top of page

Badania

Observation.png

Obserwacja

Duration.png

4 godziny lub 1 dzień

Learning material4.png
  • Notes

  • Aparat fotograficzny

  • Dyktafon

  • Kamera wideo

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Obserwacja służy do uzyskania informacji o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z tematem badań, aby zrozumieć, jak to działa. Ujawnia, jak ludzie zachowują się w sytuacji badawczej: co robią i mówią, jak reagują, jaka jest ich mowa ciała,  jaka  jest mimika twarzy lub gesty  oraz rzeczy, których nie robią. Ujawnia to kwestie użyteczności, jakie jest doświadczenie użytkownika, co jest funkcjonalne,   konieczne, pożądane i niefunkcjonalne oraz z czyjej perspektywy.  

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Określ cel swojej obserwacji. Odpowiedz na następujące pytania: Co zamierzasz zbadać? Dlaczego prowadzisz badania? Co zrobisz z odkryciami? Ilu uczestników będziesz potrzebować, aby osiągnąć swoje cele?

2

Zidentyfikuj uczestników, którzy będą obserwowani. Zastanów się nie tylko nad typem uczestników, ale także nad tym, kiedy i gdzie przeprowadzisz obserwację.

3

Wybierz metodę obserwacji. Jest to ściśle związane z celami Twojej obserwacji. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć prawdziwą reakcję uczestników na problem badawczy, możesz podać im szczegóły na ten temat, a następnie obserwować, co robią przez godzinę lub dwie. 

4

Pisz notatki. Skoncentruj się na tym, co uczestnicy robią, a czego nie, na ich mowie ciała i gestach. Zapisz również niektóre dane - ile razy czynność jest powtarzana, jak długo to trwa, kroki itp. Jednocześnie ważne jest, aby zminimalizować ewentualny efekt obserwatora. Staraj się znaleźć równowagę – bądź jak najbliżej uczestników, ale wpływaj na nich w jak najmniejszym stopniu.

5

Podsumuj swoje obserwacje, w tym najważniejsze ustalenia.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Obserwacja może być wykorzystana bezpośrednio na usłudze lub produkcie, gdy wiadomo, że konkretna usługa lub produkt jest przedmiotem badań.

  • Wyniki można analizować wizualnie za pomocą karteczek samoprzylepnych i grupować je według zidentyfikowanych tematów. Pomaga to wizualizować informacje i szybko uzyskać ich przegląd.

Inne narzędzia tej fazy

6 pytań w celu uzyskania obrazu całości

6 questions.png

Wizualny model usługi w celach badawczych

Preliminary service blueprint.png

Mapa w celu uzyskania emocjonalnych I poznawczych percepcji użytkownika

Empathy map.png

Wywiad z użyciem obrazów jako stymulator bardziej spontanicznych odpowiedzi

Image interview.png

Metoda autodokumentowania używana do obserwacji i refleksji

Probing.png

Mapa wszystkich interesariuszy, ich waga i relacje

Stakeholder map.png

Wywiad aby lepiej wejrzeć i zrozumieć zidentyfikowany problem

Interviews.png
bottom of page