top of page
Carpenter at Work

O projekcie

Jak przebiega projekt ServiceDigiCulture i kto go realizuje

Zestaw narzędzi, szkolenie, podręczniki i przewodnik dotyczący foresightu ServiceDigiCulture opracowywane są w ramach projektu „Cyfrowe i zrównoważone innowacje w usługach sektora kultury i sektora kreatywnego” finansowego przez Program Erasmus+ Komisji Europejskiej.

 

Celem projektu jest zmierzenie się z wyzwaniami stawianymi przez COVID-19 i przyszłe kryzysy poprzez rozwój umiejętności osób pozostających bez pracy, zatrudnionych i samozatrudnionych oraz mikro- i małych organizacji z sektora kultury i sektora kreatywnego, tak by przewidywały i reagowały na zmiany dzięki innowacjom w usługach i projektowaniu usług. Projekt pomoże im utrzymać się na rynku pracy lub na niego wejść i zwiększy ich zdolność do zatrudniania siebie i innych.

 

Docelowe obszary umiejętności skupiają się na wprowadzaniu innowacji do usług i wymyślaniu ich od nowa, tworzeniu usług w formie produktów dostarczanych klientom w nowym społeczeństwie po COVID-19, wykorzystaniu digitalizacji oraz myśleniu strategicznym celem radzenia sobie z wszelkimi przyszłymi wyzwaniami i zmianami.

Oil Painting on Canvas
Colorful Office

Dlaczego interesują nas sektor kultury i sektor kreatywny?

Sektor kultury i sektor kreatywny (CCS) należą do sektorów najbardziej dotkniętych COVID-19, przez co właśnie w tych sektorach wzrosło bezrobocie i niepewność pracy, dotykające około 8,7 mln osób i 1,1 mln przedsiębiorstw kulturalnych w Unii Europejskiej. Istnieją obawy, że sytuacja ta może spowodować stały spadek w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w Europie, wpływając na dobrobyt i spójność społeczną, a także na inne sektory, takie jak turystyka. Dlatego właśnie kluczowe znacznie ma wsparcie sektora kultury i sektora kreatywnego oraz tworzenie rozwiązań dostosowanych do tych sektorów.

Grupy docelowe

Zasadnicze grupy docelowe projektu i jego rezultatów to:

  • Osoby bezrobotne, zatrudnione i samozatrudnione oraz mikro- i małe organizacje z sektora kultury i sektora kreatywnego w UE, potrzebujące dostosowanych do swoich potrzeb szkoleń w zakresie innowacyjnego podejścia do świadczonych usług.

  • Podmioty, promotorzy i sponsorzy kultury, w tym władze samorządowe miast oraz organizacje i związki kulturowe, osoby projektujące usługi, organizacje przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu oraz osoby pracujące w sektorze kultury i sektorze kreatywnym na terytorium Unii Europejskiej.

Przewidywane rezultaty

Wszystkie te rezultaty będą dostępne za darmo w Internecie już wkrótce.

PDF dotyczący projektowania usług

wyjaśnia, czym dokładnie jest projektowanie usług.

Raport dotyczący ram kompetencji w zakresie usług

opisuje innowacje w usługach i rozwój usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Podręcznik ServiceDigiCulture

osobom pracującym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym używającym zestawu narzędzi podręcznik dostarcza instrukcji korzystania z narzędzi, uczy ich innowacji w usługach i pomaga przemyśleć na nowo usługi zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu.

Podręcznik dla trenerów

oferuje wsparcie trenerom pracującym z osobami z sektora kultury i sektora kreatywnego.

Przewodnik dotyczący zrównoważonego foresightu strategicznego

pomaga osobom pracującym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym przewidywać, analizować i reagować na zmiany społeczne i sektorowe za pomocą innowacji w usługach. Przewodnik umożliwia wprowadzanie do usług celowych innowacji związanych ze strategią, zrównoważonym rozwojem i foresightem.

Organizacje realizujące projekt ServiceDigiCulture

Nad rezultatami ServiceDigiCulture pracuje sześć organizacji z czterech krajów europejskich, posiadających różne kompetencje. Są to:

VAMK_logo_col_cmyk_M_NEW.png
Frame-logo.jpg
ECQ.png
inova-consultancy-logo-2021-306x150.png
Logo Club 9000.bmp
Loftet_logo.PNG

Skrót najważniejszych informacji o projekcie ServiceDigiCulture

  • Finansowanie: Program Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, strategiczne partnerstwo na rzecz edukacji osób dorosłych, rozwój innowacji Erasmus+ UE.

  • Czas trwania: 1 czerwca 2021 – 31 maja 2023

  • Numer projektu: 2020-1-FI01-KA227-ADU-092663

  • Pełny tytuł: Cyfrowe i zrównoważone innowacje w usługach sektora kultury i sektora kreatywnego

ServiceDigiCult_logo_OK.jpg
logosbeneficaireserasmusright_en_0-web.jpg
bottom of page