top of page

Service Design model

Изграждане на алтернативни прототипи

Въведение - Какво представлява тази фаза?

 

Целта на тази фаза е да се създадат различни концепции и прототипи на избраните идеи. След генерирането на идеи за идентифицирания проблем сега е моментът да се изберат идеи, които да се доразвият в концепции и прототипи и да им се придаде визуална и осезаема форма, за да бъдат тествани на следващата фаза. Първоначално се избират ограничен брой идеи, обикновено 3-5, които се развиват в концепции. Това са кратки визуални представяния на идеята, които включват известен текст, представящ, обясняващ и обосноваващ я накратко и "продаващ" я на заинтересованите страни. Прототипите са груби презентации на услугата, които се създават от избраната концепция с цел тестване и разработване. Визуалните прототипи, които включват функции, разкриват повече за избраните решения и тестват тяхната използваемост и ориентация към потребителите.

Алтернативните прототипи дават възможност за тестване на решението на различни етапи на разработката - от грубите, ранни, нискореалистични прототипи, до окончателните усъвършенствани прототипи. От една и съща концепция се разработват различни прототипи, за да се види кой от тях ще работи най-добре. По-добре е да не се концентрират всички идеи само в един прототип. Насърчава се разпростирането на идеите в различни прототипи, за да се изследват различни материали и визуални решения. Освен отсяването на идеите, то може да насърчи вдъхновението и творчеството и да предложи начини за комбиниране на най-добрите елементи от няколко алтернативни прототипа в едно решение.

Защо е важна за културните и творческите сектори?

 

Създаването на алтернативни прототипи е важно за бизнесите и организациите (като музеи, галерии и театри) в културния и творческия сектор, тъй като те осигуряват визуално представяне на решенията, както и на техните функции. Те са бързи и евтини, но на по-късен етап от разработката могат да бъдат и по-усъвършенствани конструкции. Прототипите вдъхват живот на избраните идеи, като обръщат внимание на недостатъците и дават възможност за по-нататъшно проучване, тестване на използваемостта на решенията и ориентиране към потребителите и адаптиране за целта, като спестяват ресурси и намаляват риска за услугите и продуктите за компаниите и организациите. Понякога една идея може да изглежда хубава, докато е все още в абстрактна форма, но когато се трансформира във визуален прототип, е по-лесно да се видят нейните недостатъци или това, че тя няма да работи в реалността.

казус от фазата

Ема управлява малък бизнес за ръчно изработени бижута. Тя е творецът, който изработва бижутата, и популярността ѝ расте с годините. Клиентите ѝ я насърчават да увеличи онлайн присъствието си, за да получи по-голяма видимост и да разшири мащаба на бизнеса си. Ема има идеята да създаде уебсайт, на който да излага произведенията си и да предлага на клиентите си индивидуален дизайн. На този етап тя решава да създаде прототип с ниска прецизност (бърз и лесен начин за превръщане на концепциите в осезаеми, подлежащи на тестване артефакти), който включва скици на страниците на бъдещия ѝ уебсайт заедно с функциите на уебсайта. Това помага на Ема да визуализира идеята си и да провери как ще работи новата ѝ услуга.

Крайни резултати от тази фаза

Концепции за услуги и прототипи, създадени въз основа на избраните идеи, за да осигурят жизнеспособно решение на разглеждания проблем и да бъдат тествани на следващия етап - тестване.

Инструменти на фазата

Прехвърляне на концепции в лесна за разбиране визуална форма

Concept visualization.png

Създаване на прототипи на различни услуги чрез ролева игра

Roleplay.png

Подробна оценка на услугата и нейните аспекти

Service blueprint.png

Визуален инструмент за сортиране и подбор на идеи

Affinity diagramming.png

Бързи, прости, евтини и нискотехнологични прототипи

Low-fidelity prototype.png

Използва се за генериране на бързи и лесни прототипи

Rapid experiments.png

Гласуване и избор на идеи със стикери

Dot voting.png
bottom of page