top of page

Badania

Stakeholder map.png

Mapa interesariuszy

Duration.png
Learning material4.png
  • Duży arkusz papieru lub tablica

  • Kolorowe długopisy

  • Karteczki

60 minut

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Mapa interesariuszy wizualizuje interesariuszy związanych z tematem badań oraz ich pozycję, role, wartość i powiązania. Reprezentacja wizualna zapewnia przegląd, który obejmuje wszystkie osoby i grupy, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane lub zaangażowane w zagadnienie badawcze. Pomaga również zidentyfikować wspólne lub przeciwstawne interesy zaangażowanych podmiotów, podmiotów, które mogą być korzystne dla danej kwestii, a także tych, którzy mogą być destrukcyjni.

(Stakeholder_map2).png

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Zrób listę wszystkich interesariuszy, którzy są związani z Twoim  problemem badawczym. Należą do nich na przykład Ty / Twój zespół, Twoi klienci, Twoja firma dostawcza, Twój twórca strony internetowej itp. Wymień wszystkich, którzy mają bezpośredni lub pośredni wpływ na daną kwestię. Interesariusze są różni dla każdej organizacji i zagadnienia badawczego.

2

Narysuj dwa lub więcej zagnieżdżonych okręgów na dużej kartce papieru i umieść je na mapie w oparciu o to, jak blisko, ważne i wpływowe są dla organizacji / firmy, a wewnętrzni interesariusze są rdzeniem, wewnętrznym kręgiem.  Możesz dodać zewnętrzne kręgi gniazdowania zgodnie z tym,  przy czym najbardziej zewnętrzni interesariusze są najdalsi.

3

Przyjrzyj się bliżej znaczeniu i wpływowi, określ zainteresowania i motywację każdego interesariusza. Zgrupuj te, które kierują się tym samym zainteresowaniem. Możesz użyć symboli graficznych, kolorów lub podobnych grup.

4

Wizualizacja relacji między interesariuszami. Użyj kolorowych długopisów, aby narysować strzałki i symbole. Czy któryś z nich jest w konflikcie? Jeśli tak, możesz to zilustrować, rysując krzyże lub smutne twarze. Czy któryś z nich wspiera się nawzajem? Wizualizuj to, rysując serce lub uśmiech.

5

Po zidentyfikowaniu relacji między interesariuszami zastanów się, co ujawnia Ci mapa interesariuszy. Czy wynikają z tego jakieś ciekawe wnioski? Na przykład jakieś luki, nakładanie się lub coś innego? Co wymaga uwagi? W jaki sposób mapa interesariuszy może dostarczyć informacji na temat twojego problemu badawczego i pomóc ci uzyskać wgląd?

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Mapy interesariuszy mogą być również używane bezpośrednio na usłudze lub produkcie, gdy wiadomo, że konkretna usługa lub produkt jest przedmiotem badań.

Inne narzędzia tej fazy

6 pytań w celu uzyskania obrazu całości

6 questions.png

Wizualny model usługi w celach badawczych

Preliminary service blueprint.png

Mapa w celu uzyskania emocjonalnych I poznawczych percepcji użytkownika

Empathy map.png

Wywiad z użyciem obrazów jako stymulator bardziej spontanicznych odpowiedzi

Image interview.png

Metoda autodokumentowania używana do obserwacji i refleksji

Probing.png

Wywiad aby lepiej wejrzeć i zrozumieć zidentyfikowany problem

Interviews.png

Uzyskiwanie informacji o doświadczeniach użytkownika poprzez obserwację

Observation.png
bottom of page