top of page

Alternatywne prototypy

Affinity diagramming.png

Diagram pokrewieństwa

Duration.png

30-40 minut

Learning material4.png
  • Tablica lub ściana

  • Wygenerowane pomysły

  • Markery

  • Taśma lub inne narzędzie do przymocowania pomysłów do tablicy

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Diagram pokrewieństwa jest wizualnym narzędziem służącym do organizowania pomysłów według ich naturalnych relacji. Proces obejmuje grupowanie pomysłów w podobne tematy i kategorie. Diagram pokrewieństwa jest przydatny po fazie ideacji przy wyborze pomysłów do rozwinięcia w koncepcje i prototypy. Pomaga ustanowić nowe połączenia między pomysłami lub ich częściami, pozwalając na ich połączenie w nowe koncepcje.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Zbierz pomysły wygenerowane w poprzedniej fazie i przyczep je na tablicy lub ścianie.

2

Zacznij grupować pomysły w kategorie, aż uzyskasz serię oddzielnych grup.

3

Syntetyzuj skupiska pomysłów tak, aby uzyskać bardziej spójną całość i oznaczaj grupy.

4

Zbadaj grupy pomysłów. Które z nich mają szansę przynieść rozwiązanie zidentyfikowanego problemu? Oznacz je jako "najbardziej prawdopodobne, że przyniosą rozwiązanie", "mniej prawdopodobne, że przyniosą rozwiązanie" lub inne etykiety, które uznasz za stosowne. Najlepsze pomysły zostaną rozwinięte w koncepcje i prototypy.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby ludzie mogli poruszać się po tablicy i dodawać swoje notatki.

  • Zachowaj pomysł w prostej formie, rysunek lub jedno, najwyżej dwa słowa.

  • Zachowaj pomysły, których nie wybrałeś tym razem, ponieważ mogą być przydatne później.

 

Diagram pokrewieństwa jest zwykle używany do organizowania informacji z badań.

Inne narzędzia tej fazy

Przenoszenie pomysłów do łatwych do zrozumienia form wizualnych

Concept visualization.png

Tworzenie różnych prototypów poprzez odgrywanie ról

Roleplay.png

Szczegółowa ewaluacja usługi i jej elementów

Service blueprint.png

Szybki, prosty, tani i niezaawansowany technologicznie prototyp

Low-fidelity prototype.png

Służy do generowania i iteracji szybkich i łatwych prototypów

Rapid experiments.png

Głosowanie i wybieranie pomysłów nalepkami

Dot voting.png
bottom of page