top of page

Service Design model

Elaborera och utforska idéer

Inledning - Vad innebär denna fas?

 

Den tredje fasen i CREATE-modellen handlar om att utforska idéer och utveckla dem. I denna fas tas resultaten av undersökningen tillvara och idéer skapas för att kunna lösa det identifierade problemet. Det styr i sin tur valet av de lämpligaste utvecklingsverktygen. Det är en sökande fas, där många idéer skapas. Det är viktigt att i detta skede komma ihåg att det inte finns några rätta eller felaktiga idéer. Att bolla med och utforska många idéer skapar fler möjligheter att hitta funktionella, användarorienterade och genomförbara idéer.

Idéfasen följs sedan av fasen "Alternativa prototyper", där idéer väljs ut och utvecklas till koncept och prototyper.

Varför är det viktigt för den kulturella och kreativa sektorn?

 

Idégenerering är viktigt för att hitta nya innovativa tjänsteidéer. Utan idéer är det omöjligt att skapa något nytt, att göra ändringar och ompröva befintliga produkter och tjänster, likaså att förbättra kundupplevelsen och användarorienteringen. Denna fas gör det också möjligt att skapa idéer tillsammans med användare och andra intressenter, vilket i sig kan leda till nya gemensamma tjänste-, produkt- eller till och med affärsidéer.

Fallstudie

Gina och Paul äger en dansskola inklusive lokaler. Sedan coronapandemin har de märkt att färre människor ansluter sig till kurserna och att deras vinst har sjunkit. De upplever att deras kurser inte längre lockar lika många människor och undrar varför.

De bestämde sig för att utforska detta problem vidare med hjälp av en inspirationstavla som bygger på den undersökning de gjort. De upptäckte att dansklasser med trendord i namnet är mer populära än andra, och att abstrakta bilder som sticker ut är mer framgångsrika när det gäller att väcka användarnas intresse på Facebook, och att det verkar sälja bra om klasserna även har några nya element med.

Med hjälp av en inspirationstavla lät de sina idéer flöda för att hitta kreativa sätt att förbättra sina nuvarande klasser på. De utforskade idéer som att använda mer utrustning, erbjuda flera olika typer av dansklasser, använda gästdansare eller att ha temalektioner (som sommarprogram, julprogram osv.).

Det fick också många idéer som de aldrig tänkt på med hjälp av verktyget "Måste, borde och kunde ha", till exempel att kunna testa hybridklasser, använda gästdansare och andra sätt att få klasserna att låta mer spännande.  De upptäckte också att lokalerna var bristfälliga. Några klagade på att temperaturen var för kall. Några föräldrar var oroliga för unisexomklädningsrummen. Några sa att inredningen var gammalmodig och att den behövde en uppfräschning, "Jag tycker att tapeterna är som min mormors", sa till exempel en deltagare.

 I listan över "borde ha" fick de in:

  • Bättre städning (t.ex. renare toaletter).

  • Bekväma sittplatser

  • Fler alternativ online

  • Dottern med funktionshinder vill också delta

  • Mer presentation av färdigheter - kan vi ha en uppvisning?

  • Fler alternativ online för att ansluta sig, inte bara Facebook.

  • Mer världsdans tack, det är väldigt eurocentriskt nu!

 

Nästa steg i utforskningen är att överväga "alternativa prototyper" där idéer väljs ut och utvecklas till koncept och prototyper. Några av frågorna handlade till exempel om miljön, så där kunde vissa förändringar testas, och när det gäller önskemålen om danslektioner skulle man kunna testa ett par olika varianter och få feedback. De fann det också viktigt att tänka på hur deras egen energi och resurser kunde användas för att uppnå bästa möjliga resultat samtidigt som de är flexibla.

De funderar på en medskapande workshop med kunder och deltagare.

Slutresultat av denna fas

En mängd olika idéer skapas, som sedan kan ge lösningar på det identifierade problemet.

Verktyg för fasen

Skapa en inspirationstavla för att finna lösningar

Inspiration board.png

Kreativ idékläckning i grupp

Brainstorming.png

Skapar idéer genom analogier

Analogies.png

En fiktiv beskrivning av en typisk kund

Persona.png

Skapa idéer tillsammans med kunder och intressenter.

Co-creation workshop.png

En idématris för olika aspekter av en tjänst

Morphological analysis.png

Utformning av en tjänst utifrån vad den Måste, Bör, Kan och Inte ska ha.

must-have.png
bottom of page