top of page
pexels-photo-1616403.jpeg

Tervetuloa

ServiceDigiCulture

Digital and Sustainable Service Innovation
for Cultural and Creative Sectors

Oletko kulttuurialan tai luovan alan ammattilainen, joka haluaa uudistaa palvelujaan sekä olla valmiimpi yhteiskunnan muutoksiin?

ServiceDigiCulture digitaalinen työkalupakki ja valmennus auttavat kulttuurialojen ja luovien alojen työntekijöitä ja yrityksiä kehittämään, innovoimaan ja uudistamaan palveluitaan, pohtimaan miten tuote voitaisiin muuttaa palveluksi sekä miten näihin voitaisiin luoda lisäpalveluita, jotka voivat olla myös digitaalisia. Samalla ne auttavat vastaamaan paremmin ja kestävämmin tämän hetkisiin ja tuleviin yhteiskunnan muutoksiin, haasteisiin ja erityistilanteisiin, kuten koronaviruspandemia.

 

ServiceDigiCulture työkalupakki ja valmennus hyödyntävät palvelumuotoilua ja palveluinnovointia, jotka auttavat pohtimaan tuote- ja palvelutarjontaa uusista näkökulmista.

 

Palvelumuotoilu on käytännönlähtöinen menetelmä, joka käyttää luovuutta uusien käyttäjä- ja asiakaslähtöisten ratkaisujen löytämisessä ja kehittämisessä, lisäten myös kustannustehokuutta.

ServiceDigiCulture-materiaaleihin kuuluvat:

ServiceDigiCulture-materiaalit ovat saatavilla verkossa verkossa.

ServiceDigiCulture työkalupakki ja valmennus

itsenäiseen käyttöön ja opiskeluun sekä valmentajavetoiseen oppimiseen, joko monimuoto- tai virtuaalisena opetuksena.

Opas kulttuuri- ja luovien alojenyrittäjille sekä työntekijöille

tukemaan ServiceDigiCulture materiaalien käyttöä itsenäisesti sekä valmentajavetoisesti.

Opas kulttuurialojen ja luovien alojen valmentajille

valmennuksen vetämiseen ja kehittämiseen.

Opas muutosten ennakointiin

joka auttaa luovilla aloilla ja kulttuurialoilla työskenteleviä ennakoimaan, ymmärtämään ja reagoimaan yhteiskunnan ja oman alansa muutoksiin palveluita innovoimalla ja huomioiden kestävän kehityksen.

Kenelle ServiceDigiCulture
on suunnattu?

1. Luovien ja kulttuurialan pien- ja mikroyrityksille, itsenäisille ammatinharjoittajille, työntekijöille sekä työn etsijöille EU:ssa, jotka tarvitsevat heidän tarpeisiinsa räätälöityä palveluinnovaatiokoulutusta.


2. Luovan ja kulttuurialan toimijoille, promoottoreille ja kehittäjille, kuten kunnille, organisaatioille ja yhdistykselle, palvelumuotoilun ja muotoilun ammattilaisille, yritysorganisaatioille ja yrityskehittäjille, jotka tukevat luovan ja kulttuurialojen pk-yrityksiä ja niissä työskenteleviä EU:ssa.

Harpist

ServiceDigiCulture on kehitetty Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman tuella Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sector -nimisen projektin aikana. Haluamme kiittää Euroopan komissiota tuesta. 

bottom of page