top of page

Анализиране на проблема

Design brief.png

Проектно задание

Duration.png

30-45 минути

  • Телефон/място за срещи/онлайн платформи

  • Предишни данни от Фаза 1

  • Хартиен носител, word документ

  • Писалка

Learning material4.png

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Проектното задание определя целта на процеса на проектиране и начина, по който той да започне. Той е отправна точка за решаване на проблеми и дава насока и стратегия за иновации и спецификации за действие. Обикновено се основава на дискусии с клиента/потребителя, но тази версия на инструмента показва как може да бъде създадена и по друг начин. Краткото описание на проекта включва обхвата - какво се проектира, аудиторията (т.е. клиентите) - за кого, както и нуждите и изискванията за проекта или курса на действие. Наличието на проектно задание улеснява постигането на яснота относно конкретното предизвикателство, с което трябва да се заемете. Проектното задание насочва процеса на иновация на услугата към следващата фаза на проектиране на услугата - проучване.

Стъпки за използване на този инструмент в практиката 

 

Едни и същи стъпки се прилагат при индивидуална работа, работа по двойки или в група. Задачите могат да се разделят, когато се използват по двойки или в група.

Стъпка 1

Въз основа на информацията, получена от мисловната карта на възможностите, анализираната обратна връзка от клиентите и други инструменти, изберете най-важната област, с която бихте искали да се заемете на следващия етап - фаза "Разучаване".

Стъпка 2

Започнете, като добавите заглавие, което може да бъде например вашето име/наименование на фирмата, проблемът и датата. Можете също така да добавите кратко описание на вашата компания/организация. След това започнете да пишете върху документа следните подзаглавия и опишете всяка точка, както е указано по-долу.

Стъпка 3

Общ преглед на проекта и цел: Какво ще правите и защо, какво искате да решите. Например, необходимост от запълване на хотелски стаи по време на слабия сезон.

Стъпка 4

Цели: Оформете целите си и ги избройте в това подзаглавие. Това могат да бъдат по-подробни и точни цели, които помагат за постигането на целта, като те могат да бъдат както качествени, така и количествени, например: "Да се увеличи броят на заетите стаи през ниския сезон с 40% през тази година и с още 20% през всяка от предстоящите 3 години"; "Да се определят специални целеви групи, към които да се насочат специфични услуги за ниския сезон".

Стъпка 5

Резултати и последващи действия: Какво ще направите и какво няма да направите в рамките на проекта, който планирате? Определете какви ще бъдат резултатите и помислете как ще следите проекта и какво е постигнато.

Стъпка 6

Целева аудитория: Определете целевата аудитория/пазара възможно най-конкретно. Ще имате по-добра представа какво трябва да направите, ако имате добро разбиране и профил на аудиторията/пазара, към който сте се насочили, и какви са нейните нужди и предпочитания.

Стъпка 7

Материали и ресурси: Планирайте какви материали и ресурси ще трябва да набавите за този проект и ги осигурете.

Стъпка 8

График и бюджет: Определете реалистичен график и бюджет за вашия проект. Помислете колко души ще работят по този проект и колко време ще трябва да му отделят. Можете да създадете график, който да ви помогне при изпълнението на проекта и да го следите.

Стъпка 9

Друга информация: Добавете всякаква друга информация, която може да е от значение - от обществени и правни въпроси до конкурентни фактори.

Стъпка 10

След като сте готови, прегледайте документа си и вижте дали ще трябва да промените или подобрите нещо. Този документ ще ви насочи към следващата фаза на процеса на иновация/проектиране на услугата.

Съвети за използване на този инструмент

  • Имайте предвид, че информацията трябва да бъде кратка, добре структурирана и ясна.

  • Можете да включите какво се иска и какво не се иска (т.е. определен списък "не се прави").

  • Можете да бъдете свой собствен клиент, за да изготвите своето проектно задание. Можете също така да направите проектно задание заедно с колега от културния и творческия сектор, един за друг.

Други инструменти от тази фаза

Преживяване на услугата от първа ръка

(Service safari).png

Визуална карта на пътуването на клиента

(Customer journey map2).png

Визуална диаграма на възможностите

Opportunity mind map.png

Изслушване на съществуващите клиенти и анализиране на обратната връзка.

Analysing customer feedback.png

Проучване на съществуващата област на предизвикателство

Media and trend study3.png
bottom of page