top of page

Анализиране на проблема

Opportunity mind map.png

Мисловна карта на възможностите

Duration.png

45-60 минути/ не е уточнено, тъй като работата върху мисловна карта може да продължи до няколко дни или седмици

  • Големи листове хартия, минимум размер А3, или бяла дъска или флипчарт

  • Маркери и химикалки с различни цветове

  • Самозалепващи се листчета в различни цветове

  • Тиксо за закрепване на листове хартия върху стените

Learning material4.png

Какво представлява този инструмент и каква е неговата цел и полза?

 

Мисловната карта на възможностите представлява визуална диаграма, която предоставя преглед на идентифицираните възможности за развитие или иновации. Обикновено проблемът, за който са идентифицирани възможностите, се поставя в центъра на лист хартия или дъска, а свързаните с него теми и идеи се структурират йерархично около него, когато се появят. Това визуално представяне на идеите дава обща представа за възможностите, което позволява да се забележат и идентифицират допълнителни възможности, като се наблюдават връзките и взаимовръзките върху картата. Мисловната карта на възможностите помага да се приоритизират съответните идеи, които да се разработят по-нататък.

Opportunity mindmap.png

Стъпки за използване на този инструмент в практиката

 

Едни и същи стъпки се прилагат и при индивидуална работа с мисловната карта на възможностите, както и при работа по двойки или в група. Когато работите в група или по двойки, всеки допринася към идеите за възможности.

Стъпка 1

Вземете голям лист хартия, бяла дъска или флипчарт и напишете в центъра му услугата, за която искате да генерирате възможности. Вместо да пишете, можете да използвате изображение за нея или комбинация от писане и изображения.

Стъпка 2

Започнете да пишете около въпроса/темата/услугата/продукта всички идеи за възможности, които ви идват на ум, в радиален формат. Напишете най-важните идеи най-близо до центъра (въпроса) и ги свържете с централната тема с линии като клони на дърво. Разделете най-важните идеи на допълнителни идеи, свързвайки ги с основните идеи. Вместо да пишете дълги изречения, можете да използвате ключови думи. Можете да използвате различни цветове, а също и лепящи се листчета за идеите, които можете да премествате, за да им намерите ново място. Освен да пишете, можете също да рисувате идеи или да използвате изображения, за да ги представите.

Стъпка 3

Добавете още няколко кръга от идеи за възможности по същия начин, като продължите от предварително написаните идеи.

Стъпка 4

След като сте готови, разгледайте мисловната карта на възможностите и намерете връзки или припокривания между различните идеи за възможности. Начертайте линии, за да свържете свързаните идеи и концепции. Използвайте различни цветове, за да групирате или категоризирате възможностите и идеите.

Стъпка 5

Приоритизирайте възможностите въз основа на тяхната значимост, въздействието, което биха могли да създадат, или въз основа на други избрани от вас критерии. Подчертайте тези от другите идеи, например като ги оградите с кръгче или по друг предпочитан от вас начин.

Съвети за използване на този инструмент

  • Можете да продължите да работите върху мисловната карта в продължение на няколко дни, като се връщате към нея, когато имате какво да добавите. Ако се работи в екип или по двойки, членовете на екипа могат да получат повече идеи с течение на времето от идеите на останалите.

  • Можете също така да помолите клиентите си да работят върху мисловната карта на възможностите, която присъства във вашите помещения.

  • За този инструмент могат да се използват и онлайн приложения за мисловни карти.

  • По подобен начин можете да създадете мисловна карта на възможностите за себе си и за професионалните си възможности.

Други инструменти от тази фаза

Преживяване на услугата от първа ръка

(Service safari).png

Визуална карта на пътуването на клиента

(Customer journey map2).png

Проучване на съществуващата област на предизвикателство

Media and trend study3.png

Изслушване на съществуващите клиенти и анализиране на обратната връзка.

Analysing customer feedback.png

Проектното задание представлява кратък преглед на жизненоважни аспекти на даден проект.

Design brief.png
bottom of page