top of page

Alternatywne prototypy

Dot voting.png

Głosowanie kropkowe

Duration.png

30 minut

Learning material4.png
  • Tablica, stół lub ściana, na której można umieścić pomysły do głosowania

  • Naklejki w kształcie okrągłych kropek. Ewentualnie małe karteczki samoprzylepne lub inne kształty naklejek.

  • Karteczki samoprzylepne

  • Markery w różnych kolorach

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Głosowanie kropkowe służy do wybierania i zawężania pomysłów. Może być również wykorzystane do wyboru koncepcji. Głosowanie odbywa się za pomocą okrągłych naklejek, a wybierane są pomysły z największą liczbą głosów.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Idealnie byłoby, gdyby z tego narzędzia korzystała grupa. Pojedyncza osoba korzystająca z głosowania punktowego mogłaby zamiast tego wykorzystać do głosowania  media społecznościowe, takie jak Pinterest.

1

Przygotuj pomysły lub koncepcje do głosowania, umieszczając je na ścianie lub białej tablicy albo rozkładając na stołach. Pamiętaj o pozostawieniu miejsca, aby ludzie mogli się wokół nich poruszać.

2

Poinformuj uczestników o celach i rozdaj im okrągłe naklejki. Każdy powinien mieć mniej naklejek niż jest pomysłów, np. 6 naklejek na 10 pomysłów. Poproś uczestników o umieszczenie naklejki przy pomysłach, które najbardziej im się podobają. Mogą również narysować krzyżyk na polu do głosowania pod każdym pomysłem. Daj uczestnikom 5 minut na wykonanie tej czynności. Czas ten może być dłuższy, jeśli jest wielu uczestników. W takim przypadku grupy głosujące mogą zostać podzielone lub mieć zmienne harmonogramy.

3

Oblicz głosy i wybierz 3-5 pomysłów z największą liczbą głosów do dalszego rozwoju.

4

W razie potrzeby przeprowadź drugą rundę oceny, aby wybrać pomysły, np. jeśli na pomysły lub koncepcje oddano taką samą liczbę głosów.

5

Po wybraniu pomysłów daj każdemu uczestnikowi 5 minut na napisanie komentarzy na karteczkach samoprzylepnych do każdego wybranego pomysłu.

6

Przedyskutujcie wspólnie wybrane pomysły, aby je dalej doprecyzować i rozwinąć. Pomysły mogą być również łączone razem.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Różne rodzaje naklejek mogą być używane do wywoływania różnych emocji i motywowania, na przykład naklejki w kształcie serca lub gwiazdy lub naklejki dla dzieci, lub inne przedmioty, takie jak rzutki, znaczki lub żelki.

Inne narzędzia tej fazy

Przenoszenie pomysłów do łatwych do zrozumienia form wizualnych

Concept visualization.png

Tworzenie różnych prototypów poprzez odgrywanie ról

Roleplay.png

Szczegółowa ewaluacja usługi i jej elementów

Service blueprint.png

Szybki, prosty, tani i niezaawansowany technologicznie prototyp

Low-fidelity prototype.png

Wizualne narzędzie do wyboru i kategoryzacji pomysłów

Affinity diagramming.png

Służy do generowania i iteracji szybkich i łatwych prototypów

Rapid experiments.png
bottom of page