top of page

Poruszanie się po obszarze problemowym

Design brief.png

Brief projektowy

Duration.png

30-45 minut

  • Telefon/ miejsce spotkań/ platformy internetowe

  • Poprzednie dane z fazy 1

  • Papier, dokument tekstowy

  • Długopis

Learning material4.png

Czym jest to narzędzie i jakie przynosi korzyści?

 

Brief projektowy określa cel procesu projektowego i sposób jego rozpoczęcia. Jest punktem wyjścia do rozwiązywania problemów i nadaje kierunek i strategię dla innowacji i specyfikacji działań. Zazwyczaj opiera się na rozmowach z klientem, ale ta wersja narzędzia pokazuje, jak można go stworzyć również w inny sposób. Brief projektowy zawiera zakres - co jest projektowane, odbiorców (czyli klientów) - do kogo, oraz potrzeby i wymagania dla projektu lub przebiegu działań. Posiadanie briefu projektowego ułatwia uzyskanie jasności co do konkretnego wyzwania, z którym należy się zmierzyć. Brief projektowy wprowadza proces innowacji usługowej do kolejnej fazy projektowania usługi - Badań.

Kroki, w jaki sposób należy używać narzędzia

 

Te same kroki mają zastosowanie podczas pracy indywidualnej, w parach lub w grupie. Zadania mogą być podzielone, gdy używasz tego narzędzia w parach lub w grupie.

1

Na podstawie informacji uzyskanych z mapy możliwości, analizy opinii klientów i innych narzędzi wybierz najważniejszy obszar, którym chciałbyś się zająć w następnej fazie, fazie badań.

2

Zacznij od dodania nagłówka, którym może być np. Twoje imię/ nazwa firmy, problem i data. Możesz również dodać krótki opis swojej firmy/organizacji. Następnie zacznij pisać w dokumencie następujące podtytuły i opisz każdy punkt zgodnie z poniższą instrukcją.

3

Przegląd projektu i cel: Co zamierzasz zrobić i dlaczego, co chcesz rozwiązać. Na przykład, potrzeba zapełnienia pokoi hotelowych w okresie niskiego sezonu.

4

Cele: Ułóż w ramy swoje cele i wymień je w tym podtytule. Mogą to być bardziej szczegółowe i precyzyjne cele, które pomogą w osiągnięciu celu, i mogą to być cele zarówno jakościowe jak i ilościowe, na przykład: "Zwiększyć liczbę zajętych pokoi poza sezonem o 40% w tym roku i o dodatkowe 20% w ciągu najbliższych 3 lat"; "Zidentyfikować specjalne grupy docelowe, do których należy się zwrócić ze specjalnymi usługami poza sezonem".

5

Rezultaty i kontynuacja: Co zrobisz, a czego nie zrobisz w ramach planowanego projektu? Ustalcie, jakie będą rezultaty projektu i zastanówcie się, jak będziecie śledzić jego realizację i co udało się osiągnąć.

6

Docelowa klientela: Zdefiniuj docelowych odbiorców/rynek tak konkretnie, jak to możliwe. Będziesz miał lepsze wyczucie tego, co musisz zrobić, jeśli będziesz miał dobre zrozumienie i profil klientów, do których kierujesz swoje działania oraz jakie są ich potrzeby i preferencje.

7

Materiały i zasoby: Zaplanuj, jakie materiały i zasoby będziesz musiał pozyskać do tego projektu i postaraj się je udostępnić.

8

Harmonogram i budżet: Ustalcie realistyczny harmonogram i budżet dla swojego projektu. Zastanów się, ile osób będzie pracować nad tym projektem i ile czasu będą musieli na niego poświęcić. Możesz stworzyć oś czasu, która pomoże Ci w realizacji projektu i będzie go monitorować.

9

Inne informacje: Dodaj wszelkie inne informacje, które mogą być istotne, od kwestii społecznych i prawnych po czynniki konkurencyjne.

10

Po przygotowaniu, spójrz na swój dokument i zobacz, czy nie trzeba by było czegoś zmienić lub poprawić. Ten dokument poprowadzi Cię do kolejnej fazy procesu innowacji/projektowania usług.

Wskazówki dotyczące
użycia narzędzia

  • Pamiętaj, że brief powinien być krótki, dobrze skonstruowany i jasny.

  • Możesz zawrzeć w nim to, co jest, a co nie jest pożądane

  • Możesz być swoim własnym klientem, aby stworzyć brief projektowy. Możesz również przygotować brief projektowy wspólnie z partnerem z sektora kultury i kreatywnego, jeden dla drugiego.

Inne narzędzia tej fazy

Ustal intencję, cel swojej pracy

Intent statement.png

Doświadczaj usługi z pierwszej ręki

(Service safari).png

Wizualna mapa podróży użytkownika

(Customer journey map2).png

Wizualny ogólny diagram możliwości

Opportunity mind map.png

Słuchanie obecnych klientów i analiza informacji zwrotnych

Analysing customer feedback.png

Badanie istniejących obszarów wyzwań

Media and trend study3.png
bottom of page