top of page

Testowanie

Value proposition canvas.png

Płótno wartości

Duration.png

60 minut

Learning material4.png
 • Duży arkusz papieru, minimalny rozmiar A3 lub płótno propozycji wartości

 • Markery i długopisy w różnych kolorach

 • Karteczki

 • Czasopisma do wycięcia lub zdjęcia itp. do pobrania

 • Nożyczki i klej

 • Każdy inny potencjalny materiał dla propozycji wartości

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Płótno wartości pomaga zrozumieć potrzeby klientów i zrozumieć, w jaki sposób usługa może je zaadresować. Może pomóc firmom i organizacjom w podejmowaniu decyzji związanych z rynkami, pozycjonowaniem na rynku i strategią. Podczas fazy testowania płótno wartości można wykorzystać do sprawdzenia, czy proponowana wartość i korzyści usługi są zgodne z potrzebami klienta, zidentyfikowanymi na etapie badań. Po ich zweryfikowaniu można go również wykorzystać jako wytyczne dla wartości w fazie wyjścia podczas finalizacji i działań następczych usługi.

Value_proposition_canvas.png

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. Zadania można podzielić podczas korzystania z niego w parach lub grupach.

1

Pobierz lub wydrukuj kanwę propozycji wartości i napisz na niej nazwę wybranego projektu i usługi.

2

Zacznij od skupienia się na profilu klienta po prawej stronie płótna z wymienionymi zadaniami, problemami i zyskami klienta.

 1. Weź dane badawcze i wybierz stamtąd profil klienta. Jeśli wybierzesz personę, powinna ona reprezentować typowego klienta.

 2. Zacznij od dodania zadań, czyli zadań, które wybrana persona, klient, próbuje wykonać i rozwiązać wybraną usługą. Pomyśl o motywacjach stojących za tymi zadaniami. Na przykład, czy są one  emocjonalnie, społecznie lub wewnętrznie motywowane, czy funkcjonują jako powszechne praktyki. Zidentyfikuj najważniejsze zadania. Na przykład potrzeba dotarcia do hali pływackiej, która jest daleko.

 3. Następnie zidentyfikuj problemy klienta i ustal ich priorytety zgodnie z ich wagą. Bóle są przeszkodami i elementami, które utrudniają klientowi osiągnięcie celu, jakim jest dobre samopoczucie.  Na przykładzie pływalni, gdzie zbyt dużo czasu zajmuje podróż lub są zbyt drogie bilety autobusowe, co może prowadzić do  negatywnych konsekwencji, takich jak brak możliwości ćwiczenia do zawodów.

 4. Po trzecie, dodaj korzyści, które klient otrzymuje lub chce uzyskać, korzystając z usługi, takie jak dotarcie do miejsca transportem publicznym, aby móc trenować pływanie. Priorytetyzuj je również zgodnie z ich znaczeniem.

3

Zacznij wypełniać lewą stronę kanwy propozycji wartości, która obejmuje produkty i usługi, zyskaj twórców i środki przeciwbólowe.

 

 1. Zacznij od wymienienia wszystkich produktów i usług, w tym ich funkcji i korzyści, oferowanych klientom, które mogą pomóc klientowi rozwiązać problem, jak np. różne rodzaje biletów autobusowych, w tym bilety zniżkowe dla studentów.

 2. Następnie zapisz wszystkie problemy i środki zaradcze.  Mogą one pomóc złagodzić problem emocjonalny, fizyczny lub finansowy.  Na przykład, środek zaradczy może pomóc na złagodzenie stresu związanego z niemożnością pływania, lub bilet zniżkowy dla studentów może usunąć trudności w dotarciu do pływalni.

 3. Na koniec wymień wszystkich twórców zysków. Są to elementy, które tworzą coś ekstra, nową i ulepszoną wartość dodaną oraz doświadczenie klienta. W przykładzie z pływaniem typ biletu może sprawić, że osoba będzie szczęśliwa i będzie mogła ćwiczyć.

4

Spójrz na dwie strony, profil klienta i propozycję wartości. Pomyśl o swojej usłudze i kliencie i wybierz 3-5 najważniejszych kłopotów i korzyści związanych z problemem do rozwiązania.  Następnie wybierz 3-5 najważniejszych środków na problemy i zyskaj twórców z drugiej strony i porównaj je. Czy obie strony są zrównoważone? Czy problem łagodzi i zyskuje twórców odpowiada na ból i odpowiada zyskom? Jeśli nie są one w równowadze i dopasowaniu, być może będziesz musiał przemyśleć swoją usługę.

5

Utwórz propozycję wartości.  Jeśli obie strony pasują do siebie, utwórz kilka propozycji wartości i ostatecznie wybierz jedną z nich. Propozycja wartości jest również nazywana unikalną propozycją wartości. Jest to krótkie zdanie, które w łatwy do zrozumienia i atrakcyjny sposób podsumowuje zapewnione korzyści i wartość dodaną oraz odróżnia organizację od innych.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

Po zdefiniowaniu propozycji wartości możesz kontynuować ją o krok dalej, tworząc z niej wizualną tablicę prezentacyjną dla siebie i swojej organizacji. Spróbuj uchwycić nastrój i podstawową ideę propozycji wartości. Możesz użyć do tego kolorów, obrazów, słów i dowolnych materiałów, które chcesz. Ta wizualna prezentacja przypomina o podstawowych wartościach usługi.

Link:

Jak korzystać z Value Proposition Canvas: The Definitive Guide; https://www.digitalnatives.hu/blog/value-proposition-canvas oraz

https://www.digitalnatives.hu/blog/value-proposition-canvas/#:~:text=The%20Value%20Proposition%20Canvas%20focuses,t%20make%20them%20want%20it

Inne narzędzia tej fazy

Szczegółowy opis usługi

Specifications.png

Matryca do ewaluacji jakości prototypu, który ma być wybrany do wdrożenia

Evaluation matrix.png

Testowanie użyteczności prototypu

Usability testing.png

Uzyskanie i analiza informacji od klienta na temat punktów styczności z usługą

Touchpoint analysis.png

Interesariusze dokonują ewaluacji prototypu

Evaluation workshop.png

Pilotaż finalnego prototypu przed jego ukończeniem

Piloting concept.png
bottom of page