top of page

Badania

Empathy map.png

Mapa empatii

Duration.png

30-40 minut

Learning material4.png
 • Duży arkusz papieru lub tablica

 • Szablon mapy empatii (opcjonalnie do narysowania go na tablicy lub kartce papieru)

 • Kolorowe długopisy

 • Karteczki

Czym jest to narzędzie i jaki jest jego celi korzyści?

 

Mapa empatii to narzędzie wizualne, które może pomóc w lepszym zrozumieniu klientów. Zachęca do doświadczania świata z perspektywy klienta i pomaga uzyskać wgląd w jego emocjonalne i poznawcze postrzeganie tematu badań i problemu. Mapa empatii pomaga uzyskać głębszy wgląd w obszar problemowy i zidentyfikować obszary wymagające uwagi i poprawy. Następnie w kolejnej fazie możliwe jest generowanie pomysłów na rozwiązanie, które współgrają z potrzebami klientów. Lepsze zrozumienie klientów pomaga lepiej dostosować usługi do ich potrzeb, zwiększając atrakcyjność usług dla nich.

Empathy-map_picture_3.gif

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Te same kroki obowiązują podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Pobierz i wydrukuj mapę empatii lub też, możesz stworzyć własną na dużej kartce papieru. Jeśli chcesz utworzyć mapy empatii dla różnych rodzajów klientów, pobierz jedną mapę reprezentującą każdy typ klienta.

2

Pomyśl o swoim typowym kliencie i wypełnij mapę empatii dla tego klienta. Wybierz takie, które wynikają z twoich badań, na przykład z wywiadów empatycznych. Powinieneś mieć cztery ćwiartki: "Mówi", "Myśli", "Robi", "Czuje".  Postaw się w sytuacji swojego klienta i spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania na mapie empatii:

 • "Czego oczekują Twoi klienci? " Zapisz słowa kluczowe.

 • "Co klient robi?"  Zapisz ich działania i zachowania.

 • "Co myśli klient?" Pomyśl o ich motywacjach, celach, potrzebach, pragnieniach i przekonaniach.

 • "Co czuje klient?"  Zapisz ich emocje.

 

Zapisz swoje pomysły na karteczkach samoprzylepnych i umieść każdą notatkę w odpowiednim kwadrancie.

3

Po wypełnieniu wszystkich kwadrantów dokonaj syntezy. Jakie są potrzeby Twojego klienta? Czego oczekuje od badanego zagadnienia? Co pomaga mu mieć pozytywne doświadczenia z badanym zagadnieniem?

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

 • Możesz zachęcić klientów do wypełnienia map empatii o sobie, po czym możesz połączyć ich odpowiedzi i stworzyć różne typy typowych użytkowników odpowiedzi.  Każdy klient może wypełnić własną mapę empatii lub   razem wypełnić jedną dużą mapę empatii.

 • Mapy empatii mogą być również używane bezpośrednio na usłudze lub produkcie, gdy konkretna usługa lub produkt jest przedmiotem badań.

 • Karteczki samoprzylepne o różnych kolorach mogą być używane w czterech różnych kwadrantach, aby pomóc w wizualizacji obszarów pytań "Mówi", "Myśli", "Robi" i "Czuje".

 • Jeśli masz kanał mediów społecznościowych, warto przejrzeć komentarze klientów na temat badanego problemu, aby lepiej zrozumieć ich punkty widzenia dotyczące wypełniania kwadrantów.

Inne narzędzia tej fazy

6 pytań w celu uzyskania obrazu całości

6 questions.png

Wizualny model usługi w celach badawczych

Preliminary service blueprint.png

Wywiad aby lepiej wejrzeć i zrozumieć zidentyfikowany problem

Interviews.png

Wywiad z użyciem obrazów jako stymulator bardziej spontanicznych odpowiedzi

Image interview.png

Metoda autodokumentowania używana do obserwacji i refleksji

Probing.png

Mapa wszystkich interesariuszy, ich waga i relacje

Stakeholder map.png

Uzyskiwanie informacji o doświadczeniach użytkownika poprzez obserwację

Observation.png
bottom of page