top of page

Palvelumuotoilumalli

Vaihtoehtoiset prototyypit

Esittely – Mikä tämä vaihe on?

 

Tämän vaiheen tarkoituksena on luoda valituista ideoista erilaisia konsepteja ja prototyyppejä. Kun tunnistettuun ongelmaan liittyvä ideointi on valmis, nyt valitaan ne ideat, joista lähdetään kehittämään konsepteja ja prototyyppejä, ja annetaan niille visuaalinen ja konkreettinen muoto, jota testataan seuraavassa vaiheessa. Aluksi valitaan rajoitettu määrä ideoita, yleensä 3–5, joista kehitetään konsepteja. Ne ovat jonkin verran tekstiä sisältäviä lyhyitä visuaalisia esityksiä, joita käytetään apuna idean esittelyssä, selostamisessa, perustelussa ja ”myymisessä” sidosryhmille. Prototyypit ovat karkeita esityksiä palvelusta. Ne luodaan valitusta konseptista testaus- ja kehitystarkoituksia varten. Toimintoja sisältävät visuaaliset prototyypit antavat lisää tietoa valituista ratkaisuista ja testaavat niiden käytettävyyttä ja käyttäjälähtöisyyttä.

Vaihtoehtoiset prototyypit helpottavat ratkaisun testaamista eri kehitysvaiheissa alkuvaiheen karkeista prototyypeistä lopullisiin kehittyneisiin prototyyppeihin asti. Samasta konseptista kehitetään erilaisia prototyyppejä, jotta voidaan nähdä, mikä niistä toimisi parhaiten. Kaikkia ideoita ei kannata ahtaa yhteen ja samaan prototyyppiin, vaan ne kannattaa hajauttaa eri prototyyppeihin, jotta voidaan tutkia erilaisia materiaaleja ja visuaalisia ratkaisuja. Tämä helpottaa ideoiden seulomista, inspiroi ja kannustaa luovuuteen ja tuottaa ehdotuksia siitä, miten vaihtoehtoisten prototyyppien parhaat puolet voidaan yhdistää yhteen ratkaisuun.

Miksi se on tärkeää kulttuurialalla ja luovilla aloilla?

 

Vaihtoehtoisten prototyyppien luominen on tärkeää kulttuurialan ja luovien alojen yrityksille ja organisaatioille (kuten museoille, gallerioille ja teattereille), koska ne tarjoavat visuaalisen esityksen ratkaisuista ja niiden ominaisuuksista. Ne ovat nopeita ja edullisia, mutta myöhemmissä kehitysvaiheissa ne voivat olla myös kehittyneempiä rakennelmia. Ne herättävät valitut ideat henkiin, kiinnittävät huomion vikoihin ja puutteisiin ja mahdollistavat lisätutkimuksen, ratkaisujen käytettävyyden ja käyttäjälähtöisyyden testauksen sekä käyttötarkoitukseen sovittamisen, säästävät resursseja ja pienentävät palvelusta ja tuotteesta aiheutuvaa riskiä yritykselle. Joskus idea saattaa vaikuttaa vielä abstraktissa muodossa hyvältä, mutta kun se muunnetaan visuaaliseksi prototyypiksi, on helpompi nähdä sen viat, puutteet tai toimimattomuus käytännössä.

Esimerkkiskenaario/tapaustutkimus vaiheesta, jossa työkaluja käytetään

Emmalla on pieni yritys, joka myy käsityönä tehtyjä koruja. Hän valmistaa korut itse, ja niiden suosio on kasvanut vuosien mittaan. Asiakkaat ovat kannustaneet Emmaa laajentamaan toimintaansa verkkoon, jotta hän saisi enemmän näkyvyyttä ja voisi kasvattaa liiketoimintaansa. Emman tekisi mieli perustaa verkkosivusto, jolla hän voisi esitellä töitään ja tarjota asiakkaille yksilöllisesti suunniteltuja koruja. Tässä vaiheessa hän päättää luoda karkean prototyypin (nopea ja helppo tapa muuntaa konseptit konkreettisiksi, testattaviksi esineiksi), joka sisältää luonnoksia hänen tulevasta verkkosivustostaan ja sen toiminnoista. Näin hän voi visualisoida ideaansa ja tarkistaa, kuinka hänen uusi palvelunsa toimisi.

Tämän vaiheen lopputulokset

Valituista ideoista luodut palvelukonseptit ja -prototyypit, jotka tarjoavat toteuttamiskelpoisen ratkaisun käsillä olevaan ongelmaan ja joita voidaan testata seuraavassa vaiheessa.

Vaiheen työkalut

Konseptin vieminen helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon

Concept visualization.png

Palvelujen prototypointi roolileikin avulla

Roleplay.png

Palvelun prototyypin arviointi

Service blueprint.png

Visuaalinen työkalu ideoiden luokitteluun ja valintaan

Affinity diagramming.png

Nopeita, yksinkertaisia, halpoja ja matalan teknologiatason prototyyppejä

Low-fidelity prototype.png

Menetelmä nopeiden ja helppojen prototyyppien luomiseen

Rapid experiments.png

Ideoiden visuaalinen äänestys

Dot voting.png
bottom of page