointityökalu, jolla pohditaan, kuinka palvelun tai tuotteen eri puolia tai osia voitaisiin muuttaa tai parantaa. Keinoja tähän on seitsemän: korvaa, yhdistä, mukauta, muokkaa, laita muuhun käyttöön, eliminoi ja järjestää uudelleen, jotka englanninkielisinä muodostavat sanan SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse). SCAMPERin avulla palvelun ominaisuuksia ja toimintoja voidaan nähdä uusista näkökulmista ja näin löytää uudenlaisia ideoita ja ratkaisuja.

SCAMPER_2.png

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Ota tutkimustulokset ja kartoita olemassa olevia ratkaisuja käsillä olevaan ongelmaan. Ne voivat olla sinun tai jonkun muun ratkaisuja.

2

Valitse yksi ratkaisu ja mieti mitä voisit tehdä sille muuttaaksesi ja parantaaksesi sitä käyttämällä SCAMPER-menetelmää:

3

Korvata – Mitä voit korvata? Onko palvelussa jotain mitä voit korvata tai vaihtaa? Onko se jotain täysin erilaista tai uudenlaista? Miten se voidaan toteuttaa?

4

Yhdistä – Mitä voit yhdistää? Voidaanko palvelun osia tai elementtejä yhdistää yhdeksi tai johonkin täysin erilaiseen ja ulkopuoliseen, tai voidaanko niitä yhdistää tuotteisiin? Miten tekisit sen ja miksi, ja mitä hyötyä siitä olisi?

5

Mukauta – Mitä voit mukauttaa? Mitä voi/tarvitsee mukauttaa tai säätää palvelun parantamiseksi? Voidaanko jotain mukauttaa esimerkiksi erityyppisille asiakkaille?

6

Muokkaa – Mitä voit muokata (tai suurentaa tai pienentää)? Mitä voidaan muokata palvelun sopeuttamiseksi paremmin markkinoille tai sen käytettävyyden parantamiseksi?

7

Laittaa muuhun käyttöön – Mitä voit laittaa muuhun käyttöön? Miten palveluasi tai sen osia voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen? Voidaanko tuotetta käyttää osana palvelua?

8

Eliminoi – Mitä voit eliminoida ja poistaa? Onko palvelussa jotain tarpeetonta? Mitä (palvelun osia) voit poistaa tai yksinkertaistaa?

9

Järjestää uudelleen – Mitä voit järjestää uudelleen? Voidaanko palvelun prosesseja tai sen osia kumota tai järjestää uudelleen? Voidaanko palvelun ja tuotteen rooleja vaihtaa?

10

Katso luotuja ideoita ja valitse niitä lupaavimmat arvioitavaksi seuraavassa kehitysvaiheessa.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • SCAMPER-menetelmää ehdotti Alex F. Osborn vuonna 1953 ja vuonna 1971 Bob Eberle kehitti sitä eteenpäin.

  • SCAMPERia voidaan käyttää myös kehitettäessä testattuja prototyyppejä edistyneemmiksi prototyyppiversioiksi.

Vaiheen muut työkalut

Toiminnallinen tapa ideoida ja havainnoida palvelua

Bodystorming.png

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

A group ideation tool

Brainstorming.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png

Joukkovoiman valjastaminen ideointiin

Crowdsourcing.png

Olemassa olevien ratkaisujen visuaalinen luokittelu

Competition map.png

Visuaalinen ideointityökalu

Mind map.png

Hiljainen ideointi kirjoittaen ja inspiroituminen muiden ideoista

Brainwriting.png
bottom of page