top of page

Viimeistely

Vision Statement.png

Palvelun käyttövisio

Duration.png

30 minuuttia

Learning material4.png
  • Erivärisiä kyniä ja tusseja

  • Paperia tai sähköinen tiedosto

Mikä tämä työkalu on ja mitä hyötyä siitä on?

 

Palvelun käyttövisio on visuaalinen ja verbaalinen keino esitellä kehitetty palvelu ja sen tavoitteet, ydinidea, hyöty ja arvo, haasteet, joihin se vastaa, ja mitä siitä viestitään organisaation ulkopuolelle ja sisäisesti. Se on näkemys palvelun toteuttamisesta ja antaa suuntaviivat markkinoinnille sekä voi myös vaikuttaa yrityksen strategiaan.

Miten käytät tätä työkalua?

Alla olevat työvaiheet soveltuvat työskentelyyn yksin, pareittain tai ryhmässä.

1

Tee palvelullesi sen käyttövisio, joka sisältää:

1) Prosessin päätuloksen eli palvelun, jonka lisäät dokumentin otsikoksi.

2) Haasteen tai ongelman, johon palvelu vastaa.

3) Lyhyen kuvauksen ratkaisusta haasteeseen eli palvelun tarkoituksesta.

4) Palvelun käyttäjille tarjoaman hyödyn. Kuvaa palvelun hyöty asiakkaan lisäksi myös laajemmin, eli yhteisölle, maalle tai maailmalle. Hyöty voi olla esimerkiksi kulttuuriperinnön ylläpitäminen tai henkisen hyvinvoinnin parantaminen. Voit myös lisätä edunsaajiksi sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.

5) Lyhyen kuvauksen itsestäsi: kuka olet, mitkä ovat taitosi, miksi teet asioita, joita teet, ja mitä se merkitsee sinulle, ja tulevaisuuden toiveesi.

6) Palvelusi pitkän tähtäimen vision ja tavoitteen, mitä haluat saada sillä aikaan. Tämän tulisi olla linjassa omasi ja ammatillisesi identiteetin kanssa.

2

Kirjoita visio lyhyeen ja helposti ymmärrettävään muotoon ja tee siitä infografiikka tai vie se muutoin visuaaliseen muotoon. Sen ensimmäisen lauseen tulisi tiivistää visio kiinnostavalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Lisää kuvia, jotka kuvaavat visiota. Kirjoita visio nykymuotoon, sillä palvelun käyttövisio kuvaa ”olemassa olevaa”, palvelua ja sitä, miten koemme sen.

Vinkkejä tämän
työkalun käyttöön

Other tools of this phase

Suunnitelma palvelun viimeistelemiseksi markkinoille.

Implementation roadmap.png

Kerätyn asiakaspalautteen visualisointi seurantaa varten.

Feedback map.png

Palvelun kontaktipisteiden jatkuva seuranta.

Touchpoint follow_up evaluation.png
bottom of page