top of page
pexels-photo-1616403.jpeg

Välkommen till

ServiceDigiCulture

Digital and Sustainable Service Innovation
for Cultural and Creative Sectors

Arbetar du inom den kulturella och kreativa sektorn, och vill förnya dina tjänster, och kunna anpassa dig till ett samhälle i förändring?

ServiceDigiCulture är ett online verktyg och en kurs för den som redan arbetar eller vill arbeta inom den kulturella och kreativa sektorn, och som vill förnya sina tjänster och produkter. Samtidigt ger det också verktyg för att kunna anpassa sig till ett föränderligt samhälle, med dess utmaningar och kriser, som coronapandemin, och att skapa en hållbar grund för fortsatt verksamhet inom sektorn.

 

ServiceDigiCulture använder Service design och Service innovation för att hjälpa både individer och företag att skapa nya tjänster, omforma produkter till tjänster, och skapa ett mervärde för sina tjänster, även digitala.

 

Service design är en konkret metod för att på ett kreativt sätt finna användarvänliga lösningar och öppna upp för nya perspektiv. Samtidigt är det även verksamt och kostnadseffektivt.

Materialet för ServiceDigiCulture omfattar:

Verktygen och materialet är gratis och fritt tillgängligt online.

ServiceDigiCulture verktyg och kurs

 

som kan användas för självstudier eller ledd kurs – virtuell eller hybrid

Handbok för enskilda

kring hur kursen och verktygen kan användas av individer och företag inom den kulturella och kreativa sektorn

Handbok för utbildare

kring hur kursen och verktygen kan användas av utbildare inom den kulturella och kreativa sektorn

Strategisk hållbar framtidsguide

som med hjälp av Service innovation ger beredskap att förutsäga och reagera på förändringar både i samhället och inom den kulturella och kreativa sektorn.

För vem?

1. Arbetslösa, arbetstagare och egenföretagare, samt mindre organisationer inom den kulturella och kreativa sektorn i EU, och som önskar skräddarsydd service innovation utifrån egna behov.


2. Kulturella aktörer – som kommuner, kulturella organisationer och föreningar, professionella inom service design och formgivning, samt företagsutvecklare – och de som stöder både personer och små företag inom den kulturella och kreativa sektorn i EU.

Harpist

ServiceDigiCulture har utvecklats med bidrag från EU:s program Erasmus+ inom projektet Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sector. Vi tackar Europeiska unionen för deras stöd.

bottom of page