top of page

Model projektowania usług

Badania

Wprowadzenie: co to za faza?

 

Głównym celem tej fazy jest zbadanie zidentyfikowanego problemu i uzyskanie wglądu w niego. Po zdefiniowaniu problemu źródłowego, lepsze zrozumienie go pomoże zidentyfikować odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z nim w celu znalezienia rozwiązania. Badania oznaczają również nawiązanie kontaktu z klientami i znalezienie większej ilości informacji na temat ich potrzeb. W tym sensie badania dają możliwość zidentyfikowania pragnień klientów, aby uczynić usługi bardziej przyjaznymi dla użytkownika, zrównoważonymi i znaczącymi.

Dlaczego jest to ważne dla sektora kreatywnego?

 

Uzyskanie wglądu w zidentyfikowany problem pomaga sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu zidentyfikować różne elementy i informacje związane z problemem, które są niezbędne do ukierunkowania procesu rozwoju usług i rozwiązania problemu. Informacje mogą obejmować sposób i powód korzystania z usługi, kto jest powiązany z usługą, informacje o grupach docelowych, wymiarach kulturowych i kwestiach użyteczności. Oprócz interesariuszy i klientów, faza badawcza umożliwia poznanie własnej organizacji, procesów wewnętrznych i procedur biznesowych, oferowanych produktów i usług oraz pracowników, którzy mają kluczowe znaczenie dla działania usługi.

Przykład fazy

Faza ta sprzyja lepszemu zrozumieniu zidentyfikowanego problemu. Narzędzia koncentrują się na różnych aspektach z szerszego kontekstu i ujawniają szczegóły, które pomogą firmom kulturalnym i kreatywnym zobaczyć swoje usługi z perspektywy ich klientów. Na przykład zespół rockowy występuje w lokalnych klubach, ale stopniowo zapotrzebowanie na ich występy maleje. Zamiast zwykłych trzech występów w tygodniu, są teraz zaangażowani tylko na jeden lub dwa wieczory. Po zidentyfikowaniu problemu, a mianowicie tego, że mniej osób chodzi do klubów w czwartkowe wieczory z powodu kryzysu finansowego, zespół może skorzystać z jednego z narzędzi badawczych, aby uzyskać lepszy wgląd w ten temat. W tym celu mogą stworzyć mapę empatii i postawić się w sytuacji zwykłego bywalca klubu, aby lepiej doświadczyć danej sytuacji.  

Wyniki fazy

Faza badawcza zapewnia wiedzę i wgląd, aby rozpocząć tworzenie pomysłów.

Narzędzia tej fazy

6 questions for gaining a comprehensive view of the issue.

6 questions.png

A visual model of the service for research.

Preliminary service blueprint.png

A map to gain insight into customers’ emotional and cognitive perceptions.

Empathy map.png

Interviewing with images to stimulate more spontaneous responses.

Image interview.png

A self-documentation method used for observation and reflection.

Probing.png

A map of all stakeholders, and their importance and relations.

Stakeholder map.png

Obtaining user experience information through observation.

Observation.png
bottom of page