top of page

Model projektowania usług

Poruszanie się po obszarze problemowym

Wprowadzenie: co to za faza?

 

Celem tej fazy jest zidentyfikowanie prawdziwego problemu, problemu źródłowego, który często kryje się za tym, co wydaje się być problemem, co jawi się jako bardziej oczywiste. Na przykład słaba sprzedaż produktu może nie być spowodowana tym, że produkt jest nieatrakcyjny, ale raczej aspektami kulturowymi lub praktycznymi, takimi jak produkt o niewłaściwym rozmiarze dla mieszkań w danym kraju. Dlatego ważne jest, aby znaleźć prawdziwy problem, podstawowy problem w danej sprawie. Równie ważne jest ustalenie sytuacji wyjściowej projektu, aktualnego stanu ze wszystkimi jego wyzwaniami, ponieważ pomaga to w planowaniu kierunku identyfikacji problemu.

Często zjawisko problemowe jest szerokie, źle zdefiniowane i rozmyte, a na tym etapie można zidentyfikować wiele problemów. Po zidentyfikowaniu można je przeanalizować i nadać priorytet, aby wybrać najważniejszy i dążyć do rozwiązania. Znalezienie odpowiedniego problemu oszczędza pieniądze, czas i inne zasoby. Pozwala na znalezienie nowych możliwości i pracę nad właściwym zagadnieniem. Dlatego proces projektowania usługi rozpoczyna się tutaj, od identyfikacji prawdziwego problemu.

Dlaczego jest to ważne dla sektora kreatywnego?

 

Znalezienie odpowiedniego problemu stanowi punkt wyjścia do rozwoju i innowacji usług. Pomaga stworzyć przegląd obszaru problematycznego oraz możliwości i potencjał innowacji. Pomaga to zorientować się, że kierujemy wysiłki we właściwą stronę, co jest szczególnie ważne podczas pracy z ograniczonymi zasobami.

Przykład fazy

Ta faza rozpoczyna proces innowacji i projektowania. Narzędzia tej fazy pomagają zidentyfikować obszary i kierunek procesu projektowania i innowacji. Na przykład, gdy mniej osób niż wcześniej uczestniczy w zajęciach tanecznych, przyczynami tego mogą być zmiany demograficzne i rozkład wieku w okolicy, zwiększone bezrobocie powodujące, że rodziny tną wydatki na hobby, niezadowolenie klientów z zajęć lub brak zdrowych nawyków u okolicznej ludności. W tym przypadku, na przykład, narzędzie mapy podróży klienta może pomóc w mapowaniu bieżących doświadczeń klientów z produktem i znalezieniu miejsca w podróży, gdzie potrzebne są innowacje. Zamiast tego, można również wykorzystać narzędzie do badania mediów i trendów do wykrywania trendów w społeczeństwie (na przykład wzrostu bezrobocia) lub do badania rynku i innowacji zachodzących w sektorze.

Wyniki fazy

Pod koniec tej fazy zostaje zidentyfikowany problem rzeczywisty/źródłowy, nad którym należy pracować. Narzędzie do projektowania może być wykorzystane do bardziej szczegółowego określenia, jaki  jest  cel  projektu.

Narzędzia tej fazy

Experience the service first-hand

(Service safari).png

A visual map of the customer’s journey

(Customer journey map2).png

A visual overview diagram of opportunities

Opportunity mind map.png

Studying the existing challenge area

Media and trend study3.png

Listening to existing customers and analysing this feedback.

Analysing customer feedback.png

Prezentacja wizytówki projektu

Design brief.png
bottom of page