top of page

Alternatywne prototypy

Concept visualization.png

Wizualizacja koncepcji

Duration.png

2-3 godziny

Learning material4.png
  • Duży arkusz papieru

  • Kolorowe długopisy

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Wizualizacja koncepcji pomaga przełożyć pomysł na formę wizualną jako koncepcję do prezentacji i komunikacji, czyniąc ją szybką i łatwą do zrozumienia. Opiera się na narracji, która wyjaśnia i uzasadnia koncepcję i jej szczegóły. Dlatego tekst może być wykorzystany do wsparcia wizualizacji.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Weź pomysł lub pomysły, które chcesz połączyć w koncepcję i zastanów się nad uzasadnieniem i ideą stojącą za koncepcją, jaki jest zidentyfikowany problem, przyczyny problemu i rozwiązanie, które proponujesz.

2

Zapisz kluczowe cechy i szczegóły swojej koncepcji, w tym te, które stanowią o istocie Twojego pomysłu.

3

Zwizualizuj koncepcję.

4

Przedstaw swoją historię zidentyfikowanym przez Ciebie odbiorcom docelowym.

5

Oceń ich opinie i sprawdź, czy są jakieś zmiany, które należy wprowadzić do Twojej koncepcji.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Nie należy dążyć do zbyt wyszukanej wizualizacji. Bardziej przydatne w tym przypadku będą proste rysunki.

Inne narzędzia tej fazy

Tworzenie różnych prototypów poprzez odgrywanie ról

Roleplay.png

Szczegółowa ewaluacja usługi i jej elementów

Service blueprint.png

Wizualne narzędzie do wyboru i kategoryzacji pomysłów

Affinity diagramming.png

Szybki, prosty, tani i niezaawansowany technologicznie prototyp

Low-fidelity prototype.png

Służy do generowania i iteracji szybkich i łatwych prototypów

Rapid experiments.png

Głosowanie i wybieranie pomysłów nalepkami

Dot voting.png
bottom of page