top of page

Poruszanie się po obszarze problemowym

Intent statement.png

Oświadczenie o zamiarze

Duration.png

30-45 minut

  • Długopisy w różnych kolorach

  • Karteczki

  • Arkusze papieru A3 lub A4 lub komputer

Learning material4.png

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Oświadczenie intencji to zdanie lub krótki akapit składający się z 4-8 zdań, który określa, co zamierzasz zrobić ze swoją pracą.  Pomaga zdefiniować wizję, która kieruje pracą, a zatem w fazie poruszania się po obszarze problemowym, może kierować pracą badawczą nad problemem. Oświadczenie powinno dawać krótkie, precyzyjne wyobrażenie o tym, dlaczego robisz to, co robisz, skąd pochodzi twoja praca i dokąd zmierza.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. Zadania można podzielić podczas korzystania z niego w parach lub grupach.

1

Zbierz swoje przemyślenia i pomysły na temat obszaru problemu, na którym chcesz się skupić. Stwórz kilka opcji swojej pracy i celu, aby wybrać ostateczny. Możesz wziąć pod uwagę charakter swojego sektora i wydarzenia z nim związane, i pracować na danym etapie.

 

  • Pracując sam, możesz omówić je z kimś, aby przetestować i uzyskać więcej wsparcia dla swoich myśli.

  • Pracując w parach lub w grupie, zbieraj się i zbieraj swoje myśli i pomysły. Wyceń opcje i wybierz ostateczną deklarację intencji wspólnie z innymi.

2

Po zastanowieniu się nad swoimi pomysłami wyjaśnij swoją wizję i zapisz ją jako oświadczenie o zamiarze: Co zamierzasz zrobić? Dlaczego zamierzacie to zrobić - jakie jest tło? Jakie są możliwości? Jakie są zagrożenia? Co jest potrzebne, aby osiągnąć zamierzony cel? Możesz je zapisać na papierze lub na karteczkach samoprzylepnych. 

3

Sformułuj swoją intencję na papierze lub w pliku komputerowym, używając jak najmniejszej liczby słów, zachowując tylko najważniejsze rzeczy z refleksji w poprzednim punkcie: Cel – co zamierzasz zrobić, dlaczego (tło), szanse, ryzyko i co jest potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu.

4

Możesz zrobić wizualną prezentację swojego oświadczenia intencji i zachować go w zasięgu wzroku podczas pracy nad projektem.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Możesz również sformułować oświadczenie intencji swojego zawodowego „ja”. 

  • Oświadczenie o zamiarze może być również używane w innych fazach, zmodyfikowane wedle celu danej fazy.

Inne narzędzia tej fazy

Doświadczaj usługi z pierwszej ręki

(Service safari).png

Wizualna mapa podróży użytkownika

(Customer journey map2).png

Wizualny ogólny diagram możliwości

Opportunity mind map.png

Badanie istniejących obszarów wyzwań

Media and trend study3.png

Słuchanie obecnych klientów i analiza informacji zwrotnych

Analysing customer feedback.png

Prezentacja wizytówki projektu

Design brief.png
bottom of page