top of page

Testowanie

Usability testing.png

Testowanie użyteczności

Duration.png

15 minut na jeden testowany produkt. Testowanie może zająć deweloperowi godziny lub dni.

Learning material4.png
  • Długopisy, ołówki

  • Papier

  • Prototypy do testowania

  • Wszelkie ulotki i inne informacje na temat testowania

  • Narzędzia do rejestrowania i zapisywania danych. Może to być np. aparat fotograficzny.

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Celem badania użyteczności jest sprawdzenie, jak łatwy i intuicyjny jest prototyp usługi, oraz sprawdzenie, co działa, a co wymaga poprawy. Prototyp jest zwykle testowany z użytkownikami końcowymi usługi. Podczas testów użytkownicy końcowi korzystają z usługi w taki sposób, w jaki normalnie by z niej korzystali. Test użyteczności może być powtarzany wielokrotnie w trakcie procesu rozwoju, kiedy prototypy są aktualizowane, unowocześniane i wprowadzane są nowe rozwiązania prototypowe.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. Zadania mogą być podzielone, gdy używamy go w parach lub w grupie.

1

Zacznij od ogólnego zaplanowania testów: co jest testowane, jak i dlaczego, przez kogo i ile osób, gdzie i jakimi kanałami, ile czasu powinny zająć testy. Powinno być co najmniej 5-7, do nawet 20 uczestników testów użyteczności z różnych środowisk. Możesz testować użytkowników indywidualnie lub w mniejszych grupach w formie warsztatów. Testy mogą odbywać się w ciągu jednego dnia lub być rozłożone na wiele dni. Zazwyczaj czas pracy jednego testera wynosi 10-15 minut, ale może być dłuższy w zależności od prototypu. Osoby biorące udział w testach mogą mieć wiele do powiedzenia po zakończeniu testów. Możesz zorganizować catering kawowy dla uczestników testów i pomyśleć o drobnych nagrodach, aby podziękować im za poświęcony czas.

Testowanie użyteczności może być przeprowadzone w ramach konkretnego wydarzenia, jak np. warsztat testowy, prowadzony przez Ciebie jako moderatora, lub w miejscu publicznym, środowisku organizacji, gdzie testerami są przypadkowo przechodzący użytkownicy, lub w środowisku samych użytkowników.

2

Zaplanuj kryteria i materiały do testowania użyteczności, takie jak pytania, punkty obserwacyjne, proces moderacji, prototypy, handouty, informacje o celu testowania i wszelkie inne elementy, w tym kwestie prawne. Pytania testowe mogą być jakościowe i ilościowe. Pytania szczegółowe mogą pomóc tym uczestnikom, którzy mają trudności z wyrażaniem swoich opinii.

3

W sytuacji testowania zacznij od wyjaśnienia, na czym polega testowanie i rozdaj materiały testowe testerom, ale nie opowiadaj ani nie dawaj wskazówek, jak działa usługa. Określ, czego oczekujesz od testerów. Osoby testujące powinny sprawdzić, jak wygląda usługa i zidentyfikować wady użyteczności, a także elementy, które działają. Mogą też wyrazić swoje emocje podczas korzystania z serwisu.

4

Obserwuj osoby testujące podczas korzystania przez nie z prototypu i zapisuj dane z obserwacji w formie pisemnej lub elektronicznej, lub obu. Słuchaj uważnie, nie rozpraszaj uczestnika ani siebie. Najlepiej, gdyby testerzy mówili głośno o swoich doświadczeniach podczas testowania, zwłaszcza gdy są obserwowani indywidualnie. Obserwuj i zapisuj ich intuicyjne komentarze, takie jak " gdzie jest...", "to nie działa...", "chciałbym" i inne wyrażenia. Możesz również zrobić zdjęcia sytuacji testowej, ale w takim przypadku zapytaj o zgodę przed rozpoczęciem testu, a także o możliwość publikacji zdjęć, jeśli miałoby to mieć miejsce.

5

Przeprowadź krótką nieformalną rozmowę lub wywiad z osobami testującymi na temat ich wrażeń, myśli i odczuć po testach, kiedy wszystko jest jeszcze świeże w ich pamięci.

6

Zapisz informacje zwrotne, dane z obserwacji i ustalenia. Przeanalizuj dane i sporządź raport na temat punktów rozwoju i tego, co działa. Przekaż ustalenia i raport z ulepszeń do działu rozwoju.

7

Testy użyteczności są zwykle przeprowadzane kilka razy przy wprowadzaniu zaktualizowanych lub nowych rozwiązań.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Użyteczność usługi jest często zależna od kultury ze względu na zwyczaje i prawa obowiązujące w innym kraju.

  • Uczestnicy mogą nadal wyrażać swoje emocje i doświadczenia po opuszczeniu sytuacji testowej.

  • Trzymaj się czasu.

Inne narzędzia tej fazy

Szczegółowy opis usługi

Specifications.png

Matryca do ewaluacji jakości prototypu, który ma być wybrany do wdrożenia

Evaluation matrix.png

Uzyskanie i analiza informacji od klienta na temat punktów styczności z usługą

Touchpoint analysis.png

Interesariusze dokonują ewaluacji prototypu

Evaluation workshop.png

Pilotaż finalnego prototypu przed jego ukończeniem

Piloting concept.png

Tworzenie propozycji wartości

Value proposition canvas.png
bottom of page