top of page

Model projektowania usług

Wychodzenie

Wprowadzenie: co to za faza?

 

W końcowej fazie modelu projektowania usługi CREATE, „Exiting", usługa jest finalizowana w celu wprowadzenia jej na rynki dla klientów. Oznacza to skrupulatne i szczegółowe planowanie wszystkich aspektów, obowiązków, dostawy (kto, kiedy i jak), materiałów, sprzętu, zasobów i działań następczych. Taki proces jest wspierany przez plan wdrożenia. Przygotowanie produktu na rynek może również obejmować wewnętrzne szkolenie w zakresie usługi w organizacji. 

Faza wychodzenia nie jest końcem prac rozwojowych nad finalizacją usługi.  Na tym etapie należy również wziąć pod uwagę i zaplanować prezentację usługi i działania następcze, takie jak gotowość do zmiany usługi w razie potrzeby. W trakcie jej istnienia należy regularnie zbierać informacje zwrotne na temat usługi w celu uzyskania potencjalnych ulepszeń, aktualizacji, zmian oraz sprawdzenia, na której fazie jej istnienia znajduje się usługa.

Dlaczego jest to ważne dla sektora kreatywnego?

 

Wychodzenie oznacza przygotowanie usługi do jej wdrożenia i działań następczych w trakcie jej użytkowania. Nie jest to już plan na planie, ale prawdziwa usługa stosowana i dostarczana klientom w rzeczywistych sytuacjach, które muszą spełniać potrzeby i oczekiwania klientów, co pozostawia niewiele miejsca na błędy. Zwłaszcza w sektorach o niższych dochodach, takich jak sektor kultury i sektor kreatywny, w których usługa jest produktem lub jego ważną częścią, staranne planowanie końcowych kroków ma ogromne znaczenie. Staranne planowanie działań wychodzących i następczych może prowadzić do większego zadowolenia klientów, zdolności reagowania na przyszłe zmiany oraz zmniejszenia kosztów i czasochłonności, pozostawiając więcej czasu na inne działania i tworzenie produktu. W tej fazie działania następcze, doskonalenie i rozwój usług powinny być ciągłe i stanowić część codziennych czynności, zgodnie z odpowiedzialnością twórcy wobec klienta.

Przykład fazy

W fazie wyjścia usługa jest finalizowana w taki sposób, że można polegać na jej użyciu w różnych kontekstach i z różnymi klientami. W ten sam sposób, w jaki samochód musi wyjść z taśmy produkacyjnej,  wszystkie drzwi tych samych rozmiarów, lakierowane, wszystko przetestowane i gotowe do użycia, usługa musi być starannie sfinalizowana we wszystkich szczegółach.  Na przykład plan wdrożenia może być wykorzystany do planowania działań końcowych.  Zamiast tego mapa opinii pomaga zebrać informacje o użytkowniku na temat sfinalizowanego produktu do wykorzystania z korzyścią dla firmy.

Wyniki fazy

Tworzy mapę drogową  wdrożenia usługi, deklarację wizji pomocy w marketingu i prezentacji usługi  oraz działania następcze stworzone do wdrożenia po uruchomieniu usługi.

Narzędzia tej fazy

Stating aims and vision for the delivered service.

Vision Statement.png

Visualising collected feedback for monitoring.

Feedback map.png

Continuous follow-up of points of contacts between customer and service provider.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page