top of page

Palvelumuotoilumalli

Testaus

Esittely – Mikä tämä vaihe on?

 

Kun prototyypit ovat valmiita, on aika testata niitä käyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Testauksella selvitetään, miten käyttäjät kokevat palvelut ja tuotteet, ja mitä mieltä he ovat niistä, mitä vikoja niissä on, mikä toimii hyvin, mitä täytyy parantaa tai muuttaa, ovatko palvelut käyttäjälähtöisiä ja intuitiivisia tai liian monimutkaisia. Testauksesta saatujen tietojen avulla palvelun tai tuotteen prototyyppiin tehdään tarvittavat korjaukset, jotta se voidaan viimeistellä.

Joskus on järjestettävä useita testauskierroksia, koska kaikki heikkoudet eivät välttämättä paljastu yhdellä kierroksella, aiemman testauksen perusteella tehdyt uudet muutokset täytyy testata tai palvelu on määriteltävä uudelleen. Joskus testitulosten perusteella täytyy palata edellisiin vaiheisiin. On myös tavallista, että ensin testataan karkeat prototyypit ja vasta myöhemmin hiotummat.

Miksi se on tärkeää kulttuurialalla ja luovilla aloilla?

 

Testaus tarjoaa mahdollisuuden koekäyttää palvelua sekä kokeilla sen toimivuutta ja käyttäjälähtöisyyttä jo kehitysvaiheessa eikä vasta aidoissa palvelutilanteissa. Näin tarvittavat korjaukset voidaan tehdä ja puutteet poistaa ennen palvelun lanseerausta. Testaus on erityisen tärkeää kulttuurialalla ja luovilla aloilla, koska vikojen ja puutteiden poistaminen sekä käyttäjälähtöisyyden parantaminen voivat säästää rahaa ja muita resursseja ja siten pienentää tappioita. Testaus voi myös parantaa tietämystä palvelusta.

Esimerkkiskenaario/tapaustutkimus vaiheesta, jossa työkaluja käytetään

Esimerkiksi uutta palvelusovellusta voidaan testata käytettävyyden testaustyökalulla. Sovellusta testaamaan kutsutaan käyttäjiä, joilla on erilainen tausta ja eritasoiset tietotekniset taidot. Testauksen aikana he käyttävät sovelluksen prototyyppiä ja raportoivat havainnoistaan sekä kokemuksistaan. Testituloksia voidaan analysoida arviointimatriisin avulla.

Tämän vaiheen lopputulokset

Testituloksia voidaan käyttää palvelun viimeistelyyn.

Vaiheen työkalut

Matriisi prototyyppien laadun arvioimiseksi prototyypin lopullista valintaa varten.

Evaluation matrix.png

Prototyypin käytettävyyden testaaminen.

Usability testing.png

Asiakaspalaute palvelun kosketuspisteistä ja sen analysointi.

Touchpoint analysis.png

Sidosryhmät arvioivat prototyyppejä

Evaluation workshop.png

Lopullisen prototyyppiversion pilotointi ennen viimeistelyä

Piloting concept.png

Arvolupauksen luominen.

Value proposition canvas.png
bottom of page