top of page
(Warm up exercise3).png

Lämmittelyharjoitukset

Experimenting and test

HARJOITUS 1

Muista nimeni

Tämä harjoitus auttaa testaamaan ideaa yksinkertaisen kokeen avulla. Se auttaa ymmärtämään paremmin, miksi kokeita ja mitä niiden tekemiseen tarvitaan, sekä miten niistä voidaan oppia. Se osoittaa myös, että kokeen ei tarvitse olla monimutkainen ollakseen pätevä, ja että se voidaan suorittaa rajallisin resurssein tai kokonaan ilman resursseja.

Duration.png

Enintään 1 tunti

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Pyydä session osallistujia aluksi miettimään yksin kolmen minuutin ajan seuraavaa: Mitä voimme tehdä, jotta muistaisimme kaikki ryhmän osallistujien nimet? Pyydä heitä kirjoittamaan ajatuksensa paperille.

 

2.

Kokoontukaa uudelleen ryhmäksi ja osallistujat kirjoittavat muistiinpanonsa fläppitaululle. Muistiinpanoista keskustellaan, minkä jälkeen niistä valitaan yksi testattavaksi ja siitä tehdään toimivuusolettamus, joka voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Uskomme, että osallistujat oppivat toistensa nimet ulkoa, jos joka kerta, kun joku puhuu, hän toistaa häntä ennen puhuneen henkilön nimen. Tiedämme olevamme väärässä, jos istunnon lopussa korkeintaan kolme henkilöä ryhmässä muistaa kaikkien nimet ulkoa.

 

3.

Olettamuksen testaamisen pitäisi kestää vain vähän aikaa. Yksi vaihtoehto on toteuttaa testi yhden session aikana, jolloin session päätteeksi osallistujat keskustelevat ryhmässä kokeilun tuloksista.

 

4.

Kun testi on suoritettu, osallistujat keskustelevat kokemuksistaan. Oliko koe sellainen kuin he odottivat? Oppivatko he jotain uutta? Voisivatko he soveltaa tätä kokemusta työssään?

 

Kun teet harjoituksen yksin

Tämä harjoitus voidaan hyvin tehdä yksin, esimerkiksi keksimällä tavan, jolla muistaa esimerkiksi ruokareseptin ainesosat ja testata sitä. Kokeen logiikka ja käytettävä aika ovat samat kuin harjoituksessa.

Materiaalit

 • Post-it -lappuja tai pieniä paperilappuja, joihin osallistujat voivat kirjoittaa ajatuksiaan.

 • Kyniä

 • Fläppitaulu/taulu muistilappujen kiinnittämistä varten.

 • Teippi, jos et käytä post-it -lappuja.

HARJOITUS 2

Ruma ankanpoikanen -prototyyppi

 

Tämä harjoitus auttaa sinua testaamaan tuoteideaasi saamalla palautetta asiakkailta siitä. Harjoituksessa keskitytään mahdollisten uusien tuotteiden edulliseen alkuvaiheen testaukseen käyttäen tähän tarkoitukseen karkeaa prototyyppiä.

Ideoiden ja konseptien testaaminen varhaisessa vaiheessa auttaa säästämään resursseja ja ohjaamaan kehitystyötä, koska se antaa arvokasta tietoa käyttäjiltä ja asiakkailta. Jos prototyyppejä kehitetään liian pitkälle testaamatta, arvokasta tietoa saatetaan menettää.

Ideoiden, konseptien ja prototyyppien testaaminen auttaa myös ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja edistää vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaiden välillä.

Duration.png

10-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Aluksi osallistujat jaetaan kahteen ryhmään: "Kehittäjät" ja "Asiakkaat". Tämä voidaan tehdä jakamalla osallistujien kesken kahta erilaista suklaata. Esimerkiksi ne, jotka valitsevat vaniljan makuista suklaata, ovat luojia, ja ne, jotka valitsevat hasselpähkinäsuklaata, ovat asiakkaita.

 

2.

Kehittäjien on tehtävä yhdessä pahvinen leikkimökki, karkea prototyyppi. Heillä on 5 minuuttia aikaa suunnitella ja koota leikkimökki. Ajatuksena on, että jos prototyyppi on liian pitkälle kehitetty, he eivät saa siitä sellaista palautetta, jota he tarvitsevat ideansa tarkentamiseksi. Sillä välin kun kehittäjät työskentelevät leikkimökin parissa, asiakkaat piirtävät yhdessä paperille leikkimökin, jonka he odottavat näkevänsä. Näiden kahden ryhmän ei pitäisi nähdä toisiaan tässä harjoituksen vaiheessa.

 

3.

Kun karkea prototyyppi on valmis, kehittäjät esittelevät sen asiakkaille. Asiakkaat antavat siitä palautetta ja parannusehdotuksia. Yksi kehittäjistä kirjoittaa asiakkaiden kommentit post-it -lapuille ja kiinnittää ne fläppitaululle kaikkien nähtäville.

 

4.

Vaiheen 3 jälkeen kehittäjät arvioivat saamansa palautteen. Saivatko he siitä tärkeitä oivalluksia?  Tässä vaiheessa asiakkaat näyttävät piirustuksensa kehittäjille. Sitten he vertaavat piirrosta karkeaan prototyyppiin ja kirjattuihin parannusehdotuksiin. 

Kun teet harjoituksen yksin

Tämän harjoituksen hyvä puoli yksin tehtäessä on se, ettei suklaata tarvitse jakaa. Henkilö voi helposti tehdä tämän harjoituksen yksin session ulkopuolella ryhtymällä Kehittäjäksi ja pyytämällä jotain perheenjäsentä tai ystäväänsä Asiakkaaksi. Harjoituksen vaiheet ovat samat, mutta työskennellessään yksin on kehittäjän pidettävä kirjaa ajasta. Ajastimen asettaminen 5 minuutiksi on hyödyllistä.

Materiaalit

 • Suklaata (2 erilaista)

 • Pahvia/pahvilaatikoita (mahdollisesti eri värejä)

 • Sakset

 • Lyijykyniä piirtämiseen sekä muita kyniä

 • Liimaa

 • Post-it -lappuja tai pieniä paperilappuja, joihin tekijät voivat kirjoittaa asiakkaiden ehdotuksia.

 • Fläppitaulu tai muu taulu, johon kiinnitetään post-it -laput, tai teippiä, jos et käytä post-it -lappuja.

HARJOITUS 3

Tutkijat ja koekaniinit

Harjoitus auttaa toteuttamaan kokeen, jossa yleisö jaetaan testaamaan useita idean variaatioita ja määrittämään, mikä niistä toimii paremmin. Eli voit näyttää ideasi version A ensimmäiselle yleisölle ja version B toiselle yleisölle.

Heidän reaktionsa eri versioihin voi auttaa sinua tekemään päätöksen siitä, minkä version tuotteestasi tai palvelustasi viet markkinoille. ​

Duration.png

20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Jaa osallistujat kolmeen ryhmään: Tiedemiehet, vaaleanpunaiset koekaniinit ja vihreät koekaniinit. Helppo tapa tehdä tämä on tarjota heille kahvia ja teetä istunnon alussa. Ne, jotka valitsevat teen, ovat Tiedemiehiä. Ne, jotka valitsevat maitokahvin, ovat vaaleanpunaisia koekaniineja ja ne, jotka valitsevat mustan kahvin, ovat vihreitä koekaniineja.

2.

Kun ryhmät on muodostettu, tutkijoilla on 5-10 minuuttia aikaa laatia kaksi eri versiota "tuotteesta". He voivat esimerkiksi piirtää paperille verkkokirjakaupan kotisivun, jolloin he myös valitsevat painikkeiden värit ja sijoittelun.

 

Heidän on tuotettava kaksi versiota samasta kotisivusta, joista toinen on hieman erilainen kuin ensimmäinen. He voivat esimerkiksi käyttää eri väriä "Lisää ostoskoriin" -painikkeessa tai päättää sijoittaa painikke eri paikkaan. Tarkoituksena on, että he muuttavat vain yhtä elementtiä.

 

3.

Kun tuotteen kaksi versiota on valmiita, tutkijat antavat version A vaaleanpunaisille koekaniineille ja version B vihreille koekaniineille.

4.

Seuraavaksi keskustellaan ensin vaaleanpunaisten koekaniinien ja sitten vihreiden koekaniinien kanssa heidän käsityksestään tutkijoiden luomasta tuotteesta.

 

5.

Lopuksi kaikki keskustelevat yhdessä. Mitä tutkijat oppivat? Auttoiko kokeilu heitä päättämään, kumpi tuote on parempi?  

 

Kun teet harjoituksen yksin

Tämä harjoitus voidaan hyvin tehdä yksin session ulkopuolella siten, että itse henkilö ryhtyy tutkijaksi ja pyytämällä kahta perheenjäsentään tai ystäväänsä koekaniineiksi. Harjoituksen vaiheet ovat samat.

Materiaalit

 • Teetä/kahvia/maitoa

 • Paperia

 • Kyniä (eri värejä)

HARJOITUS 4

Fanit ja vihaajat

Tämän harjoituksen tavoitteena on testata palvelua kustannustehokkaasti ja yksinkertaisesti keskustelemalla asiakkaiden kanssa. Tämä perustuu ajatukseen, että keskustelussa ei aina ole kyse yhteisen sävelen löytämisestä. Jos kuuntelet sekä ihmisiä, jotka pitävät palvelustasi, että ihmisiä, jotka vihaavat palveluasi, voi se olla paljon parempi tutkimuksesi kannalta kuin pelkästään kuunnella heitä, jotka pitävät palvelustasi.

Duration.png

20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Jakautukaa kahteen ryhmään. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi jakamalla osallistujille kynät harjoitusta varten. Ne, jotka saavat vihreän kynän, pitävät palvelusta eli ovat faneja, ja ne, jotka saavat punaisen kynän, eivät pidä palvelusta, eli ovat vihaajia. Punaisen ja vihreän kynän joukossa pitäisi olla yksi sininen kynä. Sen valitseva henkilö on palvelun omistaja.

 

2.

Palvelun omistajalle esitetään lyhyt kuvaus hienosta innovatiivisesta palvelusta. Mitä epätavallisempi palvelu on, sitä parempi. Palvelun omistajan on sitten julkaistava sosiaalisessa mediassa viesti, jossa hän ilmoittaa uuden palvelunsa lanseerauksesta. Tätä varten voidaan käyttää fläppitaulua tai jotain muuta taulua, jossa he "julkaisevat" viestin. Palvelun omistajan on keksittävä tarttuva viesti uudesta palvelustaan, jota hän voi käyttää mainosviestinä asiakkailleen.

 

3.

Fanit ja vihaajat ottavat paperinpalasia tai post-it -lappuja. Heidän tehtävänään on kirjoittaa kommentteja palvelua lanseeraavan viestin alle ja julkaista ne sosiaalisessa mediassa. Fanien on kirjoitettava vain positiivisia kommentteja. Vihaajien on kirjoitettava vain negatiivisia kommentteja. Heillä on tähän aikaa 5 minuuttia.

 

4.

Kun fanit ja vihaajat ovat valmiita kommenttinsa kanssa, fanit ja vihaajat julkaisevat ne palvelun omistajan postauksen alla. Tähän tarkoitukseen he voivat käyttää nastoja tai teippiä.

 

5.

Kun kaikki kommentit on lähetetty, palvelun omistajan on luettava ne ääneen. Miltä hänen palvelunsa nyt tuntuu? Löytyykö kommenteista arvokasta tietoa, jota voitaisiin käyttää palvelun parantamiseksi?

 

6.

Lopuksi osallistujat keskustelevat yhdessä muu muassa seuraavista: Olisiko heidän mielestä hyödyllistä saada rehellistä palautetta ihmisiltä, jotka eivät pidä heidän palvelustaan? Voisiko tämä auttaa heitä tarkentamaan ja parantamaan tarjontaansa? Olisiko heidän mielestään hyödyllistä kuunnella erilaisia asiakkaiden näkemyksiä ja selvittää, mikä motivoi asiakkaita?

Kun teet harjoituksen yksin

Tämä harjoitus voidaan hyvin tehdä yksin session ulkopuolella siten, että itse henkilö ryhtyy omistajaksi ja pyytää kahta perheenjäsentään tai ystäväänsä faneiksi ja vihaajiksi. Harjoituksen vaiheet ovat samat.

Materiaalit

 • Kyniä - vihreitä, punaisia ja yksi sininen.

 • Palvelun kuvaus

 • Fläppitaulu tai jokin muu taulu

 • Nastoja tai teippiä kommenttien kiinnittämistä varten.

 • Paperinpalasia tai post-it -lappuja, joille fanit ja vihaajat voivat kirjoittaa kommenttinsa.

(Irrational vs rational3).png

Järjettömästä järkevää

HARJOITUS 1

Järkevyyden kehä

Tässä harjoituksessa pohditaan järjettömältä vaikuttavia ratkaisuja ja löydetään niille järkeviä perusteluja. Tämä auttaa näkemään, että joskus ne voivatkin olla kaikkein parhaimpia ja järkevimpiä valintoja.

Duration.png

20-25 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Osallistujat valitsevat yhdessä valitaan ratkaistavan haasteen työstettäväksi. Tämä voi olla mikä tahansa haaste. Se voi olla esimerkiksi liittyä työhön tai olla yksinkertainen tai henkilökohtainen haaste.

 

2.

Kun haaste on valittu, ohjaaja kirjoittaa sen fläppitaululle.

 

3.

Ohjaaja piirtää fläppitaululle suuren ympyrän. Tämä on järkevyyden ympyrä, jonka sisäpuolella ovat kaikki järkevät haasteen voittamiseksi ehdotetut ratkaisut.  Ympyrän ulkopuolella on ideat edustavat sen sijaan järjettömiä ratkaisuja haasteeseen.

 

4.

Seuraavaksi osallistujat ideoivat yhdessä mahdollisia ratkaisuja haasteeseen ja määrittelevät, kuuluvatko ne ympyrän sisäpuolella oleviin järkeviin ratkaisuihin vai sen ulkopuolelle jääviin järjettömiin ratkaisuihin. Osallistujat ideoivat ratkaisuja vapaamuotoisesti samoin kuin ideariihessä, pitäen mielessä, että vääriä ideoita ei ole olemassa.

 

5.

Kun session vetäjä on kirjoittanut kaikki ratkaisuideat ylös fläppitaululle, keskittyvät osallistujat ympyrän ulkopuolella oleviin ratkaisuideoihin. Heidän tehtävänään on yrittää löytää järkeenkäypiä perusteluja järjettömille ratkaisuideoille, jotta ne voitaisiin siirtää ympyrän sisäpuolelle.

6.

Lopuksi osallistujat keskustelevat ideoista. Oliko esimerkiksi järjettömiin ratkaisuideoihin keskittyminen vaikeaa? Olisiko hyödyllistä panostaa siihen, että näennäisesti järjettömiin ratkaisut muutettaisiin järkeviksi?

 

Kun teet harjoituksen yksin

Tämä harjoitus voidaan hyvin tehdä yksin noudattaen samoja vaiheita kuin yllä, eli aloittaen tunnistamalla käsiteltävä haaste ja sitten ideoimalla ratkaisuja siihen, ja sijoittamalla ratkaisuideat joko ympyrän sisä- tai ulkopuolelle, ja lopuksi pohtimalla mitä ympyrän ulkopuolella olevia ratkaisuideoita voitaisiin siirtää sen sisäpuolelle.

Materiaalit

 • Kyniä ja tusseja

 • Fläppitaulu/taulu

HARJOITUS 2

Jokeri

Tämä harjoitus haastaa osallistujat muuttamaan järkevät ajatukset järjettömiksi, ja löytämään tapoja muuttaa ne toimiviksi ratkaisuiksi.

Duration.png

20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Aluksi kukin osallistuja pohtii yksin kolmen minuutin ajan seuraavaa: ”Mitä tekisit, jos ... (session vetäjän keksimä yksinkertainen tilanne)”, ja kirjoittavat ratkaisuideansa paperille. Jos joku keksii useamman kuin yhden idean, kirjoittaa hän jokaisen idean erilliselle lapulle. Kun osallistujat ovat valmiita, he taittavat laput ja laittavat ne laatikkoon tai hattuun.

 

2.

Seuraavaksi ryhmästä valitaan vapaaehtoinen, joka esittää Jokeria, sekä toinen henkilö, joka esittää Kohtaloa. Session vetäjä antaa Kohtalolle laatikon, jossa on ryhmän ideat.

 

3.

Kohtalo nostaa laatikosta lapun ja lukee siinä olevan idean ääneen. Jokerin tehtävänä on ajatella idean vastakohtaa ratkaisujen löytämiseksi.  

 

4.

Jokeri voi kääntää niin monta ideaa toisinpäin kuin aika sallii. Jokerin ja Kohtalon rooleja voidaan myös vuorotella niin, että jokainen osallistuja pystyy olemaan näissä rooleissa harjoituksen aikana.

Kun teet harjoituksen yksin

 

Tämä harjoitus voidaan helposti tehdä yksin, session ulkopuolella, ottamalla itse Jokerin rooli ja pyytämällä perheenjäsentä, ystävää tai työkaveria olemaan Kohtalo. Yksin tehtäessä harjoituksen vaiheet ovat samat.

Materiaalit

 • Paperilappuja, joihin ryhmä kirjoittaa ajatuksensa (esimerkiksi post-it -lappuja)

 • Kyniä

 • Laatikko, hattu tai muu sopiva astia idealappuja varten.

 • Hauskat silmälasit, hattu, taikasauva tai mikä tahansa muu esine, jonka ohjaaja luovuttaa Jokerille ja Kohtalolle, jotta nämä erottautuvat muusta ryhmästä.

HARJOITUS 3

Irrationaalisuus myy

Tämä harjoitus havainnollistaa, miten tuotteeseen tai palveluun liittyvät näennäisen järjettömät ajatukset/ideat voidaan muuttaa menestyksekkäiden tuotteiden ja palvelujen tunnistettaviksi piirteiksi. Harjoitus kannustaa osallistujia olemaan hylkäämättä ideoita, joita heillä on omaa toimintaansa varten, vaikka ne aluksi tuntuisivatkin järjettömiltä. Tarkoituksena on havaita, miten epärationaalinen piirre voi tehdä tuotteesta menestyvän, ja tunnistaa tapoja, joilla tätä voidaan soveltaa omassa yrityksessä.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Session vetäjä valitsee 3-5 suosittua tuotetta ja/tai palvelua. Hän voi käyttää niiden visualisoimiseen lyhyitä sanallisia kuvauksia tai valokuvia.

 

2.

Seuraavaksi osallistujat listaavat yhdessä kunkin tuotteen/palvelun tärkeimmät ominaisuudet. Ne on hyvä listata fläppi- tai valkotaululle kunkin tuotteen tai palvelun kuvan alle.

 

3.

Tämän jälkeen osallistujat pohtivat, mitkä järjettömät seikat ovat tehneet tuotteista/palveluista suosittuja tai menestyksekkäitä. Ovatko ne tuotteiden/palvelujen keskeisiä ominaisuuksia? Miten nämä näennäisen järjettömät näkökohdat on muutettu menestyksekkäiksi ominaisuuksiksi?

 

4.

Lopuksi ryhmä keskustelee yhdessä siitä, miten harjoituksessa saatua tietoa voitaisiin soveltaa omassa tekemisessä.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Tämä harjoitus on helppo tehdä yksin valiten itse tuotteet ja palvelut, ja käymällä läpi samat harjoituksen vaiheet.

 

Materiaalit

 • Kuvia/lyhyitä sanallisia kuvauksia 3-5 tuotteesta/palvelusta.

 • Kyniä

 • Fläppitaulu tai valkotaulu

 • Nastoja tai teippiä

HARJOITUS 4

Kaikkien aikojen huonoin kahvitauko

Tässä harjoituksessa tuotetaan ideariihen avulla järjettömiä ratkaisuja ongelmaan ja pohditaan, miten ne voitaisiin muuttaa järkeviksi ratkaisuiksi. Tämä menetelmä kannustaa osallistujia tutkimaan uusia ratkaisuja negatiivisen ajattelun kautta. Tekniikka auttaa tarjoamaan uusia näkökulmia ratkaisuihin, käyttämällä asioita, joita ei pitänyt hyödyllisinä.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Tämän harjoituksen ensimmäinen vaihe on kysymyksen/ongelman muotoilu. Esimerkiksi: "Miten voimme tehdä tämän työpajan kahvitauoista hauskoja kaikille?". Hyvä ajankohta harjoituksen toteuttamiselle olisi juuri ennen kahvitaukoa, jotta osallistujat voivat tuntea olevansa enemmän tekemisissä käsiteltävän tilanteen kanssa. Session vetäjä kirjoittaa kysymyksen fläppitaululle tai valkotaululle.

 

2.

Sessioon osallistujille jaetaan pieniä paperiarkkia ja kyniä. Heidän on kirjoitettava ylös vain järjettömiä ratkaisuja ongelmaan. Jokainen idea on kirjoitettava eri paperiarkille. Osallistujilla on 5 minuuttia aikaa kirjoittaa ideansa.

3.

Kun 5 minuuttia on kulunut, session vetäjä kiinnittää paperiarkit taululle. Tämän jälkeen osallistujat äänestävät ideoita piirtämällä rasteja niiden ideoiden viereen, joista he pitävät eniten. Jokaisella osallistujalla on enintään kolme ääntä (rastia).

 

4.

Session vetäjä valitsee eniten ääniä saaneen idean ja aloittaa osallistujien kanssa keskustelun siitä, miten tätä järjetöntä ideaa voitaisiin käyttää tilanteen ratkaisemiseksi.

5.

Lopuksi osallistujia pohtivat kokemusta. Oliko vaikeaa muuttaa järjettömiä ideoita toimivaksi ratkaisuksi?

Kun teet harjoituksen yksin

 

Tämä harjoitus voidaan helposti tehdä yksin session ulkopuolella noudattaen samoja vaiheita. Henkilö itse valitsee oman kysymyksensä/ongelmansa ja kirjoittaa siihen järjettömiä ratkaisuja. Hän voisi pyytää yhtä tai useampaa perheenjäsentä äänestämään niistä ideoista, joista he pitävät eniten.

 

Materiaalit

 

 • Pieniä paperiarkkeja, joihin kirjoitetaan ideat

 • Kyniä

 • Fläppitaulu tai valkotaulu

 • Nastoja tai teippiä

Rational from irrational
Seeing opportunities

Mahdollisuuksien havaitseminen

(Opportunity4).png

HARJOITUS 1

Ongelmat mahdollisuuksiksi

Tässä harjoituksessa pohditaan, mitä mahdollisuuksia epämiellyttävistä asioista löytyy tarkkailemalla asioita, jotka aiheuttavat ihmisille ongelmia, ja muutetaan ne mahdollisuuksiksi.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Kirjoita paperille vähintään kolme asiaa, jotka häiritsevät tai turhauttavat sinua. Nämä voivat olla tavallisia asioita, kuten: "Etsin aina avaimiani, kun minun on mentävä ulos", tai jotain poikkeuksellisia, esimerkiksi: "Minulla ei ole rahaa aloittaa haluamaani projektia ".

 

2.

Kirjoita kuhunkin ongelmaan vähintään kolme perustelua, miksi tämä ongelma on itse asiassa sinulle mahdollisuus.

 

3.

Mieti, mitä sinun on tehtävä muuttaaksesi tilanne mahdollisuudeksi. Mitä voit oppia siitä?

 

Materiaalit

 

 • Paperia ja kynä.

HARJOITUS 2

Mitä tällä pitäisi tehdä?

Tässä harjoituksessa pohditaan uusien käyttötapojen ja muiden mahdollisuuksien löytämistä erialisille esineille. Luovuudella on tärkeä rooli sellaisten käyttömahdollisuuksien tunnistamisessa, jotka eivät ole ilmeisiä.  

Duration.png

15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Muodostakaa kolmen tai neljän hengen ryhmiä.

 

2.

Jokainen ryhmä ottaa rasiasta sattumanvaraisesti kolme paperilappua, joihin jokaiseen on kirjoitettu jokin pieni esine.

 

3.

Kunkin ryhmän on keksittävä vähintään viisi (tai enemmän; mitä enemmän, sen parempi) uutta, vaihtoehtoista käyttötarkoitusta valituille esineille. Käyttötarkoitukset eivät saa olla sellaisia, joihin esinettä tavallisesti käytetään.

Esineet: toimistoklipsi (tai paperiliitin), pyykkipoika, haarukka, 10 cm pätkä narua, 15 ml:n pullo, hiusharja, partakone, sakset, lyijykynä, post-it -lappuja, oven avain, kangasnappi, kolikko, AA (R6) paristo, naula, teroitin, tulitikkurasia, kynsilakkapullo, pieni pussi (tai muita vastaavia esineitä).

 

Kun teet harjoituksen yksin

Valitse kolme mieleistäsi esinettä yllä olevasta luettelosta. Laita ne pois ja valitse sattumanvaraisesti kolme esinettä. Yritä keksiä vähintään viisi uutta, vaihtoehtoista käyttötarkoitusta näille esineille.

Materiaalit

 • Paperia

 • Kyniä

 • Paperilaput, joissa on esineiden nimet (tai piirustukset niistä).

HARJOITUS 3

Unelmien kutsu

Harjoituksen tavoitteena on pohtia mahdollisuuksia, joita muiden ihmisten elämästä ja työstä saatu inspiraatio voi antaa. Mitkä asiat voivat inspiroida ihmisiä? Mihin elämän ja työn osa-alueisiin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta luodaan mahdollisuuksia?

Duration.png

15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Mieti jotain markkinointiin liittyvää ongelmaa, esimerkiksi, miten ratkaista muovin väärinkäytön ongelma, tai miten saada ihmiset valitsemaan käsityö massatuotteiden sijaan.

 

2.

Kuvittele, että voit kutsua yhden henkilön henkilökohtaiseen tapaamiseen (esimerkiksi illalliselle). Tämä voi olla kuka tahansa, jopa jo menehtynyt henkilö. Ajattele, kuka voisi auttaa sinua valitsemasi ongelman ratkaisemisessa.

 

3.

Mieti seuraavaksi, mitä haluaisit kysyä tältä henkilöltä, jotta saisit mahdollisimman paljon ajatuksia ja inspiraatiota ongelman ratkaisemiseksi. Muista, että kukaan ei jaksa liian montaa kysymystä, joten yritä valita kaikkein olennaisimmat kysymykset.

 

Materiaalit

 

 • Paperia ja kynä.

HARJOITUS 4

"Mitä jos" -kysymykset

Tämän harjoituksen tarkoituksena on yrittää löytää edessämme olevia mahdollisuuksia. Joskus ratkaisu ongelmaan on käden ulottuvilla, ja meidän onkin vain löydettävä elämässämme olevat mahdollisuudet.

Duration.png

10-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Muodostakaa parit.

 

2.

Mieti jotakin sinua vaivaavaa ongelmaa, esimerkiksi, että pelkäät ettet saa työtäsi valmiiksi ajoissa ja että asiakkaasi on tyytymätön sinuun.

 

3.

Kerro ongelmasi parillesi.

 

4.

Kumpikin parista kysyy 10 "mitä jos" -kysymystä, jotka koskevat esitettyä ongelmaa. Esimerkiksi: Mitä jos pyytäisit asiakasta lykkäämään määräaikaa? On tärkeää, että kysymyksiä on 10. Jos kysymyksen laatiminen on vaikeaa, ajatelkaa asiaa laajemmasta näkökulmasta, esimerkiksi,  mitä jos laajentaisitte työpajaanne?

 

5.

Mieti, tuovatko nämä vastaukset helpon ratkaisun ongelmaasi.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 • Mieti jotakin sinua vaivaavaa ongelmaa, esimerkiksi, että pelkäät ettet saa työtäsi valmiiksi ajoissa ja että asiakkaasi on tyytymätön sinuun.

 • Yritä muotoilla 10 "mitä jos" -kysymystä, jotka koskevat esitettyä ongelmaa, esimerkiksi: Mitä jos pyytäisit asiakasta lykkäämään määräaikaa? On tärkeää, että kysymyksiä on 10. Jos kysymyksen laatiminen on vaikeaa, ajatelkaa asiaa laajemmasta näkökulmasta, esimerkiksi, mitä jos laajentaisit työpajaasi?

 • Mieti, tuovatko nämä vastaukset helpon ratkaisun ongelmaasi.

 

Materiaalit

 • Ei materiaaleja

HARJOITUS 1

Variksenpelättimen käyntikortti

Tämä harjoitus kehittää riskien ja monitulkintaisuuden sietokykyä kehittämällä taitoja käsitellä vaikeiden tilanteiden pelkoa. 

Duration.png

15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Ota paperiarkki ja jaa se kahteen osaan piirtämällä viiva tai taittamalla paperi.

2.

Piirrä paperiarkin vasemmalle puolelle symboli tilanteesta, joka pelottaa sinua. Etsi se omasta elämästäsi.

3.

Kirjoita paperiarkin oikealle puolelle alla olevien väittämät lisäämällä niihin omaan pelkoosi liittyvät loppuosat:

 • Tämän "asian" takia menetän...

 • Tämän "asian" vuoksi minusta tulee....

 • Tämä "asia" vaikuttaa minun...

4.

Jaa vastauksesi ryhmän kanssa. Yrittäkää miettiä ratkaisuja siihen, miten pääsette eroon peloistanne.

 

Matriaalit

 • Paperiarkkeja kokoa A4

 • Erivärisiä kyniä tai tusseja

HARJOITUS 2

Varasuunnitelma

Epäonnistumisen pelko saa meidät välttämään riskejä. Riskinotto on kuitenkin tärkeää uusien palvelujen, toimintojen ja tuotteiden kehittämisessä, sekä yrittäjyydessä. Varasuunnitelma, vaihtoehtoinen ja erilainen ratkaisu, auttaa riskinhallinnassa. Tässä harjoituksessa kehitetään ja harjoitellaan varasuunnitelmien suunnittelua riskinhallinnan lisäämiseksi ja pelon vähentämiseksi.

Duration.png

20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Sinun on valmistettava syntymäpäiväkakku jollekin perheesi jäsenelle. Suunnittele sen vaiheet alusta alkaen, esimerkiksi ostoksille menosta siihen saakka kun kakku on valmis.

2.

Kuvittele ja kirjoita jokaisen vaiheen kohdalla yksi asia, joka voisi mennä pieleen. Entä jos esimerkiksi joku on allerginen joillekin kakun ainesosalle?

 

3.

Valmistele näiden pohjalta varasuunnitelma jokaiseen näistä, jolla vältetään pahimman tapahtuminen.

 

4.

Kokoa kaikki varasuunnitelmaratkaisut yhteen ja pohdi, ovatko ne johdonmukaisia, ja tee niistä kokonaissuunnitelma. Mitä pitäisi muuttaa, jotta varasuunnitelma voitaisiin toteuttaa?

 

5.

Vertaile alkuperäistä ja varasuunnitelmaa. Miten voisit tasapainotella näiden välillä, jotta kakku valmistuisi?

Materiaalit

 • Paperia ja kyniä.

HARJOITUS 3

Riskien luokittelu

Tämän harjoituksen tavoitteena on oppia luokittelemaan riskit sen perusteella, mitä pystymme tekemään, sekä tunnistamaan riskien eri tekijät.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Valitse yksi seuraavista tilanteista ja kirjoita se ylös:

 • Tärkeän ja virallisen illallisen järjestäminen.

 • Valokuvatarinan tekeminen kaupungin lapsista.

 • Kuuluisan kirjailijan kirjailijaillan järjestäminen.

2.

Pohdi ja listaa seuraavaksi, mitä kaikkea valitsemassasi tilanteessa voi mennä pieleen.

3.

Ota luettelosi asioista, jotka voivat mennä pieleen, ja luokittele pieleen menevät asiat paperille, Excel-taulukkoon tai esimerkiksi valkotaululle seuraavaan neljään kategoriaan:

 

 • Mitä voidaan välttää

 • Mitä voidaan vähentää

 • Mitä voidaan siirtää (esim. ulkoistamalla)

 • Mitä voidaan hyväksyä

 

4.

Yritä miettiä, mitä voit tehdä luokissa 1-3 oleville asioille, jotta mahdollisimman moni niistä voitaisiin siirtää luokkaan neljä. Kirjoita nämä ratkaisut post-it -lapuille ja kiinnitä ne paperille (tai valkotauluun), jotta voit siirtää niitä kategoriasta toiseen ja millä perusteella.

 

Materiaalit

 • Paperia ja kyniä.

 • Post-it -lappuja.

HARJOITUS 4

Uhka ja mahdollisuus

Tämän harjoituksen tavoitteena on osoittaa, että riski voi liittyä siihen, että jokin voi mennä pieleen, mutta se voi olla myös mahdollisuus onnistua.

Duration.png

30 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Jaa suuri ryhmä kahden tai kolmen hengen pienryhmiin. Ryhmien lukumäärän tulisi olla parillinen. Jaa ryhmät vielä enkeleihin ja paholaisiin.

 

2.

Erääseen kylään rakennetaan lelumuseota. Siitä on tarkoitus tulla nähtävyys sekä lapsille että aikuisille. Museon rahoitus on tarkoitus saada kaupungin viranomaisilta ja yksityisiltä lahjoittajilta.

3.

Enkelit: Luettele mahdollisimman monta mahdollisuutta, jotka nousevat museon perustamista koskevista suunnitelmista.

Paholaiset: Yritä löytää ja luetella vastaavasti mahdollisimman monta uhkaa.

 

4.

Seuraavaksi enkelit ja paholaiset vertailevat tuloksiaan ja yrittävät löytää yhteisiä tekijöitä, jotka voivat johtaa uhkiin sekä mahdollisuuksiin. Lisätkää nämä taulukoihin, joissa uhat ja mahdollisuudet ovat kukin omassa sarakkeessaan.

 

5.

Keskustelkaa lopuksi riskeistä asiana, joka on jotain uhan ja mahdollisuuden välissä tai molempaa.

 

Kun teet harjoituksen yksin

Harjoitus voidaan tehdä yksin tekemällä itse molemmat luettelot sekä enkeleiden että paholaisten puolesta. Pidä pieni tauko roolin vaihtamisen välillä, jotta sinun on helpompi mukautua uuteen rooliin. Kun olet saanut molemmat listat valmiiksi, vertaa niitä ja yritä löytää yhteisiä tekijöitä, jotka voivat johtaa sekä uhkiin että mahdollisuuksiin.

 

Materiaalit

 • Paperia ja kyniä.

 • Valkotaulu tai iso seinälle kiinnitetty paperiarkki

 • Tusseja. Vaihtoehtoisesti uhat ja mahdollisuudet voidaan kirjoittaa erivärisille post-it -lapuille (kullekin ryhmälle oma väri).

(Risk and insecurity intolerance).png

Riskien ja epävarmuuden sietokyky

(Silly questions2).png

”Tyhmät” kysymykset

Risk and insecurity
Silly questions

HARJOITUS 2

Kysymykset, joita emme ole koskaan kysyneet.

Joskus pidämme joitakin kysymyksiä liian yksinkertaisina ja ”tyhmän” oloisina. Tämän seurauksena meiltä usein puuttuu perustietoa esimerkiksi yksinkertaisista arkielämän aiheista tai siitä, miten jokin asia toimii. Kuitenkin juuri nämä kysymykset, joita usein välttelemme, saattavat olla kaikkein viisaimpia. Tämä harjoitus opastaa näiden ”tyhmien”  kysymysten esittämiseen.

Duration.png

10-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Valitse jokin arkinen asia ja mieti, mitä et tiedä siitä tai mitä haluat tutkailla tarkemmin. Esimerkiksi: Miten ihmisen maksa toimii? Tai miten verotoimisto saa kaikki palkkatietoni, vaikka en lähetä niitä sinne erikseen?

 

2.

Mieti ja kirjoita ylös 5 yksinkertaista kysymystä, jotka voivat auttaa sinua löytämään vastauksia pohtimaasi asiaan. Kysymyksiä pohtiessasi voit miettiä millaisia kysymyksiä lapset esittävät. Esimerkiksi maksan toiminnan osalta kysymykset voisivat olla:

 

 1. Mikä on maksa?

 2. Miten se toimii?

 3. Miten se tietää, mitä tehdä?

 4. Kuluttaako se vain ja menee pilalle, vai uusiutuuko se?

 5. Miten se uusiutuu?

 

Huomaa, miten yksinkertaisia ja ytimekkäitä kysymykset ovat.

 

3.

Katso näitä kysymyksiä ja muistele jotain asiaa, josta olisit voinut saada paljon enemmän selville, jos olisit käyttänyt tällaisia kysymyksiä.

 

4.

Voit halutessasi vielä tarkastaa vastaukset tekemiisi kysymyksiin Internetistä tai tietosanakirjasta!

 

Kun harjoitus tehdään ryhmässä tai pareittain

 

Harjoitus voidaan tehdä myös pareittain. Tällöin toinen esittää kysymykset, ja toinen vastaa niihin. Miettikää yhdessä, mitä sellaisia seikkoja tällä tavoin paljastuu, joita ette olisi normaalisti ajatelleet.

 

Materiaalit

 

 • Paperia ja kyniä.

HARJOITUS 2

Onko se tarina?

 

Kysymysten muotoileminen on tärkeä taito. Kysymyksiä esittämällä toivomme saavamme tietoa eri asioista, mutta myös ajatuksistamme, epäilyksistämme tai jopa mielipiteistämme, sekä joskus myös tosiasioista. Tämän harjoituksen tavoitteena on kehittää kysymysten esittämisen taitoa.

Duration.png

15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Valitse jokin lyhyt tarina elämästäsi. Se voi kertoa seikkailusta tai jostain mielenkiintoisesta tapahtumasta.

2.

Valitse henkilö tai muutamia henkilöitä, joille kerrot tarinasi.

3.

Kerro tarina käyttämällä vain kysymyksiä. Älä käytä toteamuksia. Yritä olla mahdollisimman tarkka ja muotoile kysymykset niin, että ne eivät jätä tilaa epäilyille tai väärinkäsityksille.

 

4.

Pyydä seuraavaksi kuulijoita kertomaan tarinasi normaalilla tavalla lauseita käyttäen.

 

5.

Keskustele tämän jälkeen kuulijan tai kuulijoiden kanssa alkuperäisen tarinasi ja heidän versionsa välisistä eroista. Pohdi, mitä kaikkea kysymykset voivat ihmisille kertoa.

Materiaalit

 

 • Ei materiaaleja.

HARJOITUS 3

Lapset kysyvät

Tässä harjoituksessa pyritään vastaamaan mitä kummallisimpiin kysymyksiin.

Duration.png

2 x 10 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Muodostakaa parit.

2.

Jokaisessa parissa toinen ottaa kärsivällisen vanhemman roolin, kun taas toisesta tulee nuori, joka on palannut kotiin paljon kotiintuloajan jälkeen.

3.

”Vanhempi” esittää kysymyksiä kuulustellakseen, mitä oli tapahtunut, ja miksi lapsi palasi kotiin paljon sovittua aikaa myöhemmin. ”Lapsi” vastaa näihin kysymyksiin yrittäen tehdä tarinasta johdonmukaisen ja totuudenmukaisen.

4.

The child answers these questions trying to make the story consistent and truthful.

5.

When the whole story will be revealed, let’s switch the roles.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Suosittelemme tämän harjoituksen tekemistä pareittain. Mikäli harjoitus tehdään valmennussession ulkopuolella, on kaksi tapaa tehdä se:

 

 • Voit tarkkailla, miten jotkut ihmiset, mieluiten lapset, välttelevät kertomasta koko tarinaa, ja pohtia, millaisia kysymyksiä voisit esittää heille saadaksesi selville, mitä on tapahtunut.

 • Voit leikkiä tilanteen vastaavasti ystävän, perheenjäsenen tai kollegan kanssa.

Materiaalit

 

 • Ei materiaaleja.

HARJOITUS 4

Kysy itseltäsi kysymys

Tässä harjoituksessa muodostetaan kysymyksiä asioista, jotka voivat olla merkityksellisiä tai kiinnostavia. Tarkoituksena on oppia tunnistamaan, miten kohdistaa kysymyksiä, jotta saadaan määrättyä tietoa.

Duration.png

10 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Olet toimittaja, joka haastattelee... itseäsi.

2.

Ajattele mitä tahansa palvelua, jota olet käyttänyt viime aikoina. Se voi olla esimerkiksi verkkokaupasta ostaminen, käynti kampaajalla tai mikä tahansa muu palvelu. Muistele asioita, joita palvelussa voitaisiin parantaa.

3.

Valmistele vähintään 10 kysymystä, jotka esität itsellesi palvelusta saamastasi kokemuksesta selvittääksesi, miten palvelu voitaisiin suunnitella uudelleen vastaamaan tarpeitasi.

Materiaalit

 

 • Paperia ja kynä.

(Creativity).png

Luovuus, leikkisyys, mielikuvitus

Creativity, playfulness, imagine

HARJOITUS 1

Viisi vuotta myöhemmin

Tämä harjoitus kehittää luovuutta ihmekysymyksen avulla.

Duration.png

30-40 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Tämä harjoitus voidaan tehdä yksin tai pareittain. Kumpikin parissa esittää vuorollaan ihmekysymyksensä ja kertoo kuvitellusta tulevaisuudestaan.

 

2.

Sulje silmäsi ja kuvittele itsesi viiden vuoden päähän. Pidä mielesi avoimena ja leikkisänä. Kuvittele, että sinulla on yritys, joka on menestyksekkäämpi, asiakaslähtöisempi ja luovempi kuin olisit koskaan voinut kuvitella!

3.

Kuvittele, miltä tuntuu olla näin menestynyt. Mitä tapahtuu? Miten olette saavuttaneet asiakastyytyväisyyden? Mitä innovaatioita olette ottaneet käyttöön? Miten yritys käyttää teknologiaa uusilla tavoilla? Miltä asiakkaista tuntuu työskennellä kanssanne ja hankkia tuotteitanne tai palveluitanne?

 

4.

Jatka kuvittelua muutaman minuutin ajan rentoutuneessa tilassa. Yritä tuntea mahtavaa fiilistä. Avaa sitten silmäsi ja jaa kuvitelmasi parisi kanssa.

Kun teet harjoituksen yksin

Jos työskentelet yksin, kirjoita kuvitteluvaiheen jälkeen ajatuksesi ylös. Katso tämän jälkeen muistiinpanojasi arvioidaksesi ideoitasi. Mitä huomaat? Pohdi ideoitasi.

Materiaalit

 

 • Ei materiaaleja.

HARJOITUS 2

Digitaalinen mukauttaminen

 

Harjoituksessa kehitetään ratkaisuja siihen, miten viedä verkkoon vaikeasti digitalisoitava liiketoiminta, jonka vieminen sinne näyttää mahdottomalta.

Duration.png

40 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Päättäkää ryhmässä, minkä tyyppiseen yritykseen tai organisaatioon keskitytte. Keskustelkaa siitä, miten yrityksen toimintoja voitaisiin mainostaa, esitellä tai kokea verkossa. Yrittäkää luoda uusia digitaalisia mahdollisuuksia.

 

2.

Antakaa ideoiden virrata, älkääkä rajatko tai arvioiko niitä liian aikaisin. Käyttäkää ideoinnissa miellekarttaa, tai listatkaa ideanne.

 

3.

Esitelkää lopuksi ideanne toisillenne.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Käytä ideointiin paperia tai digitaalista taulua. Arvioi lopuksi ideasi.

Materaalit

 

 • Kyniä ja paperia tai digitaalinen taulu.

HARJOITUS 3

Mitä kestävä kehitys sinulle merkitsee?

Tässä harjoituksessa ideoidaan, mitä kestävä kehitys tarkoittaa työssä sekä itselle.

Duration.png

30 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Ajattele itseksesi, mitä kaikkea kestävä kehitys tarkoittaa minkä tahansa yrityksen tuotteissa, palveluissa ja kokemuksissa.

2.

Tarkastele tuotteen tai palvelun koko elinkaarta sen suunnittelusta käytön loppuun saakka.

 

3.

Kirjoita ideasi paperille, tai jos teet tämän harjoituksen verkossa, digitaaliselle taululle.

 

4.

Tarkastele ideoitasi ja mieti, mitä olet oppinut kestävästä kehityksestä.

5.

Jos työskentelette pareittain, pohtikaa yhdessä parin kanssa ja jakakaa näkemyksenne.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Tee vaiheet 1–4 ohjeiden mukaan.

Materiaalit

 

 • Kyniä ja paperia tai digitaalinen taulu.

HARJOITUS 4

Kymmenen käyttötarkoitusta paperimukille

Tässä harjoituksessa tutustut yritykseen, joka kierrättää paperimukeja.  Harjoituksessa käytetään luovuutta löytämään tapoja, joilla näitä kierrätettyjä mukeja voidaan käyttää.

Duration.png

20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Ideoi, miten paperimukeja kierrättävä yritys voisi käyttää niitä uuden tuotteen luomiseen.

2.

Luettele ideasi tai piirrä miellekartta tuotteista. Pohdi, miten päädyit juuri näihin ideoihin.

3.

Jaa ideasi ryhmän kanssa.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Tee harjoituksen vaiheet 1–2, minkä jälkeen voit esittää ideasi perheellesi tai ystävillesi.

Materiaalit

 

 • Kyniä ja paperia tai digitaalinen taulu.

User orientation, usability, accessibility

HARJOITUS 1

Arkipäivän käytettävyys ja saavutettavuus

Tässä harjoituksessa tarkastellaan jotain arkipäiväistä tapahtumaa tai kokemusta ja sen saavutettavuutta ja käytettävyyttä erilaisten käyttäjien näkökulmasta, jotta kokemus, palvelu tai tuote voitaisiin suunnitella uudelleen.

Duration.png

40 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Listatkaa sellaisia arkipäivän tapahtumia, kuten supermarketissa käynti, bussiin nousu tai ostaminen verkkokaupasta, joita ette enää juurikaan ajattele.

 

2.

Valitkaa tapahtuma, ja lähestykää sitä sitten eri näkökulmista siten, että jokainen ryhmäläinen esittää erilaista asiakasta tarpeineen. Suunnitelkaa yhdessä tapahtuma uudelleen näiden asiakkaiden näkökulmasta, ottaen huomioon muun muassa eri-ikäiset asiakkaat ja liikkuvuusasteeltaan eritasoiset asiakkaat. Kartoittakaa palvelupolku sen alusta loppuun saakka. Miltä asiakkaista tuntuu? Miltä haluatte, että heistä tuntuu?

 

3.

Ajattelkaa kaikkia suunnittelun ja käytännön ongelmakohtia ja esteitä, ja näistä syntyviä haittoja ja turhautumia, jotka madaltavat asiakaskokemusta.

 

4.

Tehkää luettelo ehdotetuista parannuksista ja mitä tulee suunnitella uudelleen.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Jos työskentelet yksin, kirjoita ajatusvaiheen jälkeen kehitysideasi ylös. Pohdi ideoitasi. Auttavatko ne suunnittelemaan palvelua uudelleen?

Materiaalit

 

 • Kyniä ja paperia tai digitaalinen taulu, ideoiden kirjoittamiseen ylös.

HARJOITUS 2

Käytettävyyden arviointi

Tämä harjoitus kehittää kykyäsi arvioida yrityksen tai organisaation verkkoalustan/verkkosivuston käytettävyyttä.

Duration.png

30-40 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Etsikää pareittain tai yksin verkkoalusta (tämä voi olla esimerkiksi verkkosivusto, Etsy-sivu, mobiilisovellus), jota jokin kulttuurialojen ja luovien alojen yritys tai organisaatio käyttää. Se voi olla jokin mikä vaan tai sellainen, josta olette molemmat kiinnostuneita.

 

2.

Toinen parista ottaa alustalle menevän henkilön roolin, kun taas toisen on annettava ideoita siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta alusta voidaan arvioida.

 

3.

Ideoiden antaja voi esimerkiksi pyytää toista tekemään seuraavaa:

 

 • Yritä saada heidän yhteystietonsa, jotta voit ottaa yhteyttä heihin.

 • Yritä tilata taideteos

 • Yritä saada tietoa heidän taustastaan ja ajatusmaailmastaan.

 

4.

Alustalla oleva noudattaa ehdotuksia ja tekee muistiinpanoja käyttäjäkokemuksestaan. Jos aikaa on, rooleja voidaan vaihtaa.

 

5.

Lopuksi pohditaan yhdessä, mikä oli helppoa, mikä vaikeaa ja mitä voitaisiin parantaa, sekä mitä sellaista tästä kokemuksesta on opittu, mitä voi soveltaa omassa ammatillisessa toiminnassa.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Voit tehdä tämän harjoituksen yksin seuraamalla samoja vaiheita, mutta ottaen molemmat parin roolit. Pohdi myös, mikä oli vaikeaa, tai mitä voitaisiin parantaa, ja mitä opit.

Materiaalit

 

 • Kyniä ja paperia tai digitaalinen taulu.

HARJOITUS 3

Käytettävyyden puutteet

Tämä harjoitus kehittää kykyäsi tunnistaa yrityksen mahdolliset ongelmat ja osallistua ongelmanratkaisuun tarkastelemalla liiketoimintaa käyttäjän näkökulmasta.

Duration.png

30 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Ajattele viimeaikaista kokemusta yrityksestä tai kulttuurialojen ja luovien alojen organisaatiosta, ja kirjoita ylös, mikä sinua harmitti siinä. Ajattele kokemaasi palvelua tai ostamaasi tuotetta.

 

2.

Luo kokemuksestasi sarjakuva tai vuokaavio.

 

3.

Pohdi seuraavaksi, miten palvelumuotoilulla voidaan ratkaista joitakin kokemistasi ongelmista. Millä tavoin asiakaskokemusta voitaisiin parantaa, jos näihin asiakaskokemukseen liittyviin ongelmiin puututtaisiin?

 

4.

Mikäli työskentelette ryhmässä, pohtikaa näitä asioita yhdessä.

Kun teet harjoituksen yksin

Tee vaiheet 1–3, ja kirjoita muistiinpanoja pohdinnoistasi.

Materiaalit

 

 • Kyniä, paperia ja viivoitin tai digitaalinen taulu.

HARJOITUS 4

Hajustimulaatio

Tämä harjoitus kehittää kykyä ymmärtää asiakasnäkökulmaa tapauksen kautta, jossa hajustimulaatiota käytetään tekniikkana sitouttaa asiakkaita.

Duration.png

40-45 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

Yritys on kehittänyt kyvyn lisätä tuoksuja tuotteisiinsa ja myyntiympäristöönsä.

1.

Jakautukaa pienryhmiin tai tehkää tämä harjoitus yksin. Tutkikaa ensin, millaisia hajuja pidetään miellyttävinä tai epämiellyttävinä. Miettikää mahdollisimman monia tapoja, joilla eri yritykset voisivat käyttää hajuärsykkeitä asiakkaiden ja ostajien houkuttelemiseksi ja tavaroidensa ja palveluidensa myynnin edistämiseksi. Tässä yhteydessä saattaa olla hyödyllistä miettiä hajujen asiayhteyksiä, esimerkiksi viikinkimuseota, paistettuja kanoja myyviä kauppoja, nahkatyöläisten studiota tai leipomoa. Tuleeko myös terveys- ja turvallisuusnäkökohdat ottaa huomioon?

 

2.

Entä jos jollain on heikko hajuaisti? Jotta sitoutuminen olisi helpompaa, ideoi, miten muita aisteja voitaisiin hyödyntää.

3.

Luokaa yhdessä ryhmänä miellekartta ideoista tai antakaa yhden henkilön kirjata kaikki ideat ylös.

 

4.

Jaa työsi ja ideasi ryhmän kanssa, ja keskustele siitä, mitä olet oppinut tämän harjoituksen aikana.

 

5.

Mitä prosesseja käytit ideoiden tuottamiseen?

Kun teet harjoituksen yksin

Voit tehdä kaikki harjoituksen vaiheet samoin kuin ryhmässä, mutta työstämällä ja kirjaamalla ideoita paperille tai digitaaliselle taululle.

Materiaalit

 

 • Kyniä japaperia tai digitaalinen taulu.

(User orientation, usability, accessibility5).png

Käyttäjälähtöisyys, käytettävyys,
saavutettavuus

Wish questions2.png

Kysymyksiä asiakkaille heidän toiveistaan

HARJOITUS 1

Unelmien talo

Kun ihmisiltä kysytään, mitä he toivovat, mitä he tarvitsevat, mitä he odottavat ja miten he kokevat asiat, saadaan paljon hyödyllistä tietoa, jonka avulla voidaan vastata heidän tarpeisiinsa, toiveisiinsa ja toimintaansa. Tässä harjoituksessa selvitetään erilaisia unelmia ja tarpeita, joita ihmisillä on unelmatalostaan.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Aloita kirjoittamalla ylös perustietoja itsestäsi: ikäsi, sukupuolesi, 5 asiaa, joista pidät, ja muutama asia elämäntilanteestasi, kuten perhetilanteestasi. Lisää ensin nimesi tai lempinimesi, jonka alle lisäät tämän lyhyen kuvauksen itsestäsi.

 

2.

Kirjoita ylös, millainen haluaisit unelmiesi talon olevan, esimerkiksi missä se sijaitsisi, millainen talo se olisi, montako huonetta siinä olisi, onko sinulla sauna, onko sinulla puutarha ja jos on, millainen puutarha, mitä palveluja on lähistöllä, ja niin edelleen. Lisää enintään 10 asiaa. Kirjoita nämä toiveet lyhyen omakuvauksesi alapuolelle aloittaen jokaisen ajatuksen sanoilla "Toivon, että...".

 

3.

Valitse kaksi henkilöä ja kysy heiltä heidän unelmatalostaan. Nämä voivat olla ystäviäsi tai sukulaisiasi, tai samalle sessiolle osallistuvia henkilöitä. Henkilöiden tulisi edustaa eri väestöryhmää. Aloita kirjoittamalla ylös samat perustiedot heistä ja lisää alle heidän toiveensa unelmatalosta. Kirjoita nämä samalla tavalla kuin kirjoitit ne itsestäsi, ensin nimi, sitten lyhyt kuvaus henkilöstä ja lopuksi toiveet unelmatalosta.

4.

Vertaa lopuksi ajatuksia kolmesta unelmatalosta. Mikä niissä on samanlaista ja mikä erilaista? Mikä voisi selittää nämä? Voitte myös merkitä samankaltaisuudet yhdellä värillä ja eroavaisuudet toisella värillä.

Materiaalit

 

 • Paperia tai lehtiä

 • Muistikirja kirjoittamista varten

 • Erivärisiä kyniä

HARJOITUS 2

Teatterissa

Tässä harjoituksessa tarkastellaan, millaisia fyysisiä ja tilannekohtaisia tarpeita ihmisillä voi olla kokonsa, ikänsä ja kuntonsa vuoksi. Näin harjoitus tarjoaa keinon tarkkailla erilaisia käyttäjätyyppejä ja tuottaa ideoita räätälöityjä tuotteita ja palveluja varten.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Valitse 4 hahmoa, jotka eroavat toisistaan fyysisesti ja iältään, ja anna heille nimet. Nämä voivat olla esimerkiksi pyörätuolissa istuva iäkäs nainen, pieni lapsi, hyvin pitkä mies, raskaana oleva nainen ja heikkonäköinen henkilö. Jos teette tämän harjoituksen ryhmässä, valitkaa yhtä monta hahmoa kuin ryhmässä on jäseniä, ja antakaa jokaisen valita yksi hahmo yhdessä kehittämistänne hahmoista. Jos teet tämän harjoituksen yksin, voit luoda kaikki neljä hahmoa ja kuvitella, mitä he sanoisivat.

 

2.

Mieti erilaisia tilanteita teatterissa ja näiden hahmojen toiveita näistä tilanteista. Voit luoda taulukon, jossa jokaisella hahmolla on oma sarakkeensa ja jokaisella neljällä tilanteella on oma rivinsä. Kirjoita kunkin hahmon kohdalle, mitä hän toivoo kyseisessä tilanteessa. Esimerkiksi sisäänkäynnillä pyörätuolissa istuva nainen voisi toivoa, että siellä olisi hissi tai ramppi. Samoin pieni lapsi voisi toivoa teatterisalissa, että pitkät ihmiset eivät istuisi eturivissä, ja pitkä mies tuolien väliin enemmän jalkatilaa. Raskaana oleva nainen voisi vain toivoa, että hän saisi istua lähellä ovea, siltä varalta, että hän ei voi hyvin.

3.

Tutki erilaisia tarpeita ja kehitä niihin kolme nopeaa palvelu- tai tuoteratkaisua. Esimerkiksi pienille lapsille tämä voisi olla lisätyynyt, jotka nostavat heitä tuoleilla korkeammalle.

Materiaalit

 

 • Paperia ja kyniä.

HARJOITUS 3

Lomamuistoja

Tässä harjoituksessa poimitaan aikaisemmista kokemuksista toiveita ja tarpeita. Tässä harjoituksessa käsiteltävä mennyt kokemus on loma.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Ajattele jotain kokemaasi lomaa. Voit tehdä tämän yksin tai jonkun sellaisen kanssa, joka oli mukana tuolla lomalla, tai voit puhua lomasta kavereidesi tai session aikana jonkun toisen osallistujan kanssa.

2.

Pohdi kokemuksiasi, ja mitä teit lomallasi, ja laadi lomaa koskevia kysymyksiä. Alla on esimerkkikysymyksiä, mutta voit esittää myös muita ja tarkempia kysymyksiä:

 

 • ''Oliko lomakokemuksessasi hetkiä, joita haluaisit muuttaa?''

 • ''Mikä oli parasta lomallasi? Mikä oli turhauttavinta tai pahinta?''

 • '' Mikä on yksi lempitunteistasi, joita koit lomallasi ja jota kaipaat? Mitä olisit halunnut lisätä ja tehdä enemmän?''

 • ''Jos olisit lomalla seuraavan kerran samassa paikassa, minkä haluaisit olevan erilaista? Mitä haluaisit nähdä?''

3.​

Ajattele näiden kokemusten perusteella jotakuta tuttavasi ja sitä, miten suosittelisit tätä lomaa tälle henkilölle. Mistä tämä henkilö voisi pitää siellä ja mitä hän mieluummin välttäisi?

Materiaalit

 

 • Paperia ja kyniä tai muita välineitä muistiinpanojen tekemistä varten.

HARJOITUS 4

Toivomuspurkki

Tämä harjoitus auttaa pohtimaan omia ammatillisia toiveita, ja näin ymmärtämään itseään paremmin.

Duration.png

10-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

1.

Kirjoita minuutin ajan post-it -lapuille työelämääsi tai alaa koskevia toiveita.

 

2.

Kun olet valmis, aloita näiden ajatusten ryhmittely samankaltaisiin luokkiin ja nimeä luokat.

3.

Pohdi luokkia ja toiveitasi. Käytä yhdenvärisiä post-it -lappuja tai kyniä merkitsemään ne toiveet, joiden suhteen voit jo nyt tehdä jotain, ja toisenvärisiä post-it -lappuja tai kyniä merkitsemään ne toiveet, jotka voivat vielä odottaa.

4.

Tulevaisuudessa voit käyttää tätä unelma- ja toivetaulunasi lisäämällä ja poistamalla toiveita.

Materiaalit

 

 • Erivärisiä kyniä tai tusseja

 • Erivärisiä post-it -lappuja

Visual2.png

Visuaalinen maailma, ilmaisu ja kerronta

HARJOITUS 1

Salainen tehtävä

Tämä harjoitus auttaa sinua ilmaisemaan suullista ja kirjallista tietoa visuaalisesti ja välittämään sitä muille. Harjoitus auttaa sinua myös kuvaamaan jotain kokonaisuutta visuaalisesti suurena kuvana, jotta voit nähdä tilanteen kokonaiskuvan yhdellä kertaa, ja tarkastella ja ymmärtää sitä helpommin kokonaisuudessaan. Voit myös lisätä puuttuvia elementtejä tai tehdä muutoksia tähän visuaaliseen kuvaan kokonaisuudesta.

Duration.png

15-30 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Aloita lukemalla skenaario.

Olet salaisten agenttien ryhmän johtaja. Ryhmäsi on suorittamassa supersalaista tehtävää, eikä operaatiosta ja ohjeista voi puhua ääneen, koska joku saattaa salakuunnella. Sen sijaan sinun on ilmaistava itseäsi tiimillesi visuaalisesti.

2.

Päätä, mikä salainen tehtävä on. Aiotko esimerkiksi suojella presidenttiä, kuljettaa jotakin turvaan, korvata alkuperäisen kruunun kopiolla tai kenties perustaa vakoilujärjestelmän?

 

3.

Piirtäkää paperille, taululle tai muulle pohjalle vaiheet, joiden avulla salainen tehtävä toteutetaan.

 

4.

Lisää seuraavaksi roolit ja tehtävät; kuka tekee mitä ja milloin. Voit käyttää tehtäviä varten tavallisia post-it -lappuja ja agentteja varten post-it -lappuja, joissa on agenttien numerot ja nimet (jokaisella agentilla on oma nimensä). Lisää nämä niihin vaiheisiin, joissa kyseisiä asioita tapahtuu. Esimerkiksi agentti Zedin suorittaman tehtävän kohdalla ryhmittele agentti Zedin ja tehtävän muistilaput yhteen. Aikatauluta tehtävät.

 

5.

Lisää erivärisiä ja -muotoisia post-it -lappuja kuvaamaan erilaista rekvisiittaa, kuten autoja. Lisää tehtäväkarttaan vielä kaikki tarvittavat selitykset ja tiedot.

 

6.

Kun  tehtäväkartta valmis, käy se läpi vielä kerran ja tarkista kaikki elementit ja vaiheet. Esittele se kollegoillesi. Ymmärtävätkö he prosessin? Tee muutoksia ja siirrä tarralappuja tarpeen mukaan, kunnes olet tyytyväinen tuloksiin.

Kun teet harjoituksen yksin

Tämä harjoitus tehdään vain ryhmässä. Jos teet harjoituksen yksin, voit tehdä sen esimerkiksi perheesi, ystäväsi tai työkaverisi kanssa.

Materiaalit

 

 • Vähintään A3-kokoinen paperiarkki, valkotaulu tai muu pinta, johon voi piirtää ja kiinnittää asioita, kuten liitutaulu.

 • Erivärisiä kyniä ja tusseja

 • Post-it -lappuja

 • Kuvia

 • Teippiä, sakset ja mahdollisesti sinitarraa.

HARJOITUS 2

Rikkinäinen puhelin piirtäen

Tässä suositun leikin versiossa näet, millaisia suhteita voi syntyä eri ihmisten kuvien ja tekstin tulkintojen välille.

Duration.png

10-20 minuuttia

Steps to do the exercise

 

1.

Aloittakaa 3-6 hengen ryhmissä ja työstämään harjoitusta A4-kokoisella paperiarkilla. Kukin ryhmäläinen kirjoittaa sanan tai lauseen sivun yläreunaan ja antaa sen seuraavalle henkilölle. (Kukin aloittaa samanaikaisesti yhden paperiarkin, jotta kaikilla on toimintaa koko harjoituksen ajan, eivätkä he joudu odottamaan vuoroaan).

 

2.

Seuraava henkilö piirtää kuvan heti tekstin alle ja taittaa sitten paperiarkin niin, että teksti ei näy. Tämän jälkeen taitettu paperiarkki annetaan kolmannelle henkilölle.

3.

Kolmas henkilö kirjoittaa piirroksen innoittaman sanan tai lauseen ja kääntää paperiarkin niin, että nyt näkyvissä on vain kolmannen henkilön teksti. (Piirros taitetaan piiloon.)

 

4.

Jos ryhmässä on enemmän kuin kolme henkilöä, paperiarkki siirtyy neljännelle henkilölle, ja prosessi jatkuu siten, että vain viimeisen henkilön teksti tai kuva näytetään, kunnes kaikki ryhmän jäsenet on käyty läpi.

5.

Kun jokainen on osallistunut jokaisen paperiarkin piirtämiseen tai kirjoittamiseen vähintään kerran, taitelkaa paperiarkit auki ja katsokaa, miten ideoista on viestitty vaihdelleen tekstin ja kuvan välillä.

 Kun teet harjoituksen yksin

 

Tämä harjoitus tehdään vain ryhmässä. Jos teet harjoituksen yksin, eli valmennussession ulkopuolella, voit tehdä sen esimerkiksi perheesi, ystäväsi tai työtoverisi kanssa.

Materiaalit

 

 • A4-kokoinen paperiarkki

 • Kyniä

HARJOITUS 3

Matka ruokakauppaan

Tässä harjoituksessa pohditaan mitä toimia ja vaiheita liittyy arjen asiakaskokemukseen, sekä sitä, miten tarina voidaan kertoa kuvien avulla ja miten visuaalisuudella voidaan välittää tietoa, tunteita, yksityiskohtia ja muuta mahdollista.

Duration.png

15-30 minuuttia

Steps to do the exercise

 

1.

Piirtäkää pareittain tai yksitellen viimeisimmän kauppareissunne vaihe vaiheelta siitä alkaen kun lähditte kotoa ja siihen saakka, kun palasitte kotiin. Piirtäkää esimerkiksi käyttämänne kulkuväline, tuotteet, joita katselitte kaupassa, mitä laitoitte ostoskärryyn tai -koriin, ihmiset, joiden kanssa olitte tekemisissä reissun aikana, kassajono ja kassakokemus, kotiinkuljetus ja ruokatavaroiden laittaminen kaappiin. 

Luonnokset voivat olla pieniä. Voit piirtää post-it-lappuihin tai paperinpaloihin. Ne voivat olla yksinkertaisia tikku-ukkoja. Jos haluat, voit katsoa YouTubesta How to Draw Stickmen to begin drawing Cartoon people, eli miten piirtää tikku-ukkoja, joilla aloittaa sarjakuvan piirtäminen.

 

2.

Kun olet piirtänyt kauppareissusi vaiheet, voit laittaa haluamaasi järjestykseen suurelle paperiarkille tai valkoiselle taululle. Voit lisätä piirroksia, jos tarkastellessasi huomaat, että joitain vaiheita puuttuu.

3.

Mieti seuraavia asioita: Miltä sinusta tuntuu kussakin kauppareissun vaiheessa? Mitkä olivat hyviä hetkiä ja mitkä huonompia hetkiä?

4.

Järjestä piirrokset  kaaviomaisesti asettaen positiivisimmat hetket ylemmäs ja huonommat hetket alemmas.

Materiaalit

 

 • Paperia tai post-it -lappuja vaiheiden piirtämistä varten

 • Kyniä tai lyijykyniä

 • Valkotaulu, liitutaulu, ilmoitustaulu tai suuri paperi kuvien asettelemista varten.

HARJOITUS 4

Laulu tunteeksi

Tässä harjoituksessa muutetaan kuulo- ja tuntoaistien kokemuksia visuaaliseen muotoon. Tämä auttaa tarkkailemaan eri aistien välistä vuorovaikutusta ja erityisesti musiikin suhdetta tunteisiimme.

Duration.png

5-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Kuuntele valitsemasi laulu.

 

2.

Piirrä laulu. Kiinnitä huomiotasi sen eri elementteihin, kuten esimerkiksi tempo ja rytmi.

 

3.

Tunnista tunne ja tunnelma, jotka yhdistät kappaleeseen, ja piirrä se. Millaiset viivat ja muodot sopivat tähän tunteeseen?

 

4.

Valitse väri, joka edustaa kappaleen tunnetta.

 

5.

Selvitä, mikä laulun merkitys on piirtääksesi sen.

Materiaalit

 

 • Paperia

 • Värikyniä, pastelleja tai värillisiä tusseja.

(Problem solving3).png

Ongelmanratkaisu
– monialaisuus

HARJOITUS 1

Ongelmakartta

Tämän harjoituksen avulla voidaan kartoittaa ja havainnoida ongelman eri osatekijöitä. Ongelman kartoittaminen on osa ongelman määrittelyä ja ongelmanratkaisuprosessin käynnistämistä. Kun ongelmasta luodaan miellekartta, johon voidaan siirtää ja lisätä elementtejä, ja josta niitä voidaan poistaa, on mahdollista pitää ongelma ajan tasalla ja näkökulmaa tarvittaessa muuttaa.

Duration.png

10-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Lue ensin ongelman kuvaus:

 

Asiakkaat valittavat, että tapahtumapaikan ulkopuolella ei ole riittävästi pysäköintitilaa. Miten voimme ratkaista tämän ongelman?

2.

Ota A3-kokoinen arkki paperia tai käytä valkotaulua ja kirjaa ongelma sen keskelle. On tärkeää tehdä tämä käsin, sillä käsin tekeminen lisää luovuutta.

3.

Aloita kartoittamaan ongelman eri osa-alueita ja elementtejä, taustoja ja muita siihen liittyviä tekijöitä ja ihmisiä miellekarttaa käyttäen.

4.

Luotuasi yleiskuvan ongelmasta, luo monialainen unelmatiimi ratkaisemaan ongelma. Tiimiläisten tulisi edustaa eri ammatteja ja toiminta-alueita. Voit kirjoittaa ja piirtää nämä henkilöt esimerkiksi post-it -lapuille.

5.

Tarkastele työtäsi ja mieti, oletko tyytyväinen siihen, vai haluatko muuttaa jotain.

 

6.

Jos tämä harjoitus tehdään kurssisession aikana (paikan päällä tai virtuaalisesti), voidaan se tehdä myös pienryhmissä, jolloin ryhmät esittelevät tuloksensa muille ryhmille. Jos teet harjoituksen yksin, voit näyttää työsi kaverillesi, työkaverillesi tai perheenjäsenellesi, ja keskustella siitä hänen kanssaan.

Materiaalit

 

 • A3-kokoisia paperiarkkeja tai valkotaulu

 • Erivärisiä kyniä ja tusseja

 • Post-it -lappuja

HARJOITUS 2

Määrittele ongelma ratkaistaksesi sen!

Joskus ongelman todellinen syy ei ole näkyvissä. Se voi olla monimutkainen, asioiden yhdistelmä tai piilossa ilmeisempien asioiden takana. Tässä harjoituksessa keskitytään näkemyksen laajentamiseen ongelman mahdollisten syiden löytämiseksi, mikä voi auttaa myös perimmäisen syyn tunnistamisessa.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Valitse ongelmatilanne, joka voidaan ilmaista lyhyellä lauseella. Esimerkiksi ruuan hinta on noussut.

 

2.

Käytä valkotaulua, A3-paperiarkkia tai muuta vastaavaa pintaa, ja aseta ongelmatilanne siihen otsikoksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kalanruotokaaviopohjaa, jossa kirjoitat ongelmatilanteen nuolen päähän.

 

3.

Kysy "miksi?" ja ideoi mahdollisia syitä ongelmatilanteeseen, esimerkiksi "(tiettyä) ruokaa on vähemmän". Kirjoita nämä syiksi-alaotsikoiksi ongelmatilanneotsikon alle tai kalanruotokaavion harmaisiin kategoriakohtiin.

 

4.

Kysy kunkin alaotsikon kohdalla uudelleen ”miksi?” ja kirjoita lisää syitä. Voit tehdä tämän vielä muutaman kerran. Kirjoita nämä kalanruotokaavioon kunkin luokan alapuolella ja yläpuolella oleville viivoille.

 

5.

Lopulta sinulla on laajempi kuva syistä ja niiden alasyistä. Määrittele perimmäinen syy pohdintasi perusteella. Voit halutessasi testata sen myöhemmin.

 

6.

Jos tämä harjoitus tehdään session aikana, se voidaan tehdä pareittain, jolloin tulokset voidaan esitellä ja niistä voidaan keskustella yhdessä. Voit myös keskustella tuloksista perheesi ja ystäväsi kanssa.

Materiaalit

 

HARJOITUS 3

Vesijohto

 

Tässä harjoituksessa luot ja arvioit vaihtoehtoisia ratkaisuja löytääksesi parhaat ratkaisut.

Duration.png

15-20 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Jakautukaa 3-4 hengen ryhmiin. Jokaisen ryhmän tulisi kuvitella olevansa kesämökillä, joka on vanha ja viehättävä rakennus. Yhtäkkiä huomaatte, että vesiputkessa on vuoto. Miten voisitte korjata sen?

 

2.

Miettikää ideoita siitä, miten vesiputken vuoto voitaisiin korjata. Kukin ryhmä kirjoittaa ne post-it -lapuille, valkotaululle tai paperille. Ideoinnin aikana ei tarvitse keskustella. Olkaa avoimia kaikille mahdollisille ideoille. Voitte myös miettiä, mitä teillä voisi olla mökillä putken korjaamiseen. Käyttäkää ideointiin 5 minuuttia. 

3.

On aika arvioida ideoita. Laittakaa ideat pöydälle, seinälle tai valkotaululle.

 

4.

Nyt jokainen ryhmän jäsen tarkastelee ja arvioi ideoita, ja laittaa rastin jokaisen idean kohdalle, josta pitää.

 

5.

Poista ideat, joissa ei ole rastia.

 

6.

Tee toinen arviointikierros, jonka jokainen laittaa rastin kolmeen suosikki-ideaansa.

 

7.

Valitkaa toisen arviointikierroksen jälkeen kolme ideaa, joihin on merkitty eniten X-merkkejä. Jos useampi kuin yksi idea saa saman pistemäärän, valitse ne.

 

8.

Järjestä ideat paremmuusjärjestykseen: eniten rasteja saaneet ovat korkeimmalla, toiseksi eniten saaneet ovat näiden alla ja kolmanneksi eniten rasteja saaneet ovat alimpana.

 

9.

Koska eniten rasteja saanut idea ei välttämättä silti ole paras, keskustelkaa ideoista perustelemalla ne, jotta voitte valita lopullisen idean ratkaisua varten.

Kun teet harjoituksen yksin

 

Tämä lämmittelyharjoitus voidaan tehdä yksin, session ulkopuolella. Yksin tehtynä sen vaiheet ovat samat, mutta lopullinen pohdinta tehdään yksin tai mielipiteitä voidaan kysyä ystäviltä tai perheenjäseniltä.

Materiaalit

 

 • A3-kokoisia paperiarkkeja tai valkotaulu

 • Erivärisiä kyniä ja tusseja

 • Post-it -lappuja

HARJOITUS 4

Vaihtoehtoisten ratkaisujen tiimi

Tässä harjoituksessa etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutuille ratkaisuille ja monialaisia tiimejä niiden ratkaisemiseksi.

Duration.png

10-20 minuuttia

Steps to do the exercise

 

1.

Etsi tuttu ongelma ja ratkaisu siihen. Se voi olla mitä tahansa, mitä löydät verkosta, näet uutisissa tai tiedät käytännössä.

 

2.

Luo viisi vaihtoehtoista ratkaisua ongelmaan ja valitse niistä yksi, jota jatkat.

 

3.

Suunnittele, millaista monialaista ryhmää tarvittaisiin vaihtoehtoisen ratkaisun aikaansaamiseksi, mitä tieteenaloja he edustaisivat, ja olisiko mukana yleisön edustajia.

4.

Laadi lyhyt toteutussuunnitelma valitun ratkaisun saavuttamiseksi ja määrittele prosessin tehtävät ja roolit.

 

Kun teet harjoituksen ryhmässä

 

Jakautukaa 2-3 hengen pienryhmiin ja käykää läpi edellä mainitut vaiheet. Harjoituksen lopuksi pienryhmät esittelevät työnsä muille.

Materiaalit

 

 • Paperia ja kyniä

You wish questions
Visual world
Problem solving
(Empathy2).png

Empatia

HARJOITUS 1

Pohdiskeleva vuoropuhelu

Tässä harjoituksessa edistetään kykyä ymmärtää ja kuunnella.

Duration.png

10-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Muodostakaa parit ja aloittakaa siten, että parin ensimmäinen henkilö ottaa ensin kertojan roolin parin toisen henkilön ollessa kuuntelija.

2.

Henkilö yksi: Valitse jokin viimeaikainen vuorovaikutustilanne (esim. asiakkaan, jälleenmyyjän... kanssa), jossa sinua kohdeltiin hyvin. Kuvaile parillesi tämä tilanne, missä ja mitä sen aikana tapahtui.

 

3.

Toinen kuuntelee ja tukee sinua tilanteen pohtimisessa. Yritä selvittää, mitä tapahtui, mitä tunsit, ajattelit ja teit tilanteen aikana. Mitä kohtaamasi henkilö teki, ja miten luulet hänen kokeneen tilanteen? Mitä hän ajatteli ja tunsi? Mikä oli hänen tarkoituksensa? Tee yhteenveto ja päätelmä siitä, millainen tilanne oli sinulle.

 

4.

Vaihtakaa rooleja ja tehkää sama niin, että parin toinen henkilö kertoo tilanteestaan ensimmäisen henkilön kuunnellessa häntä.

 

5.

Yhteenveto harjoituksen tuloksista: Millaista oli kertoa tilanteesta ja kuunnella toista? Mitä muuta huomasitte?

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Jos teet harjoituksen yksin, kirjoita kertomisen sijaan kuvaus viimeaikaisesta tilanteesta ja pohdintasi siitä, mitä tilanteessa tapahtui, miltä sinusta tuntui, mitä pohdit ja mitä ajattelit toisen henkilön tai henkilöiden ajattelevan ja tunteneen tilanteessa. Tee lopuksi yhteenveto havainnoistasi: Millaista tilanteen kuvaileminen oli - vaikeaa vai helppoa? Yllätyitkö jostain asiasta? Tuliko mieleesi uusia ajatuksia?

Materiaalit

 

 • Paperia ja kynä muistiinpanojen tekemistä varten.

HARJOITUS 2

Epätavallinen asiakaspyyntö -roolileikki

Tämän harjoituksen tavoitteena on kehittää empatiaa ja ymmärrystä asiakkaita ja tilanteita kohtaan. Se perustuu Freshdeskin harjoitukseen.

Duration.png

10-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Etsi pari.

2.

Toinen teistä keksii epätavallisen asiakaspyynnön ja kertoo siitä parilleen.

 

3.

Pari, jolle asiakaspyyntö on kerrottu, yrittää sitten perustella pyyntöä.

 

4.

Kehittäkää yhdessä skenaario, jossa esitetty pyyntö on järkevä. Voitte myös yhdessä yrittää löytää ratkaisun pyyntöön.

5.

Vaihtakaa rooleja.

 

Kun teet harjoituksen yksin

 

Sen sijaan, että kertoisit epätavallisesta pyynnöstä, kirjoita se paperille ja pohdi itse tuota tilannetta. Miten pyyntö voisi olla järkevä? Mikä voisi olla hyvä ratkaisu pyyntöön?

Materiaalit

 

 • Ei materiaaleja

HARJOITUS 3

Myötätunto itseä kohtaan

Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä ja myötätuntoa itseä kohtaan. Harjoitus on yksilötehtävä.

Duration.png

5-10 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Ajattele jotain, jonka kanssa kamppailet, ja sitä, miltä se tuntuu.

 

2.

Ajattele sitten jotain ystävääsi (tai ehkä lasta), joka kamppailee saman asian kanssa.

 

3.

Mieti, miten vastaisit hänelle?

4.

Kirjoita ylös ajatukset, joita harjoitus herätti sinussa.

Materiaalit

 

 •  Paperia ja kyniä

HARJOITUS 4

Kokemusten jakaminen

 

Harjoituksessa keskitytään kehittämään myötätuntoa ja ymmärrystä itseä ja muita kohtaan jakamalla kokemuksia.

Duration.png

10-15 minuuttia

Harjoitus vaihe vaiheelta

 

1.

Ajattele jotain hyvää ja huonoa kokemusta, jonka olet hiljattain kokenut esimerkiksi asiakkaan kanssa.

 

2.

Kävele hiljaa yhdessä muiden osallistujien kanssa ympäri huonetta samalla, kun ohjaaja soittaa musiikkia. Kun musiikki loppuu tai ohjaaja sanoo "stop", pysähdy ja muodosta pari vieressäsi olevan henkilön kanssa.

3.

Kertokaa lyhyesti kokemuksistanne toisillenne vuorotellen.  Ensin toinen kertoo ja toinen kuuntelee, ja sitten toisinpäin.

 

4.

Kun musiikki alkaa uudelleen tai ohjaaja sanoo niin, siirry eteenpäin, kävele uudelleen hiljaa ympäri huonetta. Pysähdy, kun musiikki loppuu, ja jaa kokemuksesi samalla tavalla toisen osallistujan kanssa, ja niin edelleen...

Kun teet harjoituksen yksin

 

Tämä harjoitus tehdään vain ryhmässä. Jos teet harjoituksen yksin ryhmäsession ulkopuolella, voit tehdä sen yhdessä esimerkiksi perheesi, ystäväsi tai työkaverisi kanssa.

Materiaalit

 

 • Ei materiaaleja

Empathy
bottom of page