top of page

Wychodzenie

Feedback map.png

Mapa opinii

Duration.png

45 minut

Learning material4.png
  • Duży arkusz papieru, minimalny rozmiar A3 lub tablica

  • Markery, długopisy i kredki w różnych kolorach

  • Karteczki

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Zbieranie ciągłych informacji zwrotnych na temat usługi po jej uruchomieniu jest ważne dla uzyskania informacji o jej funkcjonalności, orientacji na użytkownika i o tym, jak klienci się z nią czują. Mapa opinii to wizualny sposób organizowania i analizowania nieformalnych i formalnych opinii klientów zebranych za pośrednictwem różnych kanałów. Wizualne przedstawianie informacji zwrotnych pomaga w sformułowaniu przeglądu informacji  zwrotnych i rodzaju uzyskanych informacji, które należy przeanalizować i dostarczyć w celu ulepszenia, monitorowania usługi, przewidywania usługi w  świetle bieżących i nadchodzących trendów, analizy, w którym momencie jej żywotności znajduje się usługa oraz kierowania działaniami organizacji w odniesieniu do usługi. Jeśli działasz na różnych rynkach, może również pomóc w zidentyfikowaniu różnic i podobieństw w zachowaniach klientów między różnymi rynkami.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. Zadania można podzielić podczas korzystania z niego w parach lub grupach.

1

Weź dużą kartkę papieru, na przykład formatu A3 lub A2, i zacznij przygotowywać mapę opinii klientów. Alternatywnie możesz użyć ściany, na której dołączasz notatki lub tablicy.

2

Napisz na środku papieru nazwę swojej usługi i zastanów się, w jaki sposób i za pośrednictwem jakich formalnych i nieformalnych kanałów możesz uzyskać informacje zwrotne od swoich klientów. Umieść poziomą linię na środku papieru i napisz „formalna informacja zwrotna" na górze i „nieformalna informacja zwrotna" na dole papieru.

3

Zacznij dodawać nieformalne i formalne kanały, aby kontaktować się z klientami i zbierać od nich opinie. Podziel przestrzeń wokół środka między nimi na przestrzenie jak kawałki ciasta, dodając formalne kanały powyżej środkowej linii poziomej i nieformalne kanały poniżej środkowej linii poziomej.

  • Przykłady formalnego zbierania informacji zwrotnych obejmują obserwacje, wywiady, kwestionariusze, wysyłanie e-maili itp.

  • Przykłady nieformalnego zbierania opinii obejmują media społecznościowe, opinie na Twojej stronie internetowej, fora, opinie pozostawione na Twojej stronie internetowej, autorefleksję i rozmowy z klientami.

4

Zaplanuj, z kim się skontaktować i w jaki sposób, jakiego rodzaju informacje zwrotne chcesz uzyskać i z jakimi pytaniami. Zdecyduj również o swoim harmonogramie, materiałach, logistyce i lokalizacjach zbierania opinii.

5

Skontaktuj się z innymi, aby zebrać opinie.

6

Dodaj opinię do mapy opinii oraz przeanalizuj i podsumuj swoje wyniki pod kątem aktualizacji, ulepszeń i innych działań, które mogą być konieczne do wykonania w usłudze. Jeśli używasz karteczek samoprzylepnych, możesz użyć różnych kolorów dla różnych rodzajów opinii, neutralnych, pozytywnych i negatywnych, ponieważ ten rodzaj elementu wizualnego jeszcze bardziej ułatwia uzyskanie przeglądu.

7

Regularnie monitoruj sytuację, aby zobaczyć, gdzie jesteś ze swoją usługą, aby podjąć niezbędną decyzję.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Możesz zdecydować o powtarzalności intencjonalnych informacji zwrotnych i funkcjonalności niezamierzonych kanałów informacji zwrotnej. Co możesz zrobić, aby poprawić opinie swoich klientów?

  • Mapy zwrotne  mogą być również wykorzystywane w fazie badań i testów.

  • Możesz odzwierciedlić informacje zwrotne w stosunku do własnej tożsamości  zawodowej i tożsamości organizacji.

 

Inspirację do stworzenia mapy opinii można znaleźć tutaj:

Inne narzędzia tej fazy

Plan implementacji i finalizacji usługi

Implementation roadmap.png

Określenie celów i wizji świadczonej usługi

Vision Statement.png

Ciągłe monitorowanie punktów styku klienta z usługodawcą

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page