top of page

Service Design model

Търсене на идеи

Въведение - Какво представлява тази фаза?

 

Третата фаза на модела АРТИСТ (CREATE) е свързана с проучване на идеи. В тази фаза се вземат резултатите от разучаването и се генерират идеи за идентифицирания проблем. Генерирането на идеи се изгражда върху материала от изследването. Това също така е насока за избор на най-подходящите инструменти за създаване на идеи. Това е дивергентна фаза, в която се генерират множество идеи. В тази фаза е важно да се помни, че няма правилни или грешни идеи. Проучването на множество идеи създава повече възможности за намиране на функционални, ориентирани към потребителите и жизнеспособни идеи. Фазата на идеализиране е последвана от фазата "Изграждане на алтернативни прототипи", в която идеите се избират и развиват в концепции и прототипи.

Защо е важна за културните и творческите сектори?

 

Генерирането на идеи е от съществено значение за намирането на нови иновативни идеи за услуги. Без идеи е невъзможно да се създаде нещо ново, да се направят поправки, промени и преосмисляне на съществуващи продукти, услуги и да се подобри преживяването на клиентите и ориентацията към потребителите. Тази фаза също така позволява генерирането на идеи съвместно с потребителите и други заинтересовани страни, което като такова може да доведе до нови споделени идеи за услуги, продукти или дори бизнес идеи.

казус от фазата

Джина и Пол притежават училище за танци и са собственици на помещението. След Covid-19 те са установили, че все по-малко хора се записват на уроци и печалбата им се е свила. Те смятат, че класовете им не са били привлекателни за толкова много хора и се чудят защо.

Решават да проучат този проблем по-подробно с помощта на табло за вдъхновение, използвайки проведеното проучване. Установяват, че класовете, включващи определени модерни думи са по-популярни от други, че лицата, които използват абстрактни и силни изображения, са по-успешни в привличането на интереса на потребителите във Facebook и че наличието на някои иновативни елементи обикновено продава добре.

Използвайки таблото за вдъхновение, те дават воля на идеите си, за да открият творчески начини за подобряване на текущите си класове. Джина и Пол проучиха идеите, които бяха удачни за подобряване на класовете, като например използване на повече оборудване, предлагане на няколко вида танцови класове, използване на гостуващи танцьори или тематични програми (напр. летни програми, коледни програми и др.).

Това породи много идеи чрез използване на "задължително трябва да имам, би трябвало да имам и мога да имам", за които те никога не бяха мислили, например проучване на идеята за хибридни класове, използване на гостуващи танцьори и начини, по които класовете да звучат по-вълнуващо. Те установиха, че помещенията са били недостатъчни в много отношения. Някои клиенти се оплакват, че температурата е твърде ниска. Някои родители бяха обезпокоени от съблекалните, които не са за мъже и жени. Някои казаха, че декорът е старомоден и се нуждае от обновяване. "Имам чувството, че тапетите са като на баба ми", каза един човек.

Списъкът с "неща, които би трябвало да има" включваше:

● по-добър режим на почистване (напр. по-чисти тоалетни)

● удобни седалки

● повече онлайн възможности

● дъщеря ми с увреждане би искала да участва

● повече представяне на нашите умения - можем ли да организираме концерт?

● Трябва да имаме повече онлайн възможности за присъединяване, не само във Facebook

● Повече световни танци, моля, това е много евроцентрично!

Следващият етап от проучването е да се обмисли "изграждане на алтернативни прототипи", при което идеите се избират и развиват в концепции и прототипи. Например, някои от въпросите бяха свързани с околната среда, което предлага възможност за пилотно въвеждане на някои промени, а по отношение на исканията за танцовите класове, те биха могли да изпробват някои промени и да получат обратна връзка. Важно е да се помисли как енергията и ресурсите могат да се използват за постигане на най-добър резултат, като същевременно се проявява гъвкавост.

Джина и Пол обмислят провеждането на семинар за съвместно създаване с клиенти и участници.

Крайни резултати от тази фаза

Генерират се разнообразни идеи като възможни решения на идентифицирания проблем.

Инструменти на фазата

Табло за вдъхновение за търсене на решения

Табло за вдъхновение

Inspiration board.png

Инструмент за групово създаване на идеи

Brainstorming.png

Правене на паралели с аналогии за генериране на идеи

Analogies.png

Измислено описание на типичен клиент

Persona.png

Създаване на идеи заедно с клиенти и заинтересовани страни.

Co-creation workshop.png

Матрица на идеите за аспектите на услугите

Morphological analysis.png

Задължително трябва да има, би трябвало да има, може да има, няма да има в дадена услуга

must-have.png
bottom of page