top of page

Palvelumuotoilumalli

Ongelman kartoittaminen

Esittely – Mikä tämä vaihe on?

 

Tämän vaiheen tarkoituksena on ”tunnistaa todellinen ongelma” eli juuriongelma, joka usein hautautuu ongelmailmiön ja selvempien ongelmien alle. Esimerkiksi tuotteen vähäinen myynti ei välttämättä johdu siitä, ettei tuote houkuttelisi asiakkaita, vaan kulttuuriin liittyvistä tai käytännön syistä, kuten siitä, että tuote on väärän kokoinen paikallisia kotitalouksia ajatellen. Siksi on tärkeää löytää todellinen eli pohjalla oleva ongelma. Yhtä tärkeää on määritellä projektin alkutilanne eli nykyinen tila haasteineen, sillä se auttaa suunnittelemaan, mihin suuntaan ongelman määrittelyssä lähdetään.

Ongelmailmiö on usein laaja, määrittelemätön ja hämärä, ja tässä vaiheessa esille saattaa nousta useita ongelmia ja epäkohtia. Kun ongelmat on tunnistettu, ne voidaan analysoida, asettaa tärkeysjärjestykseen ja valita ratkaistavaksi niistä tärkein. Oikean ongelman löytäminen säästää rahaa, aikaa ja muita resursseja. Se auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia sekä reagoimaan oikeaan ongelmaan ja etsimään ratkaisua siihen. Siksi palvelumuotoiluprosessi lähtee juuri todellisen ongelman tunnistamisesta.

Miksi se on tärkeää kulttuurialalla ja luovilla aloilla?

 

Oikean ongelman löytäminen on lähtökohta palvelujen kehittämiselle ja innovoinnille. Se auttaa muodostamaan yleiskuvan ongelmasta ja selvittämään mahdollisuuksia innovointiin. Näin voidaan varmistaa, että prosessi lähtee oikeaan suuntaan. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun käytössä on vain rajallisesti resursseja.

Esimerkkiskenaario/tapaustutkimus vaiheesta, jossa työkaluja käytetään

Tämä vaihe käynnistää innovointi- ja muotoiluprosessin. Tämän vaiheen työkalut auttavat tunnistamaan muotoilu- ja innovointiprosessin kohdealueet ja suunnan. Jos esimerkiksi tanssitunneilla on vähemmän osallistujia kuin aikaisemmin, syynä voivat olla alueella tapahtuneet demografiset ja ikäjakauman muutokset, työttömyyden kasvu ja harrastusten karsiminen sen seurauksena, asiakkaiden tyytymättömyys tunteihin tai terveystietoisuuden paikallinen heikkeneminen. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi asiakkaan palvelupolun kartoitustyökalu auttaa selvittämään asiakkaiden nykyiset kokemukset tuotteesta ja määrittelemään, missä polun vaiheessa innovointia tarvitaan. Media- ja trenditutkimustyökalulla voidaan puolestaan etsiä yhteiskunnallisia trendejä (kuten työttömyyden kasvu) tai tutkia markkinoita ja toimialalla tapahtuvaa innovointia.

Tämän vaiheen lopputulokset

Tämän vaiheen lopussa on tunnistettu todellinen ongelma tai juuriongelma, jota täytyy työstää. Tehtävänantotyökalulla voidaan määritellä projektin tavoite yksityiskohtaisemmin.

Vaiheen työkalut

Palvelun kokeminen omakohtaisesti paikan päällä

(Service safari).png

Visuaalinen kuvaus asiakkaan palvelupolusta

(Customer journey map2).png

Visuaalinen yleiskuva mahdollisuuksista

Opportunity mind map.png

Asiakkaiden kuunteleminen ja asiakaspalautteen analysointi.

Analysing customer feedback.png

Lyhyt yleiskuva projektista ja sen tärkeistä elementeistä   

Design brief.png
bottom of page