top of page

ServiceDigiCulture Material

Med hjälp av följande material får du mest ut av ServiceDigiCulture verktygen och kursen:

 

1. En PDF om Service design (på engelska) förklarar vad Service design är.

2. The Service Competency Framework Report (på engelska) ger en överblick på Service Innovation och Service design inom den kulturella och kreativa sektorn.

3. ServiciDigiCulture handboken för dig som arbetar inom den kulturella och kreativa sektorn, beskriver hur online verktygen kan användas för att förnya dina produkter och tjänster med hjälp av Service innovation.

4. ServiceDigiCulture handboken för utbildare, ger stöd i hur verktygen och Service Innovation kan användas för utbildning och kurser.

 

5. The Sustainable Strategic Foresight Guide hjälper dig som arbetar inom den kulturella och kreativa sektorn att förutsäga, förstå och reagera på förändringar i samhället och inom branschen på ett strategiskt och hållbart sätt.

Work Desk
Image by Nick Morrison

Training needs report and competency framework

wes-hicks-4-EeTnaC1S4-unsplash.jpg

Handbook for using 
ServiceDigiCulture training and 
toolkit

Image by Austin Distel

Strategic Foresight Guide

thisisengineering-raeng-TXxiFuQLBKQ-unsplash.jpg

ServiceDigiCulture Handbook for the Trainers

bottom of page