top of page

Cruising i problemområdet

Media and trend study3.png

Medie-, trend- och litteraturanalys

Duration.png

45 – 60 minuter/ ospecificerat eftersom det kan pågå i flera dagar eller vara fortlöpande.

  • Dator/pekplatta/anteckningsbok

  • Tillgång till Internet

  • Olika typer av mediekällor, inklusive tidningar, litteratur och sociala medier.

  • Pennor

  • Kamera/telefon

  • Whiteboard

  • Klisterlappar

Learning material4.png

Vad innebär detta verktyg – vad är dess syfte och nytta ?

 

nalysen ger en översikt över nuvarande och tidigare situationer, trender, möjligheter, utmaningar och andra frågor som är kopplade till problemområdet, samt vad som fungerat och inte fungerat. Medietrender och dokumentstudier kan också göras fortlöpande för att övervaka vad som händer i samhället och inom sektorn, och för att finna nya affärsidéer och förbereda sig för förändringar.

Hur använda verktyget?

 

Samma steg gäller när du arbetar enskilt, i par eller i grupp. Uppgifterna kan delas upp när du använder den i par eller i grupp.

1

Börja med att undersöka det valda utmaningsområdet med hjälp av både online- och tryckta medier, litteratur, sociala medier och andra källor, som butiker, och välj de mest lämpliga källorna för just ditt problem. Undersök vad som finns där ute, vad som sägs och skrivs om utmaningen, för att ta reda på mer om den, identifiera nuvarande och framtida trender, utmaningar, möjligheter, och vad som fungerar och inte inom utmaningsområdet. Gör både skriftliga och visuella anteckningar om dina resultat.

2

När du fått tillräckligt med information börjar du leta efter mönster i dina resultat. Dessa ger en allmän överblick över fenomenet och avslöjar olika kategorier.

3

Börja kategorisera data och mönster i grupper som du identifierar, till exempel tidigare, nuvarande situationer och lösningar, framtida trender, utmaningar, möjligheter och vad som verkar fungera och inte. Lägg även till andra kategorier du ser att kunde vara användbara. Använd en kategoriseringsmetod som passar dig och ditt syfte, t.ex. genom att skriva varje fråga som uppstår på en klisterlapp, så att identifierade frågor kan grupperas och flyttas från en grupp till en annan.

4

Identifiera och sammanfatta de mest relevanta frågorna för varje kategori. Detta hjälper dig att identifiera det underliggande problemet att ta itu med, och vad som redan fungerar för utmaningen och vad inte.

Tips och råd

  • Se till att använda pålitliga internetkällor för din utforskning.

  • Du kan också titta på kundomdömen om en konkurrents tjänster och produkter.

  • Verktyg för att studera trender för sociala medier är bland annat Google Trends och Hootsuite. Plattformar för sociala medier, t.ex. Facebook, har i allmänhet också verktyg som du kan använda för att analysera trender på deras plattformar.

Andra verktyg i denna fas

Sätt upp en avsikt och ett mål för arbetet.

Intent statement.png

Prova på att vara användare och själv testa tjänsten

(Service safari).png

Yttre spaning av problemområdet

(Customer journey map2).png

En visuell tankekarta över möjligheter

Opportunity mind map.png

Lyssna på befintliga kunder och analysera deras feedback.

Analysing customer feedback.png

En kort projektplan ger en översikt på aspekter att beakta i ett projekt.

Design brief.png
bottom of page