top of page
Carpenter at Work

Projekti

ja tiimi ServiceDigiCulturen takana

ServiceDigiCulture työkalupakki, valmennus, oppaat ja opas muutosten ennakointiin kehitetään Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman rahoittaman projektin Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sector aikana.

 

Projektin tavoitteena on edistää kulttuurialojen ja luovien alojen yritysten, työntekijöiden ja työttömien palveluinnovaatio- ja palvelumuotoiluosaamista sekä valmiuksia sopeutua tämän hetkisiin ja tuleviin yhteiskunnan muutoksiin, haasteisiin ja erityistilanteisiin, kuten koronaviruspandemia. Tätä kautta projekti pyrkii osaltaan edistämään ja ylläpitämään alan työllisyyttä sekä luomaan alalle kestävämpää pohjaa.

 

Projekti keskittyy erityisesti palveluiden uudistamiseen ja innovointiin sekä pohtimaan kuinka tuotteita voitaisiin muuttaa palveluiksi asiakaslähtöisellä tavalla, ja miten tuoda nämä asiakkaan saataville kestävällä tavalla ja yhteiskunnan sekä alan muutoksia ennakoiden. Tässä voidaan hyödyntää muun muassa digitalisaatiota.

Oil Painting on Canvas
Colorful Office

Miksi luovat alat ja kulttuurialat?

Luovat alat ja kulttuurialat ovat pahiten koronaviruspandemian koettelemien alojen joukossa. Tämä on aiheuttanut työttömyyttä, alityöllistyneisyyttä sekä lisännyt työmarkkinoiden epävarmuutta vaikuttaen EU:ssa noin 8,7 miljoonaan alojen henkilöön sekä 1,1 miljoonaan yritykseen. Huolena on, että tämä tilanne voi pysyvästi heikentää kulttuurialoja ja luovia aloja Euroopassa, ja näin vaikuttaa yhteisöjen ja muiden alojen, kuten matkailun, hyvinvointiin ja yhteenkuuluvuuteen. Siksi kulttuurialojen ja luovien alojen tukeminen ja niille erilaisten ratkaisujen luominen onkin tärkeää.

Kohderyhmät

Projektin pääkohderyhmiä ovat:

  • Luovien ja kulttuurialan pien- ja mikroyrityksille, itsenäisille ammatinharjoittajille, työntekijöille sekä työn etsijöille EU:ssa, jotka tarvitsevat heidän tarpeisiinsa räätälöityä palveluinnovaatiokoulutusta.

  • Luovan ja kulttuurialan toimijoille, promoottoreille ja kehittäjille, kuten kunnille, organisaatioille ja yhdistykselle, palvelumuotoilun ja muotoilun ammattilaisille, yritysorganisaatioille ja yrityskehittäjille, jotka tukevat luovan ja kulttuurialojen pk-yrityksiä ja niissä työskenteleviä EU:ssa.

Projektin tulokset

Projektin tulokset tulevat olemaan saatavilla vapaasti

ja ilmaiseksi näillä verkkosivuilla.

Lyhyt esitys palvelumuotoilusta

kertoo pähkinänkuoressa mitä palvelumuotoilu on.

Raportti palveluosaamisesta (The Service Competency Framework Report)

luo katsauksen palveluiden kehittämiseen ja innovointiin kulttuurialoilla ja luovilla aloilla.

 

 

ServiceDigiCulture-opas kulttuurialoilla ja luovilla aloilla työskenteleville

tukee työkalupakin ja valmennuksen käyttöä sekä palveluiden uudelleen pohtimista ja innovointia.

ServiceDigiCulture-opas valmentajille

tukee luovilla aloilla ja kulttuurialoilla työskentelevin valmentamista.

Opas muutosten ennakointiin (The Sustainable Strategic Foresight Guide)

auttaa luovilla aloilla ja kulttuurialoilla työskenteleviä ennakoimaan, ymmärtämään ja reagoimaan yhteiskunnan ja oman alansa muutoksiin strategisesti ja kestävältä pohjalta.

ServiceDigiCulturen takana olevat organisaatiot

ServiceDigiCulture-materiaalit on työstänyt neljästä Euroopan maasta lähtöisin oleva monialainen ja monitaitoinen kansainvälinen tiimi:

VAMK_logo_col_cmyk_M_NEW.png
Frame-logo.jpg
ECQ.png
inova-consultancy-logo-2021-306x150.png
Logo Club 9000.bmp
Loftet_logo.PNG

Taustatietoa ServiceDigiCulturesta pähkinänkuoressa

  • Rahoittaja: EU Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for Adult Education, Development of Innovation. Strategiset kumppanuushankkeet, Aikuiskoulutus, innovation kehittäminen.

  • Projektin kesto: 1.6.2021 – 31.5.2023

  • Projektinumero: 2020-1-FI01-KA227-ADU-092663

  • Projektin nimi: Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sectors

ServiceDigiCult_logo_OK.jpg
logosbeneficaireserasmusright_en_0-web.jpg
bottom of page