top of page

Viimeistely

Implementation roadmap.png

Toteutussuunnitelma

Duration.png

30 minuuttia

Learning material4.png
  • Isoja paperiarkkeja, kooltaan vähintään A3, valkotaulu tai fläppitaulu

  • Erivärisiä tusseja ja kyniä

  • Erivärisiä post-it -lappuja

  • Mahdollisesti teippiä tai sinitarraa paperiarkkien kiinnittämiseksi seinille

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Toteutussuunnitelma esittää visuaalisessa muodossa suunnitelman ja aikataulun, jolla palvelu viimeistellään ja saatetaan markkinoille. Se sisältää tietoa toteutusvaiheista, tapahtumista, toimista, esimerkiksi markkinointikampanjasta tai henkilöstön koulutuksesta, ja aikataulusta, sekä palvelun viimeistelyn edistymisestä. Se voi myös sisältää kuvauksen rooleista ja vastuista. Toteutuksen huolellinen suunnittelu auttaa vähentämään toteutuksen kustannuksia ja riskejä sekä pitämään projekti oikeassa suunnassa ja aikataulussa. Toteutussuunnitelman avulla voidaan myös toteuttaa ratkaisuja, päivityksiä ja parannuksia palveluun sen elinkaaren aikana.

Implementation_roadmap.png

Miten käytät tätä työkalua?

 

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Ota iso paperiarkki ja aloita palvelun toteutussuunnitelman laatiminen siihen. Palvelun, jolle toteutussuunnitelma laaditaan, pitäisi olla jo testattu ja valmis viimeisteltäväksi ja toimitettavaksi markkinoille. Lisää otsikoksi toimitettavan palvelun nimi.

2

Lisää toteutussuunnitelmaan menetelmät, tuotteet (palvelu on myös tuote) ja tuotokset, toiminnot, tapahtumat ja tehtävät, ihmiset ja roolit, sekä aikataulu ja laadunvarmistustoimet, ja miten ne liittyvät toisiinsa.  Voit hahmotella toteutussuunnitelmaasi piirtämällä tai lisäämällä siihen post-it -lappuja. Työstä suunnitelmaa, kunnes olet siihen tyytyväinen.

3

Menettelyt – Lisää, mitä on tehtävä palvelun viimeistelemiseksi valmiiksi markkinoille; mitkä ovat päämenettelyt ja vakiotoiminnot, jotka ovat toistettavissa olevia ja tehokkaita.

4

Tuotteet ja tuotokset – Palvelun lisäksi, mitä muita tuotteita ja tuotoksia, kuten esimerkiksi pakkauksia ja esitteitä, tarvitaan ja toimitetaan. Lisää ne suunnitelmaan. Voit myös merkitä, kenelle ja mihin nämä on tarkoitettu ja miksi, ja mitä hyötyä niistä on.

5

Toiminnot, tapahtumat ja tehtävät – Lisää kaikki toiminnot, tapahtumat ja tehtävät, joita tarvitaan palvelun toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi esitteiden painatus tai asiakaslistan laatiminen.

6

Aikataulu – Tee aikataulu tapahtumille, toiminnoille, tehtäville, menettelyille ja muille palvelun toteuttamiseen liittyville asioille

7

Roolit ja ihmiset – Lisää, keitä tarvitaan auttamaan palvelun toteutuksessa, mitkä ovat heidän roolinsa ja vastuunsa, ja milloin.

8

Laadunvarmistus – Lisää toimenpiteet, joilla varmistetaan palvelun korkea laatu, esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus.

9

Pohdi jokaisen toteutussuunnitelman vaiheessa omaa ammatillista identiteettiäsi ja organisaatiosi identiteettiä. Pohdi, ovatko nämä linjassa keskenään vai onko jotain uutta mikä olisi haluat säilyttää. Pohdi myös toiminnan kustannuksia.

10

Viimeistele toteutussuunnitelma  visuaaliseen muotoon.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

  • Voit katsoa toteutussuunnitelmaa muutaman päivän kuluttua uusin silmin nähdäksesi, pitäisikö jotain muuttaa.

  • Pidä vaihtoehdot avoinna odottamattomien tapahtumien varalta.

Lisää aiheesta:

Vaiheen muut työkalut

Valmiin palvelun tavoitteen ja vision määrittely

Vision Statement.png

Kerätyn asiakaspalautteen visualisointi seurantaa varten.

Feedback map.png

Palvelun kontaktipisteiden jatkuva seuranta.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page