top of page

Cruising i problemområdet

Intent statement.png

Avsiktsförklaring

Duration.png

30 – 45 minuter

  • Pennor i olika färger

  • Klisterlappar

  • A3- eller A4-papper eller en dator

Learning material4.png

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

En avsiktsförklaring består av en mening, eller ett kort stycke på 4–8 meningar, som beskriver vad du tänker göra med detta arbete. Det hjälper dig att definiera en vision som styr arbetet, och kan under fasen "Cruising i problemområdet" vara till hjälp för att identifiera problemet. Förklaringen ger en kort och exakt uppfattning om varför du gör det du gör, utifrån vad och vart du är på väg.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller för arbete enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp om görs i par eller i grupp.

1

Samla dina tankar och idéer kring det problemområde du vill fokusera på. Skapa flera alternativ för ditt fokus och mål, från vilka du sen kan välja det slutliga alternativet. Du kan även redan nu ta hänsyn till din sektors karaktär.

Om du arbetar ensam kan du diskutera dina idéer med någon annan för att testa och få stöd för dina tankar.

När ni arbetar i par eller i grupp, samlar ni tillsammans ihop era tankar och idéer. Utvärdera alternativen och välj den slutliga avsiktsförklaringen tillsammans.

2

När du har reflekterat över dina idéer kan du förtydliga din vision och skriva ner den som en avsiktsförklaring: Vad har du för avsikt att göra? Varför har du för avsikt att göra det - vad är bakgrunden? Vilka är möjligheterna? Vilka är riskerna? Vad behövs för att nå det avsedda målet? Du kan skriva dessa frågor på papper eller på klisterlappar.

3

Formulera din avsikt på papper eller dokument med så få ord som möjligt. Behåll endast de viktigaste sakerna från din reflektion i föregående punkt: Målet – vad du har för avsikt att göra, varför (bakgrunden), möjligheter, risker och vad som behövs för att nå det avsedda målet.

4

Du kan göra en visuell presentation av din avsiktsförklaring och ha den inom synhåll medan du arbetar med projektet.

Tips och råd

  • Du kan också formulera en avsiktsförklaring för ditt yrkesmässiga jag.

  • En avsiktsförklaring kan också användas i andra faser, om den anpassas till syftet med den fasen.

Andra verktyg i denna fas

Prova på att vara användare och själv testa tjänsten

(Service safari).png

En visuell karta över kundens användning av en tjänst

(Customer journey map2).png

En visuell tankekarta över möjligheter

Opportunity mind map.png

Yttre spaning av problemområdet

Media and trend study3.png

Lyssna på befintliga kunder och analysera deras feedback.

Analysing customer feedback.png

En kort projektplan ger en översikt på aspekter att beakta i ett projekt.

Design brief.png
bottom of page