top of page

Badania

6 questions.png

6 pytań (Kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego, jak)

Duration.png

20-40 minut

Learning material4.png
  • Papier lub tablica

  • Pióro, markery lub coś innego do pisania

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Narzędzie 6 pytań pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania, które obejmują problem ze wszystkich stron: Kto, Co, Kiedy, Gdzie, Dlaczego, Jak. Pytania te dotykają sedna różnych aspektów zidentyfikowanego problemu, pozwalając spojrzeć na niego z różnych perspektyw. Na przykład, dlaczego tak jest, jak to działa, co jest potrzebne, gdzie to się dzieje i kto jest w to zaangażowany. Oprócz znalezienia informacji, pytania mogą również pomóc w analizie uzyskanych informacji badawczych, znalezieniu powiązań i skutków ich przyczyny.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Identyfikuj osoby, które odpowiedzą na 6 pytań.  W zależności od zidentyfikowanego problemu można zdecydować czy zaangażować tylko klientów, czy również zaprosić pracowników lub innych interesariuszy związanych ze zidentyfikowanym problemem.

2

Po zebraniu uczestnicy zadają im następujące pytania:

Kim są grupy docelowe i interesariusze związani ze zidentyfikowanym problemem?

Jakie działania i zdarzenia są związane ze zidentyfikowanym problemem?  Jakie są tego skutki?

Kiedy występuje problem?

Gdzie (i jak) występuje problem?

Dlaczego problem istnieje?

Jak rozwiązać ten problem?

3

Zapisz odpowiedzi. Upewnij się, że każde pytanie zostało właściwie i dokładnie omówione. Możesz zadawać dodatkowe pytania, pamiętając o głównym celu każdego pytania.

Pytanie „kto?”: staraj się zidentyfikować aktorów, którzy są zaangażowani w problem lub na których zdarzenie może mieć wpływ.

Pytania „co?”: staraj się opisać wydarzenia, działania, które należy podjąć, oraz wyniki/konsekwencje działania.

W przypadku pytań „kiedy?”: staraj się ustalić harmonogram, zaprojektować harmonogram lub zidentyfikować istotne aspekty czasowe.

W przypadku pytań „gdzie?”: należy dążyć do zdefiniowania lokalizacji, w których wykonywane są działania, lub kontekstów, w których występują problemy.

 Pytania „dlaczego?”: staraj się zrozumieć przyczyny problemów lub powody podjęcia lub niepodjęcia określonego kierunku działań.

Pytania „jak?”: staraj się opisać metodę lub podejście do rozwiązywania problemów.

4

Po zebraniu wszystkich odpowiedzi na 6 pytań przeanalizuj zebrane informacje. Powinien on dać ci kompleksowy obraz danego problemu.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • 6 pytań można dostosować do dowolnego celu, a także zadać samemu sobie.

  • - Narzędzie może również stanowić podstawową strukturę wywiadów.

 

Linki:

 

Inne narzędzia tej fazy

Wywiad aby lepiej wejrzeć i zrozumieć zidentyfikowany problem

Interviews.png

Wizualny model usługi w celach badawczych

Preliminary service blueprint.png

Mapa w celu uzyskania emocjonalnych I poznawczych percepcji użytkownika

Empathy map.png

Wywiad z użyciem obrazów jako stymulator bardziej spontanicznych odpowiedzi

Image interview.png

Metoda autodokumentowania używana do obserwacji i refleksji

Probing.png

Mapa wszystkich interesariuszy, ich waga i relacje

Stakeholder map.png

Uzyskiwanie informacji o doświadczeniach użytkownika poprzez obserwację

Observation.png
bottom of page