top of page

Testowanie

Evaluation matrix.png

Matryca ewaluacyjna

Duration.png

45 minut

Learning material4.png
  • Duża kartka papieru, minimum A3 lub tablica flipchartu

  • Papier, ołówki lub markery w różnych kolorach

  • Karteczki

  • Dane ewaluacyjne, dane badawcze i specyfikacje usług

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Matryca ewaluacyjna jest narzędziem do oceny prototypów i podejmowania decyzji na podstawie wyników testów. Jest to tabela, która zawiera listę prototypów lub wersji prototypowych, które mają zostać ocenione, oraz kryteria oceny, które są ważne dla dostarczenia usługi końcowej, takie jak orientacja na użytkownika, użyteczność, przewidywane koszty, wykonalność i wykonalność prototypu, a ten sposób pomaga w wizualizacji, który z prototypów spełnia większość wymaganych kryteriów. Matryca pomaga porównać jakość i stosowność prototypów i zobaczyć, które wymagane elementy powinny być jeszcze uwzględnione, a które należy poprawić przed ostatecznym opracowaniem usługi.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. Zadania można podzielić podczas korzystania z niego w parach lub grupach.

1

Weź dużą kartkę papieru, tablicę lub flipchart i dodaj na niej nazwę swojego projektu.  Na przykład nazwę opracowywanej usługi i narysuj dwie osie i macierz na papierze lub flipcharcie.

2

Dodaj prototypy lub wersje prototypowe na drugiej osi, na przykład pionowej, nazywając je i numerując, każda w osobnej kolumnie.

3

Zdefiniuj kryteria usługi/projektu, które są ważne w dostarczaniu usługi końcowej, i dodaj je na drugiej osi, każdy w osobnym wierszu. Pochodzą one z wcześniej zdefiniowanych danych badawczych i specyfikacji usług. Kryteria powinny być takie same jak kryteria testowania, ale mogą zostać dodane nowe, jeśli podczas testowania pojawią się istotne problemy. Możesz również dodać wynik (preferowany w skali 1, -5) do każdego kryterium, w zależności od ich ważności.

4

Weź dane testowe dla każdego prototypu i zacznij dodawać je do macierzy, dane każdego kryterium w odpowiednim wierszu i pod odpowiednim prototypem. Możesz zapisać te dane na papierze/tablicy lub na karteczkach samoprzylepnych.

5

Gdy będziesz gotowy, spójrz na matrycę i zobacz, który prototyp wypełnia najwięcej, a także najważniejsze kryteria (punktacja może w tym pomóc). Ważne elementy można również podświetlić za pomocą różnych znaczników kolorów. Zauważ również wszystkie elementy, które są słabe lub nadal ich brakuje. Możesz użyć dla nich innego koloru.

6

Dokonaj ostatecznego wyboru prototypu na podstawie wyników swojej matrycy, który prototyp wydaje się być najbardziej odpowiedniej jakości dla usługi i ostatecznego rozwoju. Możesz także połączyć elementy innych prototypów w wybrany lub stworzyć nowy z najlepszymi cechami wszystkich prototypów.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Nie zawsze może być wystarczająca liczba wersji prototypowych dla tej samej usługi.

  • Narzędzie to może być również wykorzystywane do wyboru koncepcji i pomysłów lub decydowania o pytaniach badawczych i ewaluacyjnych.

Inne narzędzia tej fazy

Szczegółowy opis usługi

Specifications.png

Testowanie użyteczności prototypu

Usability testing.png

Uzyskanie i analiza informacji od klienta na temat punktów styczności z usługą

Touchpoint analysis.png

Interesariusze dokonują ewaluacji prototypu

Evaluation workshop.png

Pilotaż finalnego prototypu przed jego ukończeniem

Piloting concept.png

Tworzenie propozycji wartości

Value proposition canvas.png
bottom of page