top of page

Материали
ServiceDigiCulture

В рамките на проект ServiceDigiCulture ще бъдат разработени следните материали, които ще ви помогнат да се възползвате максимално от познанията ни по темата:

 

1. Обяснителен материал, който съдържа описание на процесите в дизайна на услугите.

2. Рамката за компетенции на услуги е фокусиран върху иновация на услугите и разработването на услуги в културните и творческите сектори.

3. Наръчникът ServiceDigiCulture за лица, работещи в културните и творческите сектори, предоставя инструкции за използване на инструментариума, иновации на услуги и преосмисляне на услугите по време на обучението и след това.

4. Наръчникът за преподаватели подпомага преподавателите, работещи с лица в културните и творческите сектори.

 

5. Стратегически насоки за изграждане на готовност за предвиждане и адресиране на социални и секторни промени, използвайки иновация на услугите. Този наръчник ще позволи реализиране на целева иновация на услуги, свързана със стратегия, устойчивост и предвидливост.

Work Desk
Image by Nick Morrison

Доклад относно нуждите от обучение и рамка за компетентност

wes-hicks-4-EeTnaC1S4-unsplash.jpg

Наръчник за прилагане на обучението и инструментариума ServiceDigiCulture

Image by Austin Distel

Ръководство за устойчиво стратегическо прогнозиране

 

thisisengineering-raeng-TXxiFuQLBKQ-unsplash.jpg

Наръчник ServiceDigiCulture за обучители

bottom of page