top of page

Cruising i problemområdet

Opportunity mind map.png

Möjlighetskarta

Duration.png

45–60 minuter/ ospecificerat eftersom arbetet med kartan även kan pågå dagar eller veckor.

  • Stora pappersark, minst storlek A3, eller en whiteboard eller blädderblock

  • Markörer och pennor i olika färger

  • Klisterlappar i olika färger

  • Eventuellt tejp eller annat för att tillfälligt fästa pappersark på väggarna

Learning material4.png

Vad innebär verktyg – vad är dess syfte och nytta?

 

Möjlighetskartan är ett visuellt diagram som ger dig en översikt över de möjligheter till utveckling eller innovation du ser. Vanligtvis placeras man i mitten den fråga man vill finna möjligheter för, sedan struktureras hierarkiskt de teman och idéer som är relaterade till frågan runt den i takt med att man kommer på dem. Denna visuella presentation av idéer ger en överblick av möjligheterna, och gör det även möjligt att upptäcka och utveckla fler möjligheter genom att se hur olika idéer hör ihop. Möjlighetskartan hjälper en att prioritera möjligheter för vidareutveckling.

Opportunity mindmap.png

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller för arbete enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp om görs i par eller i grupp.

1

Ta ett stort papper, en whiteboard eller ett blädderblock, och skriv i mitten den tjänst eller produkt du vill skapa möjligheter för. Istället för att skriva kan du använda en bild eller en kombination av skrift och bild.

2

Börja skriva ner alla idéer du kommer på runt om frågan/temat/tjänsten/produkten. Skriv de viktigaste idéerna närmast centrum (frågan) och koppla dem till det centrala temat med linjer, lite som grenar i ett träd. Dela upp de viktigaste idéerna i ytterligare idéer och koppla dessa till huvudidéerna. Du kan använda nyckelord i stället för att skriva långa meningar. Du kan också använda olika färger och klisterlappar för idéerna, så att du sedan kan flytta runt dem för att hitta en ny plats. Förutom att skriva kan du också rita idéer eller använda bilder som representerar dem.

3

Lägg till några omgångar av idéer kring möjligheter på samma sätt som tidigare.

4

När du är klar kan du titta på tankekartan och hitta kopplingar eller överlappningar mellan olika idéer av möjligheter. Dra linjer för att koppla samman relaterade idéer och begrepp. Använd olika färger för att gruppera eller kategorisera både möjligheter och idéer.

5

Prioritera möjligheterna utifrån deras relevans, den effekt de kan skapa eller utifrån andra kriterier som du väljer. Lyft fram dessa från de andra idéerna, t.ex. genom att ringa in dem, eller på något annat sätt som du föredrar.

Tips och råd

  • Du kan fortsätta arbeta med tankekartan i flera dagar genom att återvända till den när du har något att lägga till. Om du arbetar i grupp eller i par kan ni med tiden få fler idéer utifrån varandras idéer.

  • Du kan också låta dina kunder arbeta med en tankekarta, som ex. finns framme i dina utrymmen.

  • Du kan också använda olika program på nätet för mindmaps.

  • Du kan också skapa en möjlighetskarta över dig själv och dina yrkesmässiga möjligheter.

Andra verktyg i denna fas

Sätt upp en avsikt och ett mål för arbetet.

Intent statement.png

Prova på att vara användare och själv testa tjänsten

(Service safari).png

En visuell karta över kundens användning av en tjänst

(Customer journey map2).png

Yttre spaning av problemområdet

Media and trend study3.png

Lyssna på befintliga kunder och analysera deras feedback.

Analysing customer feedback.png

En kort projektplan ger en översikt på aspekter att beakta i ett projekt.

Design brief.png
bottom of page