top of page
pexels-photo-1616403.jpeg

Добре дошли в

ServiceDigiCulture

Дигитални и устойчиви иновации за услуги в културните и творчески сектори

Вие работите или искате да работите в някой културен или творчески сектор? Вие искате да преосмислите услугите си и да се подготвите и адаптирате към предизвикателствата на обществото?

ServiceDigiCulture е онлайн инструментариум и обучение за хора, които работят и имат за цел да работят в културни и творчески сектори в ЕС, за да преосмислят, препроектират и иновират своите услуги и продукти, за да се адаптират към променящото се общество, както и към настоящите и бъдещи обществени кризи и предизвикателства, като COVID -19, и създават устойчиви основи за бъдещото функциониране на сектора.

 

ServiceDigiCulture използва дизайна на услугите и иновациите в услугите, за да помогне на лицата и компаниите в културните и творческите сектори да създават такива услуги, да трансформират продукти в услуги или да създават допълнения към услуги, които също могат да бъдат предоставени дигитално.

Иновациите и дизайнът на услугите могат да се използват за преосмисляне на продукти и предлагане на нови услуги. Дизайнът на услугите е практически метод, който ни помага да мислим извън рамката, да използваме креативността за намиране на решения и да видим как клиентите и потребителите изпитват услугите. Следователно той е мощен и рентабилен инструмент за културния и творческия сектор. 

Материалите ServiceDigiCulture включват:

Инструментариумът и материалите са безплатни и могат да бъдат ползвани свободно онлайн.

Инструментариум и обучение ServiceDigiCulture

които могат да се използват като автономно онлайн обучение или ръководено от преподавател смесено или виртуално обучение.

наръчник за физически лица

Наръчник за използване на обучението и инструментариума за лица и компании в културните и творческите сектори.

Наръчник за обучители

Наръчник за използване на обучението и инструментариума за преподаватели в културните и творческите сектори.

Стратегически насоки

за изграждане на готовност за предвиждане и адресиране на социални и секторни промени, използвайки иновация на услугите.

За кого е предназначен проектът?

1. Безработни, заети и самонаети лица, и микро и малки организации в културните и творческите сектори в ЕС, които се нуждаят от съвременно обучение по иновация на услугите, съобразено с конкретните им нужди.


2. Културни дейци, органи, които подпомагат и промотират културата, като общини и културни организации и асоциации, професионалисти в областта на дизайна на услуги, предприемачески организации, които подкрепят МСП, и лица, работещи в културните и творческите сектори в ЕС.

Harpist

ServiceDigiCulture се изпълнява с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС по проект Дигитални и устойчиви иновации за услуги в културните и творчески сектори. Бихме искали да благодарим на Европейския съюз за неговата подкрепа.

bottom of page