top of page

Palvelumuotoilumalli

Tutkimus

Esittely – Mikä tämä vaihe on?

 

Tämän vaiheen päätavoitteena on tutkia tunnistettua ongelmaa ja kerätä siitä lisätietoa. Kun juuriongelma on määritelty, tarkempi perehtyminen siihen auttaa tunnistamaan oikeat työkalut ongelman käsittelyyn ratkaisun löytämiseksi. Tutkimus tarkoittaa myös yhteyden luomista asiakkaisiin ja heidän tarpeidensa selvittämistä. Näin tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa asiakkaiden toiveet ja tehdä palveluista käyttäjäystävällisempiä, kestävämpiä ja merkityksellisempiä.

Miksi se on tärkeää kulttuurialalla ja luovilla aloilla?

 

Lisätietojen hankkiminen tunnistetusta ongelmasta auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja määrittelemään ongelmaan liittyviä erilaisia elementtejä ja tietoja. Tämä on erittäin tärkeää palvelukehitysprosessin ohjaamisen ja ongelman ratkaisemisen kannalta. Tiedot voivat koskea esimerkiksi sitä, kuinka ja miksi palvelua käytetään, keitä siihen liittyy, mitkä ovat sen kohderyhmät ja kulttuuriset ulottuvuudet ja mikä on sen käytettävyyden tilanne. Tutkimusvaiheessa kerätään lisätietoja sidosryhmien ja asiakkaiden lisäksi myös omasta organisaatiosta, sisäisistä prosesseista ja liiketoimintakäytännöistä, tarjottavista tuotteista ja palveluista sekä palvelua ylläpitävästä henkilöstöstä.

Esimerkkiskenaario/tapaustutkimus vaiheesta, jossa työkaluja käytetään

Tämä vaihe auttaa perehtymään tunnistettuun ongelmaan paremmin. Työkalut keskittyvät laajemman kontekstin eri tekijöihin ja tuovat näkyviin tietoja, jotka auttavat kulttuurialan ja luovien alojen yrityksiä näkemään palvelunsa asiakkaan silmin. Esimerkki: rockyhtye on soittanut paikallisilla klubeilla, mutta keikkapyynnöt ovat vähitellen harventuneet. Yhtye on aiemmin esiintynyt kolmena iltana viikossa, mutta nyt enää yhtenä tai kahtena iltana. Tunnistettuaan ongelman eli sen, että klubeilla käy talouskriisin takia vähemmän ihmisiä torstaisin, yhtye voi hankkia tilanteesta lisätietoja käyttämällä jotakin tutkimustyökalua. Yhtye voi esimerkiksi laatia empatiakartan, kuvitella itsensä tavallisen klubeilla kävijän asemaan ja sitä kautta kokea tilanteen paremmin.  

Tämän vaiheen lopputulokset

Tutkimusvaihe tuottaa tietoa ja oivalluksia ideoinnin aloittamista varten.

Vaiheen työkalut

6 kysymystä kattavan kuvan luomiseksi asiasta

6 questions.png

Visuaalinen malli palvelusta sen tutkimiseen

Preliminary service blueprint.png

Visuaalinen kartta asiakkaan ajatuksista ja reaktioista ratkaistavasta ongelmasta

Empathy map.png

Haastattelu kuvia käyttäen välittämien vastausten saamiseksi

Image interview.png

Itsedokumentointi- ja pohdintamenetelmä päiväkirjamuodossa

Probing.png

Sidosryhmien visualisointi sisältäen niiden merkitykset ja toistensa väliset suhteet

Stakeholder map.png

Käyttäjäkokemustiedon saaminen havainnoimalla

Observation.png
bottom of page