top of page

Badania

Probing.png

Sondowanie

Duration.png

1 dzień

Learning material4.png
  • Instrukcje

  • notatnik/pamiętnik

  • aparat fotograficzny / kamera wideo lub dyktafon

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Sondowanie to narzędzie, które koncentruje się na samodokumentacji i refleksji. Zachęca uczestników do samodzielnego dokumentowania swojego codziennego życia i doświadczeń poprzez robienie notatek i zdjęć. Zapewnia to bezstronny pogląd na ich perspektywę i doświadczenie badanego problemu, ponieważ został on zebrany przez samych uczestników w kontekście i bez udziału badacza. Dane ujawniają punkty rozwoju, potrzeby i inne istotne kwestie na ten temat.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

W oparciu o problem i cel sondowania zidentyfikuj osoby, które mają być zaangażowane w sondowanie. Powinni być powiązani z problemem, aby ich doświadczenia pomogły ci uzyskać wgląd w badany problem. Mogą to być klienci, potencjalni klienci, inni interesariusze lub osoby z Twojej organizacji.

2

Następnie ustal metodę samodzielnej dokumentacji, która ma być stosowana w sondowaniu.  Mogą to być na przykład pamiętniki, nagrania głosowe / wideo i / lub zdjęcia.  Napisz instrukcje dla uczestników, biorąc pod uwagę wybrane metody i czas na ich wykorzystanie.

3

Uczestnicy rozpoczynają samodzielną podróż dokumentacyjną i realizują ją w ustalonych ramach czasowych. Dokumentuj wszystkie doświadczenia i momenty związane z badanym zagadnieniem jako część ich codziennego życia. Na przykład, jeśli korzystają z Internetu w telefonie, mogą napisać dziennik, kiedy i jak z niego korzystają, lub jeśli odwiedzają szpital, mogą nagrywać i fotografować swoją podróż i wszystkie istotne części tej wizyty.  Nie należy kontaktować się z uczestnikami podczas procesu sondowania.

4

Po zakończeniu samodzielnej dokumentacji uczestnicy dostarczają swoje dzienniki/nagrania. Analizuj ich udokumentowane informacje. Zwróć uwagę na ich doświadczenie i potrzeby oraz spróbuj spojrzeć na badany problem z ich perspektywy.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Upewnij się, że instrukcje są jasne, a uczestnicy doskonale wiedzą, co muszą udokumentować. Przygotowanie jest kluczem do udanego sondowania.

Inne narzędzia tej fazy

6 pytań w celu uzyskania obrazu całości

6 questions.png

Mapa wszystkich interesariuszy, ich waga i relacje

Preliminary service blueprint.png

Mapa w celu uzyskania emocjonalnych I poznawczych percepcji użytkownika

Empathy map.png

Wywiad z użyciem obrazów jako stymulator bardziej spontanicznych odpowiedzi

Image interview.png

Wywiad aby lepiej wejrzeć i zrozumieć zidentyfikowany problem

Interviews.png

Mapa wszystkich interesariuszy, ich waga i relacje

Stakeholder map.png

Obtaining user experience information through observation.

Observation.png
bottom of page