top of page

Model projektowania usług

Testowanie

Wprowadzenie: co to za faza?

 

Gdy prototypy są gotowe, nadszedł czas, aby przetestować je z użytkownikami i interesariuszami. Testowanie pomaga dowiedzieć się, jak użytkownicy postrzegają usługi i produkty oraz co użytkownicy o nich myślą, jakie są wady, co działa, co należy poprawić lub zmienić, czy usługi są zorientowane na użytkownika i intuicyjne, a co skomplikowane. Informacje uzyskane z testów są wykorzystywane do wprowadzania poprawek do usługi lub prototypu produktu w celu jego sfinalizowania.

 

Czasami konieczne jest zorganizowanie więcej niż jednej rundy testów, ponieważ wszystkie słabe punkty mogą nie ujawnić się podczas jednej rundy testowej lub nowe zmiany, wprowadzone na podstawie poprzednich testów, również muszą zostać przetestowane, lub usługa musi zostać ponownie zdefiniowana. Czasami, na podstawie wyników testów, konieczny jest powrót do poprzednich faz. Zwykle najpierw testuje się prototypy z grubsza, a później na bardziej dopracowane prototypy.

Dlaczego jest to ważne dla sektora kreatywnego?

 

Testowanie oferuje możliwość wypróbowania usługi i jej funkcjonalności oraz orientacji na użytkownika w fazie rozwoju, zamiast w rzeczywistych sytuacjach dostarczania usług. W ten sposób można wprowadzić niezbędne poprawki i wyeliminować słabości przed uruchomieniem usługi. Testowanie jest szczególnie ważne dla sektora kultury i sektora kreatywnego, ponieważ wyeliminowanie wad i słabości oraz poprawa orientacji na użytkownika może zaoszczędzić pieniądze i inne zasoby, a tym samym zmniejszyć straty. Testowanie może również budować świadomość usługi.

Przykład fazy

Na przykład nową aplikację serwisową można przetestować za pomocą narzędzia do testowania użyteczności. W takim przypadku grupa użytkowników z różnych środowisk i umiejętności ITC jest zaproszona do przetestowania go. Podczas testów będą korzystać z prototypu aplikacji i zgłaszać swoje odkrycia i doświadczenia z testów. Wyniki testów można analizować za pomocą matrycy oceny.

Wyniki fazy

Wyniki są gotowe do wykorzystania w celu sfinalizowania usługi.

Narzędzia tej fazy

A matrix to evaluate the quality of the prototypes for final selection.

Evaluation matrix.png

Testing usability of a prototype.

Usability testing.png

Obtaining and analysing customer feedback of touchpoints.

Touchpoint analysis.png

Stakeholders evaluating prototypes.

Evaluation workshop.png

Pilot testing the final prototype before finalising it.

Piloting concept.png

Creating a value proposition.

Value proposition canvas.png
bottom of page