top of page

Alternatywne prototypy

Rapid experiments.png

Szybkie eksperymenty

Duration.png

30-40 minut

Learning material4.png
  • Papier

  • Kolorowe pisaki

  • Nożyczki/klej

  • Wszelkie rekwizyty, które mogą być potrzebne do realizacji koncepcji usług, pomysłów i prototypów

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Narzędzie do szybkich eksperymentów służy do generowania szybkich i łatwych prototypów do przetestowania z docelowymi odbiorcami. Celem jest uzyskanie wczesnej informacji zwrotnej na temat koncepcji i prototypów, aby dowiedzieć się, czy potencjalna usługa lub jej cechy działają, lub która alternatywna wersja usługi działa najlepiej, przed udoskonaleniem ich w ostateczne koncepcje i prototypy. Szybkie eksperymenty pomagają szybko znaleźć kierunek dla ostatecznego rozwiązania, są łatwe do wdrożenia, nie wymagają dużo czasu na wykonanie i nie wymagają dodatkowych szkoleń ani żadnych dodatkowych kosztów.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Najpierw zastanów się, jakie są wymagania dotyczące usługi i co chciałbyś osiągnąć dzięki szybkim eksperymentom.

2

Wybierz uczestników, którzy wypróbują szybkie prototypy. Najlepiej, aby odpowiadały one profilowi Twoich docelowych klientów.

3

Opracuj swoje szybkie eksperymenty. Prototypy powinny być łatwe do wykonania i łatwe do dostosowania w trakcie testów, jeśli to konieczne. Iteruj i twórz nowe eksperymenty tyle razy, ile będzie to konieczne.

4

Zademonstruj swoje szybkie prototypy i poproś docelowych odbiorców o ich wypróbowanie.  Poproś ich o opinie. Analizuj wyniki i jeśli to możliwe, wprowadzaj zmiany do prototypów, które możesz przetestować ponownie. Wprowadzanie zmian na bieżąco pomoże Ci przetestować wiele różnych funkcji.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

Inne narzędzia tej fazy

Przenoszenie pomysłów do łatwych do zrozumienia form wizualnych

Concept visualization.png

Tworzenie różnych prototypów poprzez odgrywanie ról

Roleplay.png

Szczegółowa ewaluacja usługi i jej elementów

Service blueprint.png

Szybki, prosty, tani i niezaawansowany technologicznie prototyp

Low-fidelity prototype.png

Wizualne narzędzie do wyboru i kategoryzacji pomysłów

Affinity diagramming.png

Głosowanie i wybieranie pomysłów nalepkami

Dot voting.png
bottom of page