top of page

Palvelumuotoilumalli

Ideointi

Esittely – Mikä tämä vaihe on?

 

CREATE-mallin kolmas vaihe keskittyy ideointiin. Tässä vaiheessa luodaan tutkimusvaiheen tulosten pohjalta ideoita tunnistetun ongelman ratkaisemiseksi. Ideointi pohjautuu tutkimusmateriaaliin, joka ohjaa myös sopivimpien ideointityökalujen valintaa. Tämä on divergentti vaihe, jossa luodaan paljon ideoita. Tässä vaiheessa on tärkeää muistaa, ettei oikeita ja vääriä ideoita ole. Kun ideoita syntyy paljon, niiden joukosta on helpompi löytää toimivia, käyttäjälähtöisiä ja toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.

Ideointivaihetta seuraa Vaihtoehtoiset prototyypit ‑vaihe. Siinä valitaan tietyt ideat, joista kehitetään konsepteja ja prototyyppejä.

Miksi se on tärkeää kulttuurialalla ja luovilla aloilla?

 

Ideointi on olennaisen tärkeää uusien ja innovatiivisten palveluideoiden keksimiseksi. Ilman ideoita on mahdoton luoda mitään uutta, tehdä muutoksia, uudistaa entisiä tuotteita ja palveluja sekä parantaa asiakaskokemusta ja käyttäjälähtöisyyttä. Tässä vaiheessa voidaan ideoida myös yhdessä käyttäjien ja sidosryhmien kanssa, mikä voi jopa johtaa uuteen jaettuun palveluun, tuotteeseen tai jopa uusiin liiketoimintaideoihin.

Esimerkkiskenaario/tapaustutkimus vaiheesta, jossa työkaluja käytetään

Ginalla ja Paulilla on tanssikoulu, ja he omistavat kiinteistön, jossa tunteja pidetään. Koronapandemian jälkeen asiakkaat ovat vähentyneet ja koulun liikevaihto on sukeltanut. Ginasta ja Paulista tuntuu, etteivät tunnit enää houkuttele asiakkaita entiseen malliin, ja he haluaisivat tietää syyn siihen.

He päättävät selvittää ongelmaa käyttämällä apuna inspiraatiotaulua ja tutkimusta. Heille selviää, että tietyillä iskusanoilla markkinoidut tanssitunnit ovat muita suositumpia, että Facebookissa on helpompi saada huomiota käyttämällä abstrakteja ja näyttäviä kuvia ja että innovatiivisten elementtien käyttäminen myy yleensä hyvin.

He pallottelevat ideoita inspiraatiotaulun avulla tunnistaakseen luovia tapoja parantaa nykyisiä tanssituntejaan. He tutkivat tuntien parantamiseksi erilaisia ideoita, kuten teknisten laitteiden käyttöä, monentyyppisten tanssituntien tarjoamista, vierailevien tanssijoiden kutsumista tunneille ja teemakurssien (kuten kesä- ja joulukurssit) järjestämistä.

Tämä poikii paljon ideoita ”pakko olla, pitäisi olla ja voisi olla” -periaatteella. Osa ideoista on heille aivan uusia, kuten hybriditunnit, vierailevat tanssijat ja tanssituntien mainostaminen kiinnostavammalla tavalla.  He huomaavat, että tanssisalilla oli paljon puutteita. Jotkut asiakkaat valittivat, että siellä oli liian kylmä. Jotkut vanhemmat olivat huolissaan siitä, että tytöt ja pojat käyttivät samaa pukuhuonetta. Toisten mielestä sisustus oli vanhanaikainen ja kaipasi modernisointia. ”Tapetit ovat kuin mummolasta”, yksi asiakas lohkaisi.

 Tarpeellisia ideoita olivat muun muassa seuraavat:

  • Siivouksen parantaminen (esim. käymälät)

  • Mukavat istuimet

  • Lisää verkko-opetusta

  • Vammaisille mahdollisuus osallistua

  • Enemmän oman osaamisen esittelyä – voisimmeko järjestää näytöksen?

  • Enemmän liittymismahdollisuuksia verkossa, ei pelkästään Facebookissa

  • Enemmän tanssityylejä maailmalta, nykyinen tarjonta liian Eurooppa-keskeistä!

 

Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan vaihtoehtoisia prototyyppejä eli valitaan parhaat ideat ja kehitetään niiden pohjalta konsepteja ja prototyyppejä. Gina ja Paul voisivat esimerkiksi ratkaista fyysiseen ympäristöön liittyviä ongelmia kokeilemalla tiettyjä muutoksia. Tanssitunteja koskevien toiveiden osalta he voisivat kokeilla joitakin muutoksia ja pyytää palautetta. On tärkeää miettiä, kuinka energiaa ja resursseja voidaan käyttää parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi mutta silti joustavasti.

 

Gina ja Paul miettivät luovuustyöpajan järjestämistä asiakkaiden ja tanssitunneilla kävijöiden kanssa.

Tämän vaiheen lopputulokset

Ideoidut ratkaisut tunnistettuun ongelmaan.

Vaiheen työkalut

Inspiraatiotaulu tukemaan ideointia

Inspiration board.png

Ryhmäideointimenetelmä

Brainstorming.png

Yhdenvertaisuudet ja analogiat ideoiden lähteenä

Analogies.png

Kuvitteellinen kuvaus tyypillisestä asiakkaasta

Persona.png

Ideointi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmäläisten kanssa.

Co-creation workshop.png

Ideointimatriisi palvelun ominaisuuksista

Morphological analysis.png

Mitä palvelussa täytyy, pitäisi ja voisi olla, ei tule olemaan

must-have.png
bottom of page