top of page
Carpenter at Work

Om projektet

Om projektet och teamet bakom ServiceDigiCulture

Verktygen, kursen, handböckerna och framtidsguiden för ServiceDigiCulture har utvecklats inom ramen för projektet Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sector, och finansierats av Europeiska kommissionens program Erasmus+.

 

Syftet med projektet är att utveckla förmågan hos arbetslösa, arbetstagare och egenföretagare, samt små företag och organisationer, inom den kulturella och kreativa sektorn, att med hjälp av Service innovation och Service design kunna förutsäga, förstå och reagera på förändringar, utmaningar och kriser. Projektet möjliggör på så vis även fortsatt sysselsättning inom branschen.

 

Projektet fokuserar speciellt på att kunna förnya tjänster, och att omvandla produkter till tjänster, utifrån ett kundorienterat perspektiv, samt hur man med hjälp av digitalisering och strategi kan tackla framtida utmaningar.

Oil Painting on Canvas
Colorful Office

Varför just den kulturella och kreativa sektorn?

Den kulturella och kreativa sektorn var bland de som påverkades allra mest av coronapandemin, med arbetslöshet och otrygghet på arbetsmarknaden som följd. Inom EU var det 8,7 miljoner människor och 1,1 miljoner företag som inom denna sektor påverkades. En viss oro finns för att nedgången inom branschen blir bestående, vilket även skulle påverka välbefinnandet, samhället i stort, och andra sektorer, såsom turistbranschen. Därför är det viktigt att stöda den kulturella och kreativa sektorn, och skapa lösningar specifikt för den.

Målgrupper

De huvudsakliga målgrupperna för projektet och dess resultat är:

  • Arbetslösa, arbetstagare och egenföretagare, samt mindre organisationer inom den kulturella och kreativa sektorn i EU, och som önskar en skräddarsydd Service innovation utifrån sina egna behov.

  • Kulturella aktörer – som kommuner, kulturella organisationer och föreningar, professionella inom Service design och design, samt företagsutvecklare – och de som stöder personer och mindre företag inom den kulturella och kreativa sektorn i EU.

Förväntade resultat

Följande resultat kommer att finnas fritt tillgängliga online inom kort:

En PDF om Service design (på engelska)

som förklarar vad Service design är.

The Service Comptency Framework Report (på engelska)

som ger en överblick på Service Innovation och Service design inom den kulturella och kreativa sektorn, och dess utvecklingsbehov.

ServiciDigiCulture handboken för enskilda

en handbok för dig som arbetar inom den kulturella och kreativa sektorn, och som beskriver hur online verktygen kan användas för att förnya produkter och tjänster med hjälp av Service innovation.

ServiceDigiCulture handboken för utbildare

som ger stöd i hur verktygen och Service Innovation kan användas för utbildning och kurser.

The Sustainable Strategic Foresight Guide

som hjälper dig som arbetar inom den kulturella och kreativa sektorn att förutsäga, förstå och reagera på förändringar i samhället och inom sektorn på ett strategiskt och hållbart sätt.

ServiceDigiCulture verktyg och kurs

som kan användas för självstudier eller ledd kurs – virtuell eller hybrid.

Organisationerna bakom ServiceDigiCulture

Sex organisationer från fyra Europeiska länderna, och med olika kompetenser, utvecklar ServiceDigiCulture. Dessa är:

VAMK_logo_col_cmyk_M_NEW.png
Frame-logo.jpg
ECQ.png
inova-consultancy-logo-2021-306x150.png
Logo Club 9000.bmp
Loftet_logo.PNG

ServiceDigiCulture nyckelinformation i ett nötskal

  • Finansiering: EU Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for Adult Education, Development of Innovation

  • Period: 1.6.2021 – 31.5.2023

  • Projektnummer: 2020-1-FI01-KA227-ADU-092663

  • Fullständigt namn: Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sectors

ServiceDigiCult_logo_OK.jpg
logosbeneficaireserasmusright_en_0-web.jpg
bottom of page