top of page

Testowanie

Specifications.png

Specyfikacja usługi

Duration.png

45 minut

Learning material4.png
 • Papier lub komputerowy program do obróbki tekstu

 • Długopisy (jeśli papier)

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Specyfikacje usług to pisemne wytyczne opisujące, jak usługa powinna funkcjonować, szczegółowo opisujące każdy krok, aspekt, zamierzone doświadczenie usługowe i użyteczność usługi, która jest używana do potwierdzania wymagań. Mogą również wyjaśniać ideę, która stoi za nią. Mogą być tworzone po każdej ewaluacji, każda z własną wersją, aby uniknąć zamieszania co do wersji specyfikacji, która ma obowiązywać. W fazie testowania może pomóc osobom przeprowadzającym testy lepiej zrozumieć usługę, aby mogły zasugerować ulepszenia w procesie oceny po testach i przed fazą wyjścia.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Przygotuj dokument do napisania specyfikacji dla swojej usługi. Dodaj nazwę swojej usługi jako nagłówek oraz datę powstania dokumentu. Następnie dodaj podtytuły z poniższej listy, które tworzą strukturę dokumentu specyfikacji usługi, ale nie opisy i pytania przewodnie.

 • Przegląd usługi

Krótki opis tego, czym jest usługa

 

 • Kim jest klient?

Wymień i opisz docelowych klientów usługi.

 

 • Jaki problem klienta usługa ma na celu rozwiązać? Jaka jest potrzeba?

Opisz, jaki jest problem lub potrzeba klienta, na którą usługa zamierza odpowiedzieć i rozwiązać. To odpowiada na pytanie, dlaczego tworzysz usługę i jaki jest zamierzony rezultat dla klienta.

 

 • Główny cel usługi

Określ jasno cele. Głównym celem z perspektywy klienta jest rozwiązanie jego problemu, ale są też inne rodzaje namacalnych celów, które powinny być mierzalne. Cele mogą obejmować harmonogramy, przychody, zyski, zasoby ludzkie i inne, numery zasięgów marketingowych, itp.

 

 • W jaki sposób działa usługa?

Obejmuje to szczegółowy opis struktury, wymagań operacyjnych, funkcji i cech, wydajności, niefunkcjonalnych szczegółów usługi, lokalizacji i wszelkich innych istotnych materiałów. Obejmuje on schemat usługi z doświadczeniami klienta i każdym punktem styku opisanym szczegółowo. Zazwyczaj do opisu funkcji i relacji między różnymi elementami usługi wykorzystywane są również obrazy i infografiki. Dotyczy to również obsługi technicznej.

 

 • Jakie są wymagania dotyczące korzystania z usługi?

Co jest potrzebne od klientów do korzystania z usługi, np. sprzęt, smartfon, limit wieku, a także ile klient docelowy będzie chciał i mógł zapłacić za usługę?

 

 • Planowana obsługa klienta

Gdzie i jak sprzedajesz swoją usługę? W jakich krajach? Online? Jakie waluty będziesz akceptował i za pomocą jakich mechanizmów możesz przyjmować płatności? Do jakich standardów i przepisów będziesz musiał się stosować? Jakie są wymagania handlowe i jacy współpracownicy?

 

 • Interesariusze

 

 • Kim są interesariusze i jaka jest ich rola w usłudze?

 

 • Jaki jest harmonogram, który ma być przestrzegany?

Ile czasu poświęcisz na produkcję usługi? Ustal harmonogram, aby pomóc sobie określić, co jest wykonalne.

 • Koszt usługi?

Ile pieniędzy przeznaczysz na produkcję usługi? Ustal budżet, który pomoże Ci określić, co jest możliwe do wykonania.

 

 • Pytania

Dzięki uporządkowanemu szablonowi można przetworzyć dokument i szybko znaleźć istotne informacje. Można również przygotować szablon w formie tabeli z miejscem na odpowiedzi.

2

Zacznij pisać przegląd usługi na szablonie opisując: czym jest usługa i jak działa, jakie są jej rozmiary/skala, cechy, charakterystyka, funkcjonalność itp. pod każdym podtytułem na Twojej liście z pomocą opisów przewodnich i pytań. Pisz wyraźnie, jak gdyby to był zestaw instrukcji, tak aby inni mogli wyobrazić sobie usługę po prostu czytając dokument. Bądź precyzyjny i staraj się unikać błędnych założeń. Wykorzystaj badania rynku dotyczące usług konkurencji, aby pomóc sobie wymyślić pożądane i niezbędne cechy, właściwości, funkcjonalności itp. oraz określić unikalność i wartość oferowanej przez Ciebie usługi. Czy istnieje luka, którą Twoja usługa wypełnia?

3

Na koniec zrewiduj dokument tak, aby był przejrzysty, atrakcyjny w formie, zawierał wszystkie wymagane informacje i był łatwy w użyciu. Wyobraź sobie, że ktoś inny ma stworzyć Twoją usługę na podstawie tego dokumentu. Czy jest on wystarczająco jasny i szczegółowy, aby ktoś mógł się nim kierować? Sprawdź, czy niczego nie brakuje.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

Należy rozważyć zastosowanie umów o zachowaniu poufności (NDA) w przypadku udostępniania tego dokumentu innym osobom, ponieważ będzie on zawierał informacje zastrzeżone.

 

Referencje:

How to Write The Design Specification? [Szybki przewodnik] autorstwa Anny Holiszewskiej: https://northell.design/blog/how-to-write-the-design-specifications-quick-guide 

Specyfikacje usług według Service Design Tools: https://servicedesigntools.org/tools/service-specifications

https://blog.adobe.com/en/publish/2017/11/21/design-specifications-speeding-design-development-workflow-improving-productivity

Specyfikacje projektowe - przyspieszenie procesu projektowania i rozwoju oraz poprawa produktywności autorstwa Nicka Babicha: https://www.nngroup.com/articles/prototype-specifications/

 

Jak napisać dobrą specyfikację usługi [Service Specification] autorstwa Phila Clarka:

https://www.linkedin.com/pulse/how-write-good-service-specification-phil-clark/

Inne narzędzia tej fazy

Matryca do ewaluacji jakości prototypu, który ma być wybrany do wdrożenia

Evaluation matrix.png

Testowanie użyteczności prototypu

Usability testing.png

Uzyskanie i analiza informacji od klienta na temat punktów styczności z usługą

Touchpoint analysis.png

Interesariusze dokonują ewaluacji prototypu

Evaluation workshop.png

Pilotaż finalnego prototypu przed jego ukończeniem

Piloting concept.png

Tworzenie propozycji wartości

Value proposition canvas.png
bottom of page