top of page

Alternatywne prototypy

Service blueprint.png

Prototyp schematu usługi

Duration.png

60 minut

Learning material4.png
  • Duży arkusz papieru lub biała tablica

  • Kolorowe pisaki

  • Karteczki samoprzylepne

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Usługa może być oceniana przez użytkowników końcowych i interesariuszy przy użyciu prototypu schematu usługi. Podczas oceny można dostrzec punkty i możliwości rozwoju usługi, ponieważ schemat usługi wizualnie wyszczególnia proces usługi dla organizacji i klienta, w tym wszystkie kroki, działania, punkty kontaktowe, fizyczne i niematerialne oznaki oraz procesy wsparcia. Taka wizualna reprezentacja usługi jest łatwiejsza i bardziej bezpośrednia do przetworzenia niż tekst lub prezentacja PowerPoint. Zaangażowanie użytkowników końcowych i interesariuszy do oceny daje im możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na temat funkcjonalności, użyteczności i przydatności usługi oraz wpływania na jej rozwój.

3.png

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

Te same kroki mają zastosowanie przy pracy indywidualnej, w parach lub w grupie.

1

Pobierz szablon schematu usługi i opisz szczegółowo wszystkie części swojego prototypu. Zacznij od wypisania wszystkich działań klienta w jednym rzędzie. Możecie też użyć dużej kartki papieru lub tablicy.

2

Następnie wypisz wszystkie działania organizacji/firmy: najpierw działania frontowe (które widzi klient) w rzędzie poniżej działań klienta, następnie działania zakulisowe (które wspierają działania frontowe, ale są niewidoczne dla klienta) w rzędzie poniżej działań frontowych, a na koniec procesy wsparcia (wewnętrzne działania, które wspierają pracowników w realizacji usługi) w rzędzie poniżej działań zakulisowych. Powinny one podążać za krokami klienta. W przypadku, gdy firma miałaby kroki niezależne od bezpośredniego zaangażowania klienta, wówczas krok klienta jest pusty. Nie każdy krok klienta ma odpowiadający mu krok dla każdego działania kulisowego organizacji/firmy. Na przykład, klient może zarezerwować hotel online.

3

Dodaj kolejne punkty styczności i dowody w wierszu powyżej wiersza klienta, do każdego kroku usługi, w którym są one wykorzystywane. Punkty styczności to momenty, w których klient ma kontakt z firmą, od zobaczenia reklamy do kontaktu osobistego, na przykład w recepcji hotelu. Dowody składają się z rekwizytów i miejsc, które są używane do obsługi i gdzie odbywa się obsługa, na przykład w restauracji.

4

Dodaj linie interakcji do swojego schematu usługi, aby oddzielić działania klienta i biznesu/organizacji:

  • Linia do oddzielenia punktów styczności i dowodów fizycznych od działań klienta.

  • Linia do oddzielenia działań klienta i działań organizacji/firmy.

  • Linia widoczności, aby oddzielić działania, które są widoczne dla klienta od działań, które są dla niego niewidoczne. Wszystkie widoczne akcje i elementy (akcje frontowe) powinny być umieszczone powyżej linii. Niewidoczne działania (działania zakulisowe) powinny pozostać poniżej linii.

5

Na koniec dodaj szacowany czas trwania każdej akcji. Możesz również dodać strzałki, aby wskazać związki i zależności pomiędzy krokami, oraz wszelkie inne elementy, które mogą być istotne dla użytkownika końcowego.

6

Kiedy masz już gotowy schemat usługi, zrób mu zdjęcie na później i zorganizuj warsztat oceny prototypu usługi. Zastanów się kogo chcesz zaprosić oraz kiedy i gdzie będzie warsztat, a także inne praktyczne kwestie od materiałów po zaproszenia. Poza warsztatem możecie np. udać się do miejsca, w którym znajdziecie osoby do oceny waszego prototypu.

7

Warsztaty ewaluacyjne rozpocznijcie od przedstawienia, na czym polega ewaluacja i czego oczekuje się od uczestników. Opiszcie uczestnikom serwis za pomocą schematu i starajcie się nie mówić, co w serwisie jest dobre, a co złe.

8

Rozdaj uczestnikom materiały do komentowania. Mogą oni pisać komentarze bezpośrednio na arkuszu schematu usługi lub na karteczkach samoprzylepnych.

9

Daj im czas, aby przeszli przez usługę i dodali swoje komentarze do planu usługi. Komentarze mogą dotyczyć tego, co jest dobre, co można by zmienić lub co jest potrzebne, a czego brakuje. Możesz również zanotować, co mówią na głos lub jak reagują.

10

Poproś uczestników o dodanie swoich emocji dla każdego kroku prototypu usługi w skali: bardzo szczęśliwy - szczęśliwy - neutralny - smutny - bardzo smutny, używając emotikonów na karteczkach samoprzylepnych.

11

Na koniec warsztatu zrób zdjęcie prototypu usługi z wszystkimi komentarzami i notatkami. Zdjęcie to może być później potrzebne jako punkt odniesienia.

12

Na koniec uporządkuj komentarze i notatki, grupując odpowiedzi w tematy. Możesz podsumować podobne odpowiedzi. Narysuj na płótnie zależności, przyczyny i skutki oraz inne obserwacje. 

13

Narysuj krzywą dla reakcji emocjonalnej przez każdy etap usługi na podstawie średniej wartości emotikonów.

14

Zrób zdjęcie analizowanego prototypu schematu usługi i napisz notatkę z ustaleń i punktów działania do dalszego rozwoju i finalizacji usługi.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

Inne narzędzia tej fazy

Przenoszenie pomysłów do łatwych do zrozumienia form wizualnych

Concept visualization.png

Tworzenie różnych prototypów poprzez odgrywanie ról

Roleplay.png

Wizualne narzędzie do wyboru i kategoryzacji pomysłów

Affinity diagramming.png

Szybki, prosty, tani i niezaawansowany technologicznie prototyp

Low-fidelity prototype.png

Służy do generowania i iteracji szybkich i łatwych prototypów

Rapid experiments.png

Głosowanie i wybieranie pomysłów nalepkami

Dot voting.png
bottom of page